Beszédek

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

Mikola István előadása   

2004. október 1-2, Nagyvárad és Félix-fürdő
 
Testi és lelki népegészség
 
     Nem tudom, hogyan keveredtem ennyi lelkész közé – valami furcsa kakukktojásnak érzem magam, ráadásul katolikus vagyok, és nagycsaládos. Öten vagyunk testvérek, ötünknek 21 gyereke van. Megtapasztaltam a nagycsalád minden előnyét, és nagyon egyetértek Püspök úrral: óriási pszichés energiaforrás a gyermek!
tovább

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

beszélgetés Dr. Für Lajossal   

2004. október 1-2, Nagyvárad és Félix-fürdő
 
Népesedésünk 1100 esztendeje
 
Balog Zoltán: Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Magyar sors a Kárpát-medencében. Népesedésünk évszázadai 896-tól 2000-ig – Für Lajos tanár úr könyve ez. Az egyik kedves titkárnőm megkérdezte, hogy miért foglalkozik ez a Für Lajos demográfiai kérdésekkel? Mire a másik titkárnőm azt válaszolta, hogy azért, mert ő volt a honvédelmi miniszter. Tényleg: egy honvédelmi miniszter miért foglalkozik demográfiai kérdésekkel?
tovább

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

Szilágyi N. Sándor előadása 

2004. október 1-2, Nagyvárad és Félix-fürdő
 
Asszimiláció, vegyes házasságok, és a terápiák hatékonysága
 
      Az első kérdés az, hogy mit tekintünk asszimilációnak. Erre azért kell kitérni, mert attól függően, hogy milyen tényeket, milyen eseményeket sorolunk ide, aszerint fogjuk az asszimiláció hatását kisebbnek vagy nagyobbnak tartani.
tovább

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

Halász Ferenc előadása  

2004. október 1-2, Nagyvárad és Félix-fürdő
 
Pedagógusszövetség
 
     A Pedagógusszövetség megbízásából vagyok itt, amely, amint azt a neve is mutatja, az oktatással – elsősorban az egyetem előtti oktatással – kapcsolatos szakmai problémákkal foglalkozik. Országszerte több ezer tagja van, és megpróbáljuk szakmai szempontból orvosolni azokat a problémákat, amelyek az anyanyelvi oktatásban felmerülnek.
tovább

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

Kötő József előadása   

2004. október 1-2, Nagyvárad és Félix-fürdő
 
Az EMKE demográfiai programja
 
     Tisztelt hallgatóság!

     Kicsit túlzásnak érzem a címet, miszerint az EMKE demográfiai programjáról kell szólnunk. Egy demográfiai programot még egy állam is nehezen tud keresztülvinni. Inkább arról szeretnék beszélni, hogy mit tesz az EMKE a jelenség oldása a bajok orvoslása érdekében.
tovább

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

Vasile Gheţau előadásának ismertetése   

2004. október 1-2, Nagyvárad és Félix-fürdő

Összehasonlító tanulmány a románok, a romániai magyarok, és Magyarország demográfiai adataival
Francia nyelvről fordította és összefoglalta Tolnay István

tovább

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

Kiss Tamás előadása   

2004. október 1-2, Nagyvárad és Félix-fürdő

 
Az erdélyi migráció
 
     Előadásom szerkezete két részre oszlik: az első részben megpróbálok az utóbbi két évtizedben lezajlott migrációs folyamatok volumenéről, demográfiai hatásairól egy képet felvázolni, a második részben pedig a migráció okairól fogok beszélni.
tovább

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

Dr. Pap Géza előadása  

2004. október 1-2, Nagyvárad és Félix-fürdő
 
Az erdélyi történelmi egyházak népesedési programja
 
Kedves Testvéreim!

     Nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni, csak három, nagyon fontos gondolattal szeretném az elhangzottakat kiegészíteni.

     Bennünket Erdélyben is megdöbbentett az a népszámlálási adat, miszerint 200 ezer fővel apadtunk. Valóban olyan érvágás ez, amelyre számíthattunk, de amelyet igazán soha nem mértünk fel, s amelynek következményeivel még mindig nem számolunk.
tovább

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

Bogárdi Szabó István előadása 

2004. október 1-2, Nagyvárad és Félix-fürdő

 Hittel, reménnyel Isten munkatársaiként
 
Tisztelt hölgyeim és uraim!

     Nagy hálával tartozom a meghívásért, a jelenlétért, és a megszólalás lehetőségéért.

     A segédpüspök úr által a római katolikus egyháznak a népesedés kérdésében vállalt szerepéről mondottakra csak annyi megjegyzést szeretnék tenni, hogy sajnos nem jók a történelmi arányai a felekezeteknek Magyarországon. Ha legalább a háromnegyede református lenne az országnak, akkor mindent megoldanánk, hiszen – ezt némi szomorúsággal mondom –, lassan a fél ország református papgyerek lesz, mert lassan szinte csak a református papcsaládokban számolhatunk 3-4-5-6, vagy még több gyermeket.
tovább

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

Kiss Rigó László előadása   

2004. október 1-2, Nagyvárad és Félix-fürdő

Fohász a jövő nemzedékért
 
     250 főből, 20-25 családból álló kolónia, egy szerzetesrend, amely Magyarországon létezett, virágzóan működött a háború előtt. Magyar tagokkal mára nem rendelkezik. Újraindulásukat a társaik – egy mexikói, egy francia, és egy spanyol – úgy segítették, hogy vállalták a munka folytatását, újraindítását Magyarországon, amíg nem lesznek újra magyar tagok.
tovább
Hírek

SZPMA kuratórium (2018. december 18.) - jóváhagyott támogatások

Az SZPMA kuratóriumának 2018. december 18. napján tartott ülésén jóváhagyott támogatások.
tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább