Beszédek

Párbeszéd a sikeres integrációért - Osztrák tapasztalatok - Orbán Viktor beszéde (részletek)

2004. március 31. - Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Díszterme

Együtt az Európai Unióban: partnerség és verseny

 
(…) … kedves barátaim, mi úgy tartjuk, hogy valószínűleg többről van szó a csatlakozás esetében, mint arról a közismert egyszerű tényről, illetve válaszról, hogy szerencsésebb a történelme osztrák barátainknak, mint a magyaroknak. Egészen egyszerűen fogalmazva hamarabb mentek ki az oroszok, következésképpen hamarabb kezdhették el saját útjukat járni, és felépíteni a piacgazdaságukat. Ez kétségkívül így van, de mi úgy érezzük, hogy van itt még valami, e kétségkívül történelmi tényen túl, van még valami amit az osztrák barátaink tudnak és mi nem tudjuk, van amit Ők ismernek és mi ennek az ismeretnek nem vagyunk a birtokában.
tovább

Párbeszéd a sikeres integrációért - Osztrák tapasztalatok - Mag. Wilheim Molterer előadása

2004. március 31. - Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Díszterme

Hogyan lett sikeres a csatlakozás?


Ausztriában hasonlóan, mint Magyarországon, sokan a fociért rajonganak. Egy szép példa az osztrák magyar kapcsolatra az, hogy este valaki azt mondja ma, Ausztria - Magyarország játszik. S a kérdés az, hogy ki ellen megy a parti? Nos, ez nem valami történelmi rezisztencia, hölgyeim és uraim, hanem kifejezése a jelenlegi jó kapcsolatoknak, amely a két ország között fennáll, de mindenek előtt egy végtelen szép perspektívára is vonatkozik, hiszen tényleg 31 nap múlva, pont 31 nap múlva május 1-jét fogunk írni, azt a napot, amikor a régi barátok közül új partnerek jönnek létre.
tovább

Párbeszéd a sikeres integrációért - Osztrák tapasztalatok - Alfred Gastgeb előadása

2004. március 31. - Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Díszterme

Szép jó napot kívánok a hölgyeknek és az uraknak. Röviden, hogy ki is vagyok. Igyekszem rövidre fogni magamat. Apám, nagyapám Csehországba született, édesanyám német volt, anyám Vajdaságból van és Tünde a keresztneve. Tehát körülbelül én vagyok a legszélesebb európai, akit egyáltalán ismerünk.
tovább

Párbeszéd a sikeres integrációért - Osztrák tapasztalatok - Franz Stefan Hautzinger előadása

2004. március 31. - Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Díszterme

Köszönöm szépen hölgyeim és uraim, ma már sokat beszéltünk a jó kapcsolatokról és különösen Ausztria és Magyarország közelségéről. A két előző előadás már szóvá tette, és számomra ez a közelség tűnt fel akkor, amikor Burgenlandból 1,5 óra alatt itt voltunk Budapesten. És ez ismét rámutatott arra, hogy Budapest számunkra sokkal közelebb van, mint mondjuk Linz vagy akár Graz, vagy más városok Ausztriában.
tovább

Párbeszéd a sikeres integrációért - Osztrák tapasztalatok - Thomas Blatt előadása

2004. március 31. - Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Díszterme

Szeretettel üdvözlöm Önöket, én magam is gazdálkodó vagyok, mezőgazdasági termelő vagyok, paraszt. Ausztria keleti felében. És ez a spárgakirály egy kicsit viszonylagos, egy kicsit túlzott. Mindenesetre köszönetet mondok a meghívásért különösen elnök asszonynak köszönöm, aki az én gazdaságomban, az én spárgámat már megkóstolta egy barátom révén.
tovább

Párbeszéd a sikeres integrációért - Osztrák tapasztalatok - Josef Welsersheimb előadása

2004. március 31. - Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Díszterme

Szívből köszöntöm Önöket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek Önöknél és, hogy részt vehetek gondolat cserén. Magam is néhány szót szólnék a saját hátteremről, tudniillik 1942-ben születtem egy magyar anya és egy osztrák apa gyermekeként Tabon, Magyarországon, de mivel Magyarországon sok jót nem várhattunk, ezért 44-ben elhagytuk, elmenekültünk és azóta Ausztriában élünk. 17 éven át, tehát egész a múlt esztendeig elnöke voltam a Neusiedler Rt.-nek Felelős a marketingért és az értékesítésért. És ez nagyon erősen expandált, erre majd még később visszatérek. Pillanatnyilag pedig, már néhány év óta a Neusiedler Rt. magyar leányvállalatának vagyok elnökhelyettese Szolnokon, illetőleg Dunaújvárosban.
tovább

Mérlegen a Bokros - program – bevezetésének 9. évfordulóján - Lányi András előadása

2004. március 12. – Hotel Gellért

Hölgyeim és Uraim, Matolcsy György egy kicsit elgondolkodhat, hogy minek is lehetnék a szakértője, de az biztos, hogy  az nem a közgazdaság tudomány. Politikai filozófiát tanítok, etikát. Úgyhogy én nem szólók bele abba a vitába, hogy vajon a Bokros csomag az a monetáris dogmatizmusnak volt egy ilyen jóhiszemű tévedése, vagy pedig annak az eredeti tőke átcsoportosításnak egy ügyes fegyverténye, amit annak idején Matolcsy György megénekelt.
tovább

Mérlegen a Bokros - program – bevezetésének 9. évfordulóján - Iván László előadása

2004. március 12. – Hotel Gellért

Nyugodtan meg lehetne kérdezni, hogy vajon a kakukktojás mit keres itt, a pszichiáter, gerontológus, az idősödés és időskorral foglalkozó, és egy pszichiáter, aki az orvosi egyetemen tevékenykedik, és némi kapcsolata van azért a mindennapi élettel, miután már 47 éve ezt műveli, kutatja, képzi.
tovább

Mérlegen a Bokros - program – bevezetésének 9. évfordulóján - Gidai Erzsébet előadása

2004. március 12. – Hotel Gellért

Tisztelt hölgyeim, és uraim, kedves Matolcsy György úr, köszönöm szépen a meghívást mindenek előtt. Én is nagyon örülök, hogy egy kis lehetőséget kaptam, hogy itt néhány gondolatot elmondjak, meg tudjam osztani Önökkel és utána vitában kérdések alapján kibontakozhat talán más vélemény is.
tovább

Mérlegen a Bokros - program – bevezetésének 9. évfordulóján - Nagy Pongrác előadása

2004. március 12. – Hotel Gellért

Szeretném elismételni, hogy arról az eseményről, aminek a  kilencedik évfordulóját ma ünnepeljük, arról az akkori magyar sajtó szinte egyhangúlag úgy írt, hogy egy nagyon kínos, fájdalmas, de szükséges operáció volt, amit bátor következetességgel hajtott végre az akkori pénzügyminiszter úr.
tovább
Hírek

Felhívás - Polgári Magyarországért Díj 2018

A Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriuma „Polgári Magyarországért” díjat alapított, amely minden évben olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív tevékenységével maradandó szellemi, emberi értékeket hozott létre, mellyel Magyarországot, a magyarságot, annak valamely adott közösségét gazdagította, megerősödését az európai közösségen belül hitelesen, szakszerűen és hatásosan elősegítette, valamint tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. Amennyiben a felterjesztés magánszemélyre vonatkozik, hangsúlyozottnak kell lennie közösségépítő tevékenységének.

 

tovább
Hírek

„Új Kormány” – XVII. Polgári Piknik Kötcsén

Idén tizenhetedik alkalommal került megrendezésre 2018. június 3-án a kötcsei polgári piknik, mely ezúttal az „Új Kormány” címet viselte.  A rendezvényen, melyen több száz fő vett részt a jobboldali politikai élet és a polgári értelmiség köreiből, neves politikusok osztották meg gondolataikat az áprilisi választások és az új kormány felállásának apropóján.

tovább
Hírek

A Kosztolányi Dezső Céltársulás kapta 2018-ban a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat

A Kosztolányi Dezső céltársulásnak ítélte oda idén a „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) Kuratóriuma. A díjat – mely a fiatalok értékteremtő tevékenységét részesíti elismerésben – az Alapítvány 2006-ban hívta életre. A díjjal járó juttatás összege nettó 1,5 millió forint.

tovább