Beszédek

Demográfiai konferencia - Orbán Viktor előadása (részletek)

2004. február 18.

Népesedés és nemzetstratégia


(…)

… Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok mindennel le lehet írni egy közösség, akár egy nemzeti közösség állapotát. Le lehet írni természetesen a nemzeti össztermék alakulásával, gazdasági adatokkal, pénzügyi mutatókkal sok mindennel. De igazából talán a legteljesebb mértékben talán a legtöbb az emberi élet legtöbb elemét magába foglaló módon elmondani azt, hogy hogyan is nézünk ki, milyenek is vagyunk, mi is a valóságos képünk, azt talán a népesedési adatokkal lehet megtenni.
tovább

Demográfiai konferencia - Bogár László előadása

2004. február 18.

Népesedés, mint nemzetünk tükre


Tulajdonképpen utolsó hozzászólóként könnyű helyzetben vagyok, mert számos olyan gondolat, amit én is szerettem volna elmondani itt ma már elhangzott. Bizonyos értelemben véve, ezért nagyon leegyszerűsítve, valójában hét mondatban is össze tudnám foglalni azt, amit mindenféleképpen szeretnék elmondani. Engedjék meg, hogy először ezt a hét mondat fogalmazzam meg és azt követően, valóban nagyon-nagyon rövid szóbeli kiegészítéssel lássam el ezt a hét mondatot.
tovább

Demográfiai konferencia - Mikola István előadása

2004. február 18.

Népesedési „egész”-ségünk


Mindig szellemi pezsgőfürdő számba megy egy-egy ilyen összejövetel, és valóban mindig arra gondolok, amikor hallgatom a kiváló előadásokat, hogy nagy intellektuális élmény ma ebben a magyarországi közéletben élni, még akkor is, hogy ha időnként fájdalmas megélni a dolgokat. De valóban azt gondolom, hogy nem igazi értelmiségi az, aki nem élvezi, nem érzi ezt az intellektuális élményt, nem érzi át ennek a szellemi pezsgőfürdőhöz szolgáló érdekes hatását.
tovább

Demográfiai konferencia - Tóth Pál Péter előadása

2004. február 18.

„Egy befogadó nemzet népesedési távlatai”


Mindazokkal, amik eddig elhangzottak, akár a miniszterelnök úr részéről, akár a professzor asszonytól én messzemenőleg egyetértek, mégis egyetlen egy mondatot hadd mondjak demográfusként azért, hogy egy picit ez maradjon a fülekben. A népesedés problémáját alapvetően a termékenység határozza meg. Természetesen nagyon fontos, hogy kevesebben haljanak meg közöttünk, de ha a termékenység területén nem sikerül változást előidézni, akkor a jelenleginél sokkal rosszabb helyzetbe kerülünk. Erre sajnos, mindenféle pesszimizmus nélkül minden okunk megvan, hiszen a Ratkó szülők unokáinak a korhossza olyan csekély, hogy akik 10-15 év múlva lépnek szülő korba, azoknak 3 gyermeket kellene szülni, hogy a jelenlegi nagyon alacsony termékenységi szintet fönntartsuk. Hát ez a jövő kérdése, hogy mennyiben sikerül, vagy sikerülhet ez.
tovább

Demográfiai konferencia - Kopp Mária előadása

2004. február 18.

„A magyar lelki állapot és népesedés”


Nagyon röviden olyan kérdésekről szeretnék most beszélni, amely esetleg a kiút irányába ilyen útjelzők lehetnének, és ebből a szempontból mindkét kérdéskörről beszélek egy kicsit; hogy a magyarországi középkorú halálozás szempontjából milyen a helyzet, amelyik a népesedési rossz helyzetünknek pillanatnyilag rossz összetevője, illetve a termékenység szempontjairól is beszélek majd.
tovább
Hírek

Felhívás - Polgári Magyarországért Díj 2018

A Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriuma „Polgári Magyarországért” díjat alapított, amely minden évben olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív tevékenységével maradandó szellemi, emberi értékeket hozott létre, mellyel Magyarországot, a magyarságot, annak valamely adott közösségét gazdagította, megerősödését az európai közösségen belül hitelesen, szakszerűen és hatásosan elősegítette, valamint tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. Amennyiben a felterjesztés magánszemélyre vonatkozik, hangsúlyozottnak kell lennie közösségépítő tevékenységének.

 

tovább
Hírek

„Új Kormány” – XVII. Polgári Piknik Kötcsén

Idén tizenhetedik alkalommal került megrendezésre 2018. június 3-án a kötcsei polgári piknik, mely ezúttal az „Új Kormány” címet viselte.  A rendezvényen, melyen több száz fő vett részt a jobboldali politikai élet és a polgári értelmiség köreiből, neves politikusok osztották meg gondolataikat az áprilisi választások és az új kormány felállásának apropóján.

tovább
Hírek

A Kosztolányi Dezső Céltársulás kapta 2018-ban a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat

A Kosztolányi Dezső céltársulásnak ítélte oda idén a „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) Kuratóriuma. A díjat – mely a fiatalok értékteremtő tevékenységét részesíti elismerésben – az Alapítvány 2006-ban hívta életre. A díjjal járó juttatás összege nettó 1,5 millió forint.

tovább