Budapesti Frankofon Fórum

Frankofón országklub, 2011. december 8.

A frankofón országklub vendége ezúttal Lázár János, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője volt, aki aktuálpolitikai kérdésekről tartott előadást a mintegy 40 meghívottnak. Az összegyűlt diplomaták és vezető üzletemberek természetesen ismét gazdasági kérdésekre voltak a legkíváncsibbak. A frakcióvezető úr több közép-európai országot hasonlított össze gazdasági teljesítménye és a múlthoz való viszonya alapján. Természetesen szóba kerültek az IMF-fel és az EU-val folytatott pénzügyi tárgyalások is. A résztvevők élénken érdeklődtek az egyes szektorokra 2013-ig kivetett különadókról illetve a termelő, kereskedő és szolgáltató vállalatok megkülönböztetéséről. Lázár János határozott, világos válaszokat adott a felvetett kérdésekre és ígéretet tett arra, hogy terveinket egyeztetjük, egybevetjük a nyugat-európai országok gazdasági megoldásaival, javaslataival.

2010. március 19.

Téma: Összevont munkareggeli – Három héttel a parlamenti választások előtt…
Előadó: Martonyi János volt külügyminiszter
tovább

2010. február 11.

Téma: Cigányság helyzete Magyarországon. Mi a teendő?
Előadók: Balog Zoltán- az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának elnöke
és Farkas Flórián- a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség elnöke

tovább

2009. november 19.

Téma: Polgári kormányzás, erős közigazgatás
Előadó: Navracsics Tibor, a Fidesz Országgyűlési Képviselőcsoportjának vezetője
tovább

2009. június 10.

Előadó: Orbán Viktor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke
Téma: Általános politikai helyzetértékelés
tovább

2009. március 27.

Téma: A gazdasági válság és kezelése
Előadó: Pierre Labouverie, a Belga Királyság Budapesti nagykövete és Varga Mihály, volt pénzügyminiszter, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség alelnöke.

A Budapesti Frankofón Fórum munkareggelijén elsőként Pierre Labouverie, belga nagykövet adott tájékoztatást a belga gazdasági helyzetről. Egy rövid gazdaságtörténeti visszatekintést követően beszélt a gazdasági világválság Belgiumban megmutatkozó hatásairól, majd ismertette a kormány által tett lépéseket, köztük a gazdaság-fellendítő programot.
tovább

Budapesti Frankofon Fórum (Forum Francophone de Budapest)

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány nagy fontosságot tulajdonít a frankofon országokkal való kapcsolatoknak. Párizs, Brüsszel, Strasbourg, Luxemburg, Genf a magyar diplomácia számára kiemelt területnek minősülnek, bilaterális és multilaterális vonatkozásban is, hiszen Franciaország, Belgium, Luxemburg alapítói az európai integrációnak, mindhárom ország sokrétű kapcsolatot ápol Magyarországgal, ugyanakkor európai integrációs intézményeknek is székhelyet adnak. A Budapesti Frankofon Fórum célja az, hogy a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány szellemiségét közvetlen és nyitott beszélgetéseken megjelenítse, elősegítse és megerősítse a magyar és a frankofon országok polgári nézeteket valló szervezetei és személyei közötti együttműködést, eszmecserét. A Budapesti Frankofon Fórum kiemelt partneri kapcsolatot kíván ápolni a hazai és nem hazai frankofon alapítványokkal és „think tanks” körökkel.

A Budapesti Frankofon Fórum informális klub, amelynek rendezvényeit a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatja. A Klub elnöke: dr. Granasztói György volt nagykövet, ügyvezető igazgatója: Andrási Kata.
E-mail: forumfrancophone@szpma.hu

2008. december 5.

Téma: Összevont külügyi munkareggeli - Politikai helyzetértékelés
Előadó: Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke
tovább

2008. november 5.

Téma: a francia EU-elnökség stratégiája és a magyar válaszok, különös tekintettel a közös energiapolitikára
Előadók: René Roudaut, Franciaország Budapesti nagykövete és Németh Zsolt, országgyűlési képviselő, a Parlament Külügyi Bizottságának elnöke
tovább

2008. március 31.

Téma: Összevont külügyi munkareggeli
Előadó: Orbán Viktor
tovább
Hírek

Sajtóközlemény


A Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elkötelezett a szuverén nemzetállamokon alapuló Európa eszménye, a szubszidiaritás, a decentralizáció és a keresztény értékek mellett.

 

tovább
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

 A javaslatok beadási határideje lejárt. Kérjük ne küldjenek be további felterjesztéseket. 

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább