Civil Egyeztető Fórum alakult

Nyomtatóbarát változat
Budapest, 2005. március 24.   

A Polgári Magyarországért Alapítvány 2005. március 23-án  létrehozta a polgárok civil  szervezeteinek  

     Civil  Egyeztető Fórum –át (CEF), amely célja:

  • a civil társadalom erősítése,
  • vélemény, információ és tapasztalatcsere,
  • a civil érdekek közvetítése,
  • a szabályozási, törvényhozási háttér megismerése, lehetséges alakítása egyeztetett elvek mentén, jogszabály-előkészítése útján,
  • a civil társadalom problémáinak követése, igény szerinti kutatása,
  • aktív segítségnyújtás pályázati, jogi, szervezési és szervezet-alakítási ügyekben,
  • a civil-oktatás és továbbképzés különböző szintjeinek, színtereinek támogatása.


A szervezet összesen 22 tagú, amely a Polgári Magyarországért Alapítvány képviselőjéből és az Alapítvány által felkért 8 civil-szakértőből, valamint az egyes civil területeket reprezentáló, összesen 13 szervezet képviselőjéből áll. A Civil Egyeztető Fórum vagyonnal és bevételekkel nem rendelkezik, működésének költség-fedezetét a Polgári Magyarországért Alapítvány biztosítja. A Civil Egyeztető Fórum a 22 tagú testület ülései, valamint 2 állandó és több cél-jellegű munkacsoport működése során fejti ki tevékenységét. Az Állandó Munkacsoportok a Törvény-előkészítési,- jogi,- és igazgatási munkacsoport, valamint a Szervezési,- és Sajtó munkacsoport.

A CEF Testületi Ülése elfogadott éves munkaterv szerint, folyamatos, szükség szerinti gyakorisággal ülésezik.
Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább