Keresztények a társadalomban - konferencia

Nyomtatóbarát változat
Budapest, 2005. szeptember 10.   

Az egyházias civil szervezetek tagjai olyan keresztények, akik társadalmi szolgálatát hitük motiválja. A magyar társadalom állapotát tekintve erre a szolgálatra nagyobb szükség van ma, mint valaha.

A konferencia egyik feladata, hogy feltérképezze az egyházi kötődésű civil szervezetek tevékenységét, társadalmi szolgálatuk sajátosságait és működésük nehézségeit. Célunknak tekintjük, hogy – a jövő igényeit és lehetőségeit tekintve – megismerhessük, a civil szervezetek milyen irányba látják fejleszthetőnek társadalmi szolgálatukat; mit várnak az egyháztól és a politikától feladatvállalásuk segítése érdekében.

„A civilek léte az egészséges társadalom alapvető igénye. A diktatúrák felülről vezényelt társadalmában nincsenek civil szervezetek, mert nincs társulási szabadság. A Rákosi korszak kezdetén szétverték az egyesületi életet, felszámoltak minden szabadon működő szervezetet. Az élet sivár, zord és ellenőrzött lett. Pedig ezek a közösségek az élet minden területén a szükségletekhez alkalmazkodó sokszínű tevékenységet végeznek. Nyilván lehet teljes emberi és hiteles keresztény életet élni, ezeken a szervezeteken kívül, csupán a családban és a munkahelyen élve. De azt el kell ismernünk, hogy az élet kihívásaira sokszor csak egy civil szervezet tud adekvát választ adni.

Ha a társadalom oldaláról közelítjük meg a kérdést, azt kell mondanunk, a mai magyar társadalomnak elemi szüksége van a keresztények szolgálatára. Ez a szolgálat történhet direkt módon a történelmi egyházak részéről, de érkezhet a világi keresztények társadalmi szolgálatán, legtöbbször civil szervezetein keresztül. Úgy tűnik az egyházak intézményfenntartó képességeik határához érkeztek. Nemigen tudnak több iskolát, szociális otthont, kórházat, kulturális intézményt működtetni. A valós társadalmi igény – a megfogalmazott és a sokak által fel sem ismert – azonban ennél nagyobb. A megoldás nyilvánvaló, az említett szervezeteknek kell felvállalni a feladatot.

Miért is van szükség a keresztény szolgálatra? Mert van benne valami sajátos, és éppen ebből a sajátosból van ma hiány Magyarországon. Sajnos a létező szocializmus világát hiába igyekeztünk elfelejteni, sajátságai, különösen morális válsága mély nyomokat hagyott a társadalomban, amit erősít és „gazdagít” a fogyasztói szemlélet terjedése. Ezért hiánycikk: az elkötelezettség, a lelkiismeretes munka, személyes odafordulás a másik emberhez, az áldozatvállalás, a normák képviselete és betartása…

Keresztény társadalmi felelősségünk arra késztet minket, hogy azt adjuk ennek a nemzetnek, ami a sajátunk: keresztény optimizmust, a társadalmi normák és minden ember személyi méltóságának tiszteletét. Így tudunk hozzájárulni egy másik Magyarország építéséhez.” – mondja Harrach Péter.


Program

09. 30  Regisztráció

10.00   Köszöntő

Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke, az Egyházi Egyeztető Tanács elnöke

10.20   Kerekasztal – beszélgetés A civilek lehetőségei Magyarországon

            Barthel-Rúzsa Zsolt lelkész (Civil Egyeztető Fórum)

            Kálóczy Imre kuratóriumi tag (Magyar Kolping Szövetség)

Dr. Lanczerdorfer Erzsébet elnök (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége,  Győr)

Várszegi Dóra igazgató (Századvég Civil Akadémia)

Moderátor:    Balog Zoltán főigazgató (PMA)

11.30           Szünet

11.45   Szekcióülések        

Egy szervezet több szekcióülésen is részt vehet.

Oktatás, ifjúság, család

     Szekcióvezető: Kapus Krisztián                                    

Egészségügy, életvédelem, rehabilitáció

     Szekcióvezető: Dr. Tahy Ádám

Karitász

     Szekcióvezető: Domjánné Harsányi Katalin

Közélet

     Szekcióvezető: Szikora József

13.15   Szekcióvezetők beszámolói

13.35   Zárszó

            Dr. Kiss-Rigó László püspök

13.45  Fogadás
Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább