Átadták a 2009-es „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat.

Nyomtatóbarát változat
Várda Ferenc hitoktató kapta idén a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díját. A PMA fiatalok tevékenységét kívánja elismerni a 2006-ban alapított, egy millió forintos juttatással járó díjjal. A „Polgári Magyarországért” Díj feltételeivel összecsengve, de kimondottan a fiatal korosztály értékteremtő tevékenységére teszi a hangsúlyt az Alapítvány ezzel az elismeréssel.
  
A PMA annak érdekében, hogy a tehetséges, már fiatalon is komoly értékeket teremtő személyt vagy közösséget elismerjen, és ezáltal felhívja a figyelmet e korosztály kiválóságaira, 2006-ban létrehozta a „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat. 

A PMA minden évben egy olyan 35 év alatti személynek vagy egy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozza a díjat, aki, amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege egy millió forint. 

Az alapítvány februárban a médián keresztül hívta fel a magánszemélyek és a civilszervezetek figyelmét a díjra, és kérte, hogy tegyenek javaslatot arra az emberre vagy szervezetre, akit, amelyet méltónak találnak az elismerés elnyerésére. A javaslatokat írásban, február 28-ig várta a PMA. Összesen 20 felterjesztés érkezett 15 magánszemélyre vagy közösségre. A javaslatok közül az alapítvány kuratóriuma választotta ki a díjazottat. 

A kuratórium a díjat 2009-ben Várda Ferencnek, a Baranya megyei Kémes plébániaigazgatójának ítélte.  A díjazott egy millió forintot, a díj plakettjét és az elismerést tanúsító oklevelet Mádl Dalma asszonytól vette át 2009. március 26-án Budapesten, a Polgári Magyarországért Alapítvány székházában. 


Fotó: Fidesz.hu

Mint ahogy az a felterjesztésben is olvasható: „Tevékeny ember, aki sok mindent megtesz a rábízottakért, (…) jelen van az emberek között. Nem csak aktivitásával, de csendes szeretetével, jókedvével, békességével tesz bizonyságot hitéről. Részt vesz az emberek életében. Közösségépítő  tevékenységével, személyes példamutatásával – „jelenlétével” – a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre.” 

Várda Ferenc 1976. január 4-én született Bátaszéken. Bukovinai székely családból származik, elődei a II. világháború idején költöztek át Tolna megyébe. Felsőfokú tanulmányait a pécsi szemináriumban végezte, azonban nem szenteltette magát pappá. 

2000-től Kémesen plébániaigazgatóként kilenc ormánsági – hivatalosan a harkányi esperes-plébánoshoz tartozó Kémes, Drávacsepely, Tésenfa, Szaporca, Cún, Drávapiski, Adorjás, Kórós, Rádfalva – község gondozását látja el. Mindezek mellett részt vesz a Számá Dâ Noj Alapítvány munkájában is, melyet Lankó József az alsószentmártoni plébános, „a cigányok pécsi egyházmegyei lelkipásztora”, egykori tanára irányít, akivel még szeminaristaként kötött barátságot. Adorjáson és Kóróson tanodákat hozott létre, melyeket maga vezet. Gilvánfán, az ország legszegényebb, romák lakta településén lelkészi munkát végez, egyebek mellett hittant tanít és igeliturgiát tart. 

2003-ban megházasodott, három gyermek édesapja.

A laudációt Lankó József plébános mondta, melynek szövege itt olvasható. 
CsatolmányMéret
laudacio.pdf1.5 MB
Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább