Barroso orvosolná a magyarországi emberi jogi bajokat

Nyomtatóbarát változat
A Magyar Nemzet online cikke
Adottak az intézményes keretek az európai országokon belüli emberi jogi problémák kezelésére – vélekedett José Manuel Barroso hétfőn egy brüsszeli kerekasztalvitán, Balog Zoltán magyar országgyűlési képviselő kérdésére adott válaszában. A Magyar Nemzet online cikke
Adottak az intézményes keretek az európai országokon belüli emberi jogi problémák kezelésére – vélekedett José Manuel Barroso hétfőn egy brüsszeli kerekasztalvitán, Balog Zoltán magyar országgyűlési képviselő kérdésére adott válaszában.
Az Európai Bizottság elnöke, aki mandátumának újabb öt évvel történő meghosszabbítására pályázik, az Európai Tanulmányok Központja által szervezett beszélgetésen, háromszáz fős hallgatóság előtt, a kereszténydemokrata Európai Néppárt kilenc tagpártjának alapítványi vezetőjével folytatott eszmecserét. Az új EU-tagállamokból egyedüliként a Fidesz Polgári Magyarországért Alapítványa kapott meghívást a rendezvényre.
Az alapítvány vezetője, Balog Zoltán az emberi méltóság és az emberi jogok kérdéskörét vetette fel, a problémák közül kiemelve az új tagállamokban tapasztalható hatósági önkényt, a nemzeti kisebbségekkel való nem megfelelő bánásmódot, illetve a romák helyzetét. Az első problémát illetően kevésnek mondta azt a segítséget, amit az uniótól kaptak a 2006. október 23-i budapesti rendőri erőszak nyomán tett felvetéseikre.
Válaszában Barroso úgy vélekedett, hogy ezeknek a gondoknak a kezelésére az európai intézményekben adottak a szervezeti keretek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a hatósági önkény előfordulása esetén az Európa Tanács égisze alatt Strasbourgban működő Emberi Jogok Európai Bíróságához lehet fordulni.
Balog Zoltán az MTI-nek adott tájékoztatásában ezzel egyetértett, hangsúlyozva, hogy ennek most el is jött az ideje, mert azokban az ügyekben, amelyekben magyar bíróság előtt nem sikerült jogorvoslatot kiharcolni, Strasbourghoz lehet fordulni. Ennek ugyanis az a feltétele, hogy a panaszosnak minden jogorvoslati lehetőséget ki kell merítenie saját hazájában.
A kisebbségek helyzetét illetően Barroso azt emelte ki, hogy fontos szerepet tölthet be az EU bécsi székhelyű intézménye, az Alapjogi Ügynökség. Az Európai Bizottság elnöke szerint jobban kell élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a meglévő intézményes keretek nyújtanak.

2009. szeptember 7. 21:01

Nyomtatóbarát változat
Hírek

Sajtóközlemény


A Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elkötelezett a szuverén nemzetállamokon alapuló Európa eszménye, a szubszidiaritás, a decentralizáció és a keresztény értékek mellett.

 

tovább
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

 A javaslatok beadási határideje lejárt. Kérjük ne küldjenek be további felterjesztéseket. 

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább