Polgári piknik hatodszor Kötcsén

Nyomtatóbarát változat
A hétvégén, 2009. szeptember 5-én hatodik alkalommal rendezték meg a Somogy megyei Kötcsén a polgári szalonok, azaz a konzervatív oldalhoz köthető tudósok, művészek, újságírók és politikusok találkozóját. A polgári piknik fővédnöke Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. A kerekasztal-beszélgetések és előadások középpontjában a kultúra állt.
A Polgári Magyarországért Alapítvány és a Hermina Szalon, a Belvárosi Polgári Szalon, a Barankovics István Alapítvány által szervezett rendezvényen a Fidesz elnöke mellett részt vett többek között Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, Pálinkás József az MTA elnöke és  Vizi E. Szilveszter az MTA korábbi elnöke, valamint a magyar művészvilág több reprezentánsa, sportolók, tudósok, önkormányzati vezetők, a FIDESZ és a KDNP számos  politikusa. A több mint ötszáz résztevővel lezajlott esemény idei központi témája a kultúra és a válság viszonya volt.
Mint ahogy azt Balog Zoltán, a PMA kuratóriumának elnöke elmondta, a rendezvényen azt kívánták körüljárni, milyen állapotban van ma a magyar kultúra és  milyen intézkedéseket kell meghozni ahhoz, hogy az ismét segítséget tudjon nyújtani a válságos idők túléléséhez az embereknek. Hangsúlyozta: korábbi tapasztalatokból merítették ezt a tézist, hiszen amikor Magyarországon igazán nagy volt a baj, akkor mindig a kultúra, a szellem, a lelki dolgok emelték ki az országot a nyomorúságból, és erre épült azután például a gazdaság fejlesztése és a szociális rendszer is.
Szőcs Géza tartotta a bevető előadást a nemzeti kultúránk állapotáról. A találkozó programjai között helyet kapott egy polgármesteri kerekasztal-beszélgetés, amely az önkormányzatok mint a magyar kultúra támogatói, mecénásai témakört járta körül. A beszélgetés olyan fideszes településvezetők részvételével zajlott, mint Rogán Antal V. kerületi polgármester, Halász János debreceni alpolgármester, Sira Magdolna, a szabolcsi Túristvándi, Páva Zsolt, Pécs, illetve Bóka István, Balatonfüred polgármestere.
A tanácskozás délutáni blokkját Pápai Lajos győri megyéspüspök nyitotta meg, aki a vallás és a kultúra kapcsolatáról beszélt, Raduly József előadását a kultúra az oktatásban – Ujváry Gábor – témakör követte, a határon túli magyar kultúra ápolásáról pedig Bíró Ágnes szlovákiai kulturális államtitkár szólt, majd ismét egy kerekasztal-beszélgetés  – milyen kultúrpolitikára van szüksége a magyarságnak – következett Keserű Katalin, Baán László, Balázs Péter és Alexa Károly részvételével. A rendezvényen Kovács István költő, volt krakkói főkonzul bejelentette: Csoóri Sándor költő nevével fémjelezve új polgári hetilapot indítanak. Olyan közéleti, publicisztikai, irodalmi lap lesz, amely képes megvívni azokat a szellemi csatákat, kulturális vitákat, amelyek arról szólnak, mire is van szüksége Magyarországnak. A lap elindítását a Polgári Magyarországért Alapítvány is támogatja
A polgári pikniket szombat este hagyományosan Orbán Viktor előadása zárta. A rendezvény fővédnöke beszédében hangsúlyozta: Magyarországon ma jobboldali konjunktúra van, de ha a választás után mindössze "ellenkormányzást" hozunk létre, akkor visszajön az a duális erőtér, ahol az egymásnak feszülés a legfontosabb. Ezért az állandó politikai harcok elkerülése érdekében a nemzeti ügyek kormányzását kell megvalósítanunk.
A Fidesz elnöke kitért arra is, hogy a baloldal hatalompolitikai rendszere összeomlott, mert finanszírozhatatlanná vált, így a neoliberális értékekre alapozott korszak is véget ért. Orbán Viktor hangsúlyozta: a neoliberális értékekre alapozott politika sikertelenné tette az országot, de a magyar társadalom a jobboldali értékeket is az alapján fogja megítélni, hogy az azokon alapuló kormányzás sikeressé tudja-e tenni Magyarországot.
A leendő polgári kormány személyi összetételével kapcsolatos találgatásokra utalva a Fidesz elnöke azt mondta: "Lassacskán mindenki kormányt alakít, én a kivételek közé tartozom". Hozzátéve: minden szerkezeti, személyi javaslatot lajstromba vesz, de az erről szóló döntéseknek nincs még itt az idejük. Mi olyan politikai közösség vagyunk, ahol munkát osztogatnak és nem pozíciókat - tette hozzá a pártelnök.
Orbán Viktor kötcsei előadásáról bővebben.
Balog Zoltán a kötcsei találkozón bejelentette: a szeptember 1-jén életbe lépett szlovákiai államnyelvtörvény-módosítás miatt megbüntetett szlovákiai magyarok a +36-1-555-2008, a +36-1-555-2009, valamint a +36-1-555-2010 telefonszámon kaphatnak segítséget a Fidesz alapította Polgári Magyarországért Alapítvány felkérésére az ellenzéki párt Új Demokrácia Központjától.
A rendezvényen került bemutatásra „ESZMECSERE” címmel a Polgári Magyarországért Alapítvány és a Praesens folyóirat új kiadványa, amely a Nemzeti Művészeti Szalon beszélgetéseinek szerkesztett változata.

A rendezvény képekben:


Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább