Kizárólag politikusoknak tart szakmai képzéseket a PMA - Sajtóközlemény

Nyomtatóbarát változat

A Polgári Magyarországért Alapítvány Közéleti Akadémiáján 2004. óta tart képzéseket országgyűlési képviselőknek, polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, bizottságok külsős tagjainak, valamint olyan civileknek, akik tudatosan készülnek a politikai pályára. A PMA 2007 szeptemberétől akkreditált felnőttképzési intézmény.
Az utóbbi hetekben több írott és online médiumban megjelentekkel szemben a PMA kizárólag politikusoknak tart szakmai tanfolyamokat. Nem zajlott és zajlik olyan program, amely köztisztviselőket képezne.


A képzések célja, hogy a részt vevő politikusoknak segítséget adjon szakmai munkájukhoz úgy, hogy a PMA képzésein szervezett keretek között ismerhetik el az általuk ellátandó feladatok szakmai hátterét. Az ország különböző vidékeiről érkező szakpolitikusok tapasztalatokat cserélhetnek egymással, és részt vehetnek önismereti, valamint közösségépítő foglalkozásokon is.
A hétvégeken zajló „bentlakásos” programok szakmaiságát az is jelzi, hogy a PMA 2007. szeptembere óta a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Felnőttképzési Akkreditáló Testülete határozata értelmében akkreditált felnőttképzési intézményként is működik – elsőként és eddig egyedüliként a hazai pártalapítványok között.
Az Alapítvány szervezésében négy típusú képzés zajlik: az Önkormányzati alapismeretek címet viselő alapképzés, az ezt követő Önkormányzati Szakpolitikai képzés, a kommunikációs képzés, valamint az EU-2011 című tanfolyam.
Budapest, 2009. szeptember 21.
                                                                              Balog Zoltán, 
                                                                              a Polgári Magyarországért Alapítvány
                                                                              kuratóriumának elnöke

Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább