Profi politikusokat nevel a Fidesz

Nyomtatóbarát változat

A FigyelőNet cikke
Orbán Viktor és Kövér László is tart előadásokat az elsősorban a fideszes képviselőket felkészítő kurzusokon a Lakiteleki Népfőiskolán. A tanfolyamokon csak ajánlással lehet részt venni, ahol többek között kommunikációt, roma- és nőpolitikát is oktatnak, de pszichológusok vezette önismereti tréning is van.

A Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) Közéleti Akadémiáján 2004 óta tartanak képzéseket országgyűlési képviselőknek, polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, bizottságok külsős tagjainak, valamint olyan civileknek, akik tudatosan készülnek a politikai pályára – mondta az FN.hu-nak Balog Zoltán. 
A Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumának elnöke lapunknak hangsúlyozta: az utóbbi hetekben több írott és online médiumban megjelentekkel szemben a PMA kizárólag politikusoknak tart szakmai tanfolyamokat. Nem zajlott és zajlik olyan program, amely köztisztviselőket képezne. (Korábban a Népszabadság azt írta, hogy a Fidesz 1500 államigazgatási-közigazgatási poszton tervez személycserét, azaz egész a főosztályvezetői szintig változtatnának, és ehhez képeztek embereket).
„A képzések célja, hogy a részt vevő politikusoknak segítséget adjon szakmai munkájukhoz úgy, hogy a PMA képzésein szervezett keretek között ismerhetik meg az általuk ellátandó feladatok szakmai hátterét. Az ország különböző vidékeiről érkező szakpolitikusok tapasztalatokat cserélhetnek egymással, és részt vehetnek önismereti, valamint közösségépítő foglalkozásokon is” – emelte ki a politikus.
Balog Zoltán elmondta, hogy a kurzusok során a saját szakpolitikájukkal kapcsolatban szakértők tartanak többek között kommunikációs képzéseket, csapatépítő tréningeket vagy előadásokat például a szociális vagy a roma politikáról.
Ajánlás kell
A kuratóriumi elnök hozzátette: a képzések 2007 óta akkreditálva vannak, azaz államilag elismert papírt adnak a kurzusokat elvégzetteknek. A Lakiteleki Népfőiskola a központi helyszín, de tartanak előadásokat Balatonszárszón és Siófokon is.
Mint Balog Zoltán lapunknak elmondta, a képzések ingyenesek, ám csak azok jelentkezhetnek, akik ajánlással rendelkeznek. „A politikai értékrend elfogadása feltétel, a bizalmi elv működik. Nem szeretnénk az MSZP-nek aktivistákat képezni” – magyarázta a Fidesz politikusa. Elsősorban egyébként a mintegy 3500 fideszes önkormányzati képviselőt, illetve a külső bizottsági tagokat képezik itt.
Minden második hétvégén vannak foglalkozások. Az alapítvány szervezésében négytípusú képzés zajlik: az Önkormányzati alapismeretek címet viselő alapképzés, az ezt követő Önkormányzati Szakpolitikai képzés, a kommunikációs képzés, valamint az EU-2011 című tanfolyam.
Orbán, Navracsics, Kövér a tanári kar
Az Önkormányzati alapismereti képzésen általában 100-150 fő vesz részt. Itt – mint Balog Zoltán fogalmazott – „Fidesz-identitást” tanítanak, a polgári értékrendről és a konzervativizmusról beszélnek. Ezen csak a Fidesz legprominensebb politikusai adhatnak elő: Orbán Viktor, Varga Mihály, Kövér László, Navracsics Tibor és maga Balog Zoltán.
Ezt önismereti tréning követi, ezek a foglalkozások viszont már kiscsoportosak és pszichológusok foglalkoznak a résztvevőkkel. Majd retorika és kommunikációs kurzusok jönnek. A szintén kiscsoportos (15-20 fős) önkormányzati szakpolitikai képzésen a közösségszervezéstől a városműködésen át a nőpolitikáig számtalan területet érintenek.
Az EU-2011 című tanfolyam pedig az EU-elnökségre való felkészülésünket támogatja. Balog Zoltán lapunknak elmondta: a kormánytól kevés információt kapnak erről, így maguk készítik fel a szakembereiket.
A Lakiteleki Népfőiskola
A képzési központ négyhektáros területen fekszik, Lakiteleken. Honlapja szerint a Lakiteleki Népfőiskola a magyar emigráció központja. Mint írják, a Rendszerváltó Archívum több mint másfélezer irattári dobozban őrzi az elmúlt másfél évtized rendszerváltó hazai történetének dokumentumait.
„A Lakiteleki Népfőiskola közösségteremtésben, a felnőttképzés módszereiben eredményesen ötvözi a dán, a finn, a svéd és a német, valamint a két világháború közötti hazai népfőiskolai hagyományokat. Mindezek hátterében Lezsák Sándor három évtizedes pedagógusi és népművelői szervező gyakorlata és képessége áll. A népfőiskolai Kollégiumok, szaktanfolyamok, speciális tartalmú képzések” – áll az ismertetőben.
A Lakitelek Alapítványt és Népfőiskolát Lezsák Sándor és felesége alapította, tervezte és álmodta meg a kilencvenes évek elején. Több sikeres vállalkozásnak és Nyugat-Európában vagy épp a tengerentúlon élő magyarok adományainak köszönhetően növekedett az intézmény.
A Fidesz politikusainak képzésén túl számos egyéb kezdeményezésnek is helyet biztosítanak. Például a honfoglaláskori életmód-, vagy néptánctábor mellett közel egy évtizede minden nyáron itt rendezik meg a Kárpát–medencei magyar sakkbarátok találkozóját is.

Nyomtatóbarát változat
Hírek

Sajtóközlemény


A Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elkötelezett a szuverén nemzetállamokon alapuló Európa eszménye, a szubszidiaritás, a decentralizáció és a keresztény értékek mellett.

 

tovább
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

 A javaslatok beadási határideje lejárt. Kérjük ne küldjenek be további felterjesztéseket. 

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább