Lezsák Sándor kapta a 2009-es Polgári Magyarországért Díjat

Nyomtatóbarát változat

Lezsák Sándor kapta az idei – immár ötödik alkalommal odaítélt – Polgári Magyarországért Díjat. Az író-politikus az elismerést Balog Zoltántól, a PMA kuratóriumának elnökétől vette át Budapesten 2009. december 14-én. A kitüntetés egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás 1 millió forint.

A PMA 2005-ben hozta létre a polgári oldal életműdíjának is tekinthető Polgári Magyarországért Díjat.  Az alapítvány minden évben egy olyan személynek vagy közösségnek adományozza az elismerést, aki, amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív tevékenységével maradandó szellemi, emberi értékeket hozott létre, mellyel Magyarországot, a magyarságot, annak valamely adott közösségét gazdagította, megerősödését az európai közösségen belül hitelesen, szakszerűen és hatásosan elősegítette, valamint tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A Polgári Magyarországért Díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege egy millió forint.
Lezsák Sándor költő-író, az Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke a Lakitelki Népfőiskolai Alapítvány létrehozója eddigi életművének elismeréséért kapta a díjat. A kuratórium indoklása szerint a magyar demokráciáért folytatott küzdelméért, az elmúlt több mint 20 évben végzett közösségteremtő, mintaadó és értékőrző közéleti tevékenységéért, keresztény hite és a nemzeti értékek következetes képviseletéért, a határon túli magyar közösségek szeretetéért, az általa alapított Lakitelek Népfőiskola megtartásáért és megújításáért, a magyar vidékért, az itt élő emberekért, a kisiskolák megmentéséért, a hungaricumok elismertetésért folytatott közéleti és pedagógiai harcáért, eddigi egész életművéért ítélték oda Lezsák Sándornak az elismerést.
Kövér László, a Fidesz Országos Választmányának elnöke laudációjában kiemelte: „… a meggyőződés, amihez Lezsák Sándor egész pályája során tartotta magát, amit zsinórmértékül használt, amihez mindenkor igazította lépteit, nem más, mint a nemzeti érdek. (…) A nemzeti érdek, a nemzeti múlt, a nemzet jelenlegi sorskérdései, és a nemzet helye a jövő világában az a bizonyos egyenes vonal tehát, amely összefűzi ennek az életműnek az önmagukban is kerek egészet alkotó, és tiszteletet parancsoló fejezeteit, állomásait, célkitűzéseit.” 
Az rendezvény egyben a PMA évadzáró ünnepsége is volt, amelyen Balog Zoltán kuratóriumi elnök beszámolt az alapítvány 2009. évi tevékenységéről.Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább