A romák felzárkózása európai dimenzióban

Nyomtatóbarát változat

„A romák felzárkózása európai dimenzióban” címmel három napos nemzetközi konferenciát szervezett a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) 2010. november 24. és 26. között Esztergomban, a Szent Adalbert Képzési Központban. A konferencia a roma integrációs magyar tervek és tapasztalatok bemutatása mellett EU-s kitekintést is adott, emellett ismertette az egyházaknak a roma felzárkózásban betöltött fontos szerepét. A három napos eseményen továbbá cigány fiatalok részvételével beszélgetés zajlott a cigányságról, kultúráról, sorsokról – ahogy azt ők látják, tapasztalják.
A rendezvény folyamán – csak néhányukat kiemelve – Lucia Nicolsonová, a terület szlovákiai államtitkára, Balog Zoltán, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár, Pásztor Gabriella, romániai államtanácsos, Georgi Krastev, bolgár miniszterelnök-helyettesi főtanácsadó, Negro Ilona, az Európai Bizottság és Vít Novotný, a Center of European Studies szakértői, valamint Claude Dumas, a francia katolikus egyház cigánypasztorációért felelős volt vezetője előadásait hallgathatták meg a résztvevők.
A konferencia mind a témakörök, mind pedig a területi sajátosságok tekintetében minél szélesebb körben kívánta megvizsgálni a roma felzárkózás kérdését.
A rendezvény nyitó-előadásait elismert, és a témával nemzetközi szinten is foglalkozó szakemberek tartották, így Negro Ilona, az Európai Bizottság munkatársa, Vít Novotný, a Center of European Studies munkatársa, valamint Balog Zoltán, társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, a PMA elnöke gondolatait hallgathatták meg az érdeklődők. Ugyan az eseményen személyesen nem tudott részt venni, de brüsszeli videó-üzenetében köszöntötte a konferenciát Járóka Lívia európai parlamenti képviselő is. Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosa egy olyan területről tartott előadást, amely nélkül nagyon nehéz sikeres integrációs-stratégiát folytatni: a magyarországi romák társadalomtörténetét ismerteti. Az első napon előadást tartott még Kocsis Fülöp, görög-katolikus püspök, valamint Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke, országgyűlési képviselő és miniszteri biztos.
November 25-én, a konferencia második napján délelőtt az egyházaké volt a főszerep: elsőként Claude Dumas, a francia katolikus egyház cigánypasztorációért felelős volt vezetője osztotta meg a nyugat-európai országban szerzett tapasztalatait, majd dr. Székely János, római katolikus segédpüspök, aztán Bakay Péter, az evangélikus misszió vezetője tartott előadást a témakörben. Ezt követően Lankó József alsószentmártoni római katolikus plébános,  Kamarás István, a Roma Szakkollégium igazgatója és Bóni István, a dencsházai Református gyermekház és tanoda vezetője számoltak be speciális, máshol is hasznosítható ismereteikről.
A konferencia fontosságát az is jelezte, hogy kora délután Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke üdvözölte a jelenlévőket, ezt követően Hegedűs Zsuzsa, miniszterelnöki főtanácsadó tartott előadást a társadalmi felzárkózásról. A rendezvény a nyugat- és közép-európai országok roma-helyzetére is kitekintett: a témakör nyitóelőadását Lucia Nicolsonová szlovákiai államtitkár tartotta, majd Pásztor Gabriella romániai államtanácsos, ezt követően Vít Novotný, a brüsszeli Central for Europien Studies munkatársa, végül Georgi Krastev, bolgár miniszterelnök-helyettesi főtanácsadó, kapott szót az előadói pulpituson. Az este folyamán az Örvény című film megtekintését követően kiscsoportos beszélgetés zajlott a cigány kultúráról és életsorsokról.
A konferencia harmadik, egyben záró napjának fő témaköre az oktatás és foglalkoztatás volt. Pozitív tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal Kissné Oláh Anita, a bajnai Ferences Gimnázium tanára, majd a sikeresen zajló helyi munkaprogramok egy példáját ismerhették meg a résztvevők Lakatosné Sira Magdolna, országgyűlési képviselő és Túristvándi polgármestere előadásából. Ezt követően a jászladányi iskolaügy tanulságait ismertették Dankó István polgármester és Mohácsi Erzsébet, az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány munkatársa. Köpeczi-Bócz Tamás, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság (TÁF) megbízott helyettes államtitkára a cigányság társadalmi felzárkózásának foglalkoztatási kérdéseiről beszélt, azaz, hogy a roma integráció szempontjából mitől válik jóvá egy foglalkoztatási program.
A konferencia záró előadásaként Balog Zoltán államtitkár (TÁF), a PMA elnöke a kormány romaprogramját ismertette.

A romák felzárkózása európai dimenzióban
Nemzetközi romakonferencia 

Program
2010. november 24-26., Esztergom, Szent Adalbert Képzési Központ, Szt. István tér 10.


November 24., szerda

13:30  Regisztráció

14:00  Köszöntő és nyitó előadások  
  Negro Ilona, Európai Bizottság
  Vít Novotný, Center of European Studies
  Balog Zoltán államtitkár (TÁF), az SZPMA elnöke

15:30  Kávészünet - közben nemzetközi sajtótájékoztató

16:00  Járóka Lívia európai parlamenti képviselő videó-üzenete Brüsszelből

16:15  Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai  kisebbségi jogok biztosa: A romák kirekesztődésének társadalmi mechanizmusa

17:00  Kocsis Fülöp, görög-katolikus püspök előadása

17:30  Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke,  országgyűlési képviselő,  miniszteri biztos előadása

November 25., csütörtök

9:00  Ökumenikus ima Dr. Székely János segédpüspökkel és Magyarné Balogh Erzsébettel, a Református Missziói Központ lelkész-igazgatójával a Központ kápolnájában (fakultatív)

9:40  Claude Dumas, a francia katolikus egyház cigánypasztorációért felelős volt vezetője
  Dr. Székely János, római katolikus segédpüspök
  Bakay Péter, az evangélikus misszió vezetője

11:00  Kávészünet

11:30  Lankó József római katolikus plébános,  Alsószentmárton
  Kamarás István igazgató, Roma Szakkollégium,
  Bóni István, Dencsháza, Református gyermekház és tanoda

13:00  Ebéd

14:45  Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnökének üdvözlő beszéde

15:00  Hegedűs Zsuzsa, miniszterelnöki főtanácsadó - A társadalmi felzárkózásról

15:45  Kitekintés egyes európai országok roma-helyzetére
  Nyitóelőadás: Lucia Nicholsonová államtitkár, Szlovákia
  Pásztor Gabriella államtanácsos, Románia
  Vít Novotný, CES, Brüsszel
  Georgi Krastev, miniszterelnök-helyettesi főtanácsadó, Bulgária

18:00  Vacsora a Szt. Adalbert Központban

19:00  Az Örvény c. film megtekintése

20:00  Kiscsoportos beszélgetés a cigány kultúráról és életsorsokról

November 26., péntek

9:00  Ökumenikus ima a kápolnában Bakay Péter evangélikus lelkipásztorral és Kiss Ulrich jezsuita atyával  (fakultatív)

9:40  Pozitív tapasztalatok az oktatás területéről – Kissné Oláh Anita, Ferences Gimnázium, Bajna

10:00  Helyi munkaprogramok sikerei - Lakatosné Sira Magdolna, országgyűlési képviselő, polgármester, Túristvándi 

10:20  Oktatás és foglalkoztatás
  A jászladányi iskolaügy tanulságai (Dankó István polgármester és  Mohácsi
Erzsébet, Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány)
Köpeczi-Bócz Tamás, TÁF megbízott helyettes államtitkár – Mit jelent a teljesítmény elvű felzárkózás?

11:00  Kávészünet

11:30  Balog Zoltán államtitkár (TÁF), PMA elnök – A magyar kormány romaprogramjáról

Zárszó

Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább