Wilfried Martens kapta a 2010-es Polgári Magyarországért Díjat

Nyomtatóbarát változat
Wilfried Martens kapta az idei – immár hatodik alkalommal odaítélt – Polgári Magyarországért Díjat. A volt belga miniszterelnök, az Európai Néppárt elnöke az elismerést Kövér Lászlótól, a Magyar Országgyűlés elnökétől vette át Budapesten 2010. december 7-én. A kitüntetés egy bronzplakettből és az adományozást igazoló oklevélből áll, a díjjal járó juttatás bruttó 2 millió forint. Wilfried Martens kapta az idei – immár hatodik alkalommal odaítélt – Polgári Magyarországért Díjat. A volt belga miniszterelnök, az Európai Néppárt elnöke az elismerést Kövér Lászlótól, a Magyar Országgyűlés elnökétől vette át Budapesten 2010. december 7-én. A kitüntetés egy bronzplakettből és az adományozást igazoló oklevélből áll, a díjjal járó juttatás bruttó 2 millió forint.
A PMA 2005-ben hozta létre a polgári oldal életműdíjának is tekinthető Polgári Magyarországért Díjat.  Az alapítvány minden évben egy olyan személynek vagy közösségnek adományozza az elismerést, aki, amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív tevékenységével maradandó szellemi, emberi értékeket hozott létre, mellyel Magyarországot, a magyarságot, annak valamely adott közösségét gazdagította, megerősödését az európai közösségen belül hitelesen, szakszerűen és hatásosan elősegítette, valamint tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A Polgári Magyarországért Díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege bruttó két millió forint.
Az alapítvány idei felhívására 13 felterjesztés érkezett, 11 magánszemélyre és 2 közösségre. A Kuratórium a 2010. évi Polgári Magyarországért Díjat Európa, az Európai Unió és Magyarország közötti eredményes politikai, gazdasági és a sokszínű kulturális kapcsolat kialakítása érdekében tett több mint ötven éves erőfeszítéseiért; a határon túli magyar kisebbségek nyelvi-kulturális küzdelmének személyes és példamutató segítéséért, valamint töretlen keresztény hittel és tartással felépített életművéért Wilfried Martensnek ítélte oda.
Wilfried Martens egy immár igen sikeres nyugat-európai ország első számú választott vezetője lett, egy szegény sorsú parasztcsalád árvaként felnövő gyermekeként. Még fiatal diákvezérként fogalmazta meg akkor még álomszámba menő elgondolását a vallon túlsúlyú központosított állammal szemben egy föderáció megvalósításáról, ahol mindkét államalkotó népcsoportnak megvannak a maga paritásos jogai. Harminc évig kellett hinnie és küzdenie, amíg az álom valósággá lett. 1962-ben még így beszélt egy tüntetésen: „Ha a Flandria ellen szőtt összeesküvés sikerül… megindulunk Brüsszel ellen és megdöntjük a központosított kapitalista Belgiumot.” A fiatalkori markáns, néha militáns gondolatok finomodtak és csiszolódtak, hiszen sok-sok tárgyalás, szavazás és kompromisszum volt szükséges a siker érdekében. De nem változott Martens töretlen keresztény hite, ahogy maga írja: „A vallásos meggyőződés, a nagy bizonyosság jelentette mindennek a lényegét, és a dolgok rendje így volt jó”.  Olyan politikus, akitől tartást és kitartást tanulhatnak politikustársai Keleten és Nyugaton. Különös, mert kivételszámba menő nyugati vezetőként érti, mit jelent egy őshonos népcsoport több évtizedes nyelvi-kulturális küzdelme az őt megillető jogokért. Ebbéli tapasztalatait és a sikerhez vezető utat még sokkal jobban érdemes lenne megismernünk és a saját viszonyainkra lefordítanunk nekünk, csak Közép-Európában 8 országba szakadt magyaroknak…
Mint ahogy a felterjesztésben olvasható: „A díj kiírása szerint a díjazottnak „tudományos, közéleti… tevékenységével kell maradandó szellemi értéket” létrehoznia, a polgári-keresztény-nemzeti értékközösségen belül, Magyarországot, a magyarságot gazdagítva, hangsúlyos közösségépítő tevékenységgel.
És mi is lehetne nagyobb közösségépítő tevékenység a mai kor Európájában, mint folytatni Adenauer, de Gasperi és Schuman munkáját? Wilfried Martens Belgiumban álmának nagy részét megvalósítva úgy döntött, hogy európai színtérre lép, és folytatja a legendás elődök mintáját. Kitartóan, sok hittel, nem a személyes dicsőséget hajszolva vált szerény, de mindenhol jelen levő építőmesterévé a XXI. század Európájának.
Közhelyszerű lenne ívet rajzolni az 1956-ban a magyar forradalom leverése miatti belgiumi tüntetésen felszólaló ifjú diákvezér és az 50 évvel később, már vezető európai politikusként 2006. október 23-án a Fidesz nagygyűlésén beszédet mondó Martens között. Egy biztos: Wilfried Martens nem 1990-ben fedezte fel Magyarországot, tudja, hogy hol húzódik a határ Közép- és Kelet-Európa között, nyugati és keleti keresztény, valódi és ’népi’ demokrata között.
Magyarország politikai és gazdasági értelemben való visszahívása és visszafogadása Európába a rendszerváltozás idején szükségszerű és örömteli lépés volt. Lelki és kulturális értelemben mindkét felet gazdagította, a magyaroknak pedig biztonságot hozott majd' fél évszázad hamis biztonsága és szövetségi rendszere után. Ebben pedig elévülhetetlen érdemei vannak a nyugat-európai kereszténydemokrata politikusoknak, és személy szerint Wilfried Martens elnöknek is. Jó szívvel javasoljuk őt életművének elismeréseként a Polgári Magyarország Díj 2010. évi díjazottjának.”
A december 7-én megtartott rendezvény egyben a PMA évadzáró ünnepsége is volt, amelyen Balog Zoltán kuratóriumi elnök beszámolt az alapítvány 2010. évi tevékenységéről.
Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább