Duray Miklós kapta a 2011-es Polgári Magyarországért Díjat

Nyomtatóbarát változat

Duray Miklós kapta az idei – immár hetedik alkalommal odaítélt – Polgári Magyarországért Díjat. A szlovákiai magyar politikus, író az elismerést Mádl Dalmától, a Polgári Magyarországért Díj első díjazottjától és Balog Zoltántól, a PMA kuratóriumának elnökétől vette át Budapesten 2011. december 20-án. A díjazottat Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke köszöntötte és Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára méltatta.  A kitüntetés egy bronzplakettből és az adományozást igazoló oklevélből áll, a díjjal járó juttatás nettó 2 millió forint.

A PMA 2005-ben hozta létre a polgári oldal életműdíjának is tekinthető Polgári Magyarországért Díjat.  Az alapítvány minden évben egy olyan személynek vagy közösségnek adományozza az elismerést, aki, amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív tevékenységével maradandó szellemi, emberi értékeket hozott létre, mellyel Magyarországot, a magyarságot, annak valamely adott közösségét gazdagította, megerősödését az európai közösségen belül hitelesen, szakszerűen és hatásosan elősegítette, valamint tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A Polgári Magyarországért Díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege nettó két millió forint.

Az alapítvány idei felhívására 15 felterjesztés érkezett 12 magánszemélyre. A Kuratórium a 2011. évi Polgári Magyarországért Díjat Magyarország és a magyarság képviseletéért, a felvidéki magyarok közösségének támogatásáért, az európai közösségen belül a magyarság szerepének erősítéséért, a magyarságért való folyamatos tenni akarásáért, azaz példamutató életművéért Duray Miklósnak ítélte oda.
Az 1945. július 18-án a szlovákiai Losoncon született Duray Miklós figyelmét már egyetemista korában felkeltette a politika. A kommunizmus alatti ellenzéki közéleti tevékenység árnyoldalát hamar megtapasztalhatta, hiszen 1968-ban a Prágai Tavasz idején kifejtett politikai aktivitása miatt évekig nem vehetett részt semmilyen közéleti tevékenységben, nem publikálhatott, „fekete listára” került.  Hét esztendős hallgatása után végül visszatért a közéletbe, aktívan részt vett a magyar kisebbségnek az asszimilációs intézkedések elleni politikájában. A demokráciáért tenni akaró, a demokrácia megteremtését elősegítő tevékenysége miatt a Csehszlovák kommunista rezsim egyik legismertebb ellenzéki alakjává vált. Szlovákia függetlenségét követően országosan is az egyik legnagyobb támogatottságú politikussá vált. Duray Miklósnak köszönhetően született meg 1998-ban a Magyar Koalíció Pártja, melynek 2007-ig ügyvezető, 2010-ig pedig stratégiai alelnöke volt. Nagyban elősegítette a jobboldali magyar pártok (FIDESZ-KDNP-MDF) közötti szövetség létrejöttét is. Ő volt a kezdeményezője a magyarországi parlamenti pártok és a Magyarországgal szomszédos államok magyar politikai és társadalmi szervezetei találkozójának, ez volt az első úgynevezett magyar-magyar találkozó. Itt fogalmazta meg egyik fő célját, a magyar nemzet határok feletti reintegrációjának gondolatát, a határmódosítás nélküli újraegyesítés stratégiai célját. Ugyancsak Duray Miklós volt a MÁÉRT egyik kezdeményezője, valamint nevéhez fűződik a Magyarországgal szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény kiharcolása. Ő az első Magyar Igazolvány birtokosa.
A Polgári Magyarországért Díjat a korábbi években: Mádl Dalma (2005), Dr. Schmidt Mária, F. Kovács Attila és Kovács Ákos (2006), Ékes Ilona és Dr. Gaudi-Nagy Tamás (2007), Kopp Mária és Skrabski Árpád (2008), Lezsák Sándor (2009) és Wilfried Martens (2010) kapta.

A december 20-án megtartott rendezvény egyben a PMA évadzáró ünnepsége is volt, melyen Balog Zoltán, a kuratórium elnöke beszámolt az Alapítvány elmúlt egy éves tevékenységéről. 

Fotók: Onucsán Ete 

Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább