Küldetésben: cigányság-kereszténység-magyarság - 2011. november 25-27., Esztergom

Nyomtatóbarát változat

Idei konferenciánk legfőbb témája a márciusban létrehozott Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat volt, legtöbb résztvevőnk is a hálózat tagjai közül került ki. Szervező partnerünk a német Hanns Seidel-Alapítvány volt.

Bemutatkozott a budapesti jezsuita, a miskolci görög katolikus, a nyíregyházi evangélikus és a debreceni református cigány szakkollégium, annak vezetői és diákjai. Nagy élmény volt Sára Sándor: Cigányok című 1963-as filmjének levetí-tése és az azt követő beszélgetés a rendezővel. A második napon a roma szakkollégiumokat fenntartó egyházak vezető képviselői, majd oktatáspolitikai szakemberek részvételével tartot-tunk kerekasztalt, illetve Balog Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár és Farkas Flórián ORÖ-elnök tartott beszédet. Délután maradt még időnk a téli Esztergom felfedezésé-re, este pedig egy kis zenei kulturális programra. A vasárnap reggeli áhítat után Balog Zoltán mutatta be a magyar uniós elnökség alatt elfoga-dott Európai Roma Keretstratégiát és ennek a közelmúltban elkészült magyar megfelelőjét.
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább