PRINCE – szemináriumok - “Nyisd ki az elméd és légy részese!”

Nyomtatóbarát változat
Május folyamán összesen mintegy 90 meghívott tanár, újságíró és helyi politikus vett részt az Európai Unió nyugat-balkáni bővítéséről tartott tanfolyamainkon. Nem véletlenül választottuk ki ezt a három véleményformáló csoportot: a magyarországival egy időben számos közép- és nyugat-európai országban tartottak hasonló tanfolyamokat a Konrad-Adenauer-Alapítvány brüsszeli irodájával együttműködve. A cél a nyugat-balkáni régió jobb megismerése volt és annak elemzése, hogy mit hoz(hat) az Unió ezen országokkal való bővülése a már belépett tagoknak.
Minden alkalommal több szemszögből vizsgáltuk meg a kérdést: előadóként vendégünk volt a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnöke, önkormányzati vezető, nyugat-európai tréner, számos oktatási szakember, Horvátország tiszteletbeli konzulja és vezető statisztikus is. Elemeztük a térség történelmi kötődéseit Magyarországhoz, szó esett gazdasági kapcsolatokról, a magyar diplomácia balkáni szerep-vállalásáról és a bővítés lehetséges kockázatairól is. Remek esettanulmányt hallottunk például arról, hogy hogyan működik együtt a turizmus és a kulturális élet területén a két Komárom, vagy jobban mondva Komárom északi és déli része. A bővítés során nem megkerülhető a Horvátországban de még sokkal inkább Szerbiában meglevő jelentős magyar kisebbség identitásának erősítése, kisebbségi jogaik gyakorlásának biztosítása.
A résztvevők írásos visszajelzései alapján hasznosnak mondhatjuk a tanfolyamokat: mindannyian elmélyítették ismereteiket a térségről, új szempontokat ismertek meg és majdnem minden résztvevő dicsérte az előadókkal az előadások után kialakult kötetlen beszélgetést, vitát.
Nyomtatóbarát változat
Hírek

SZPMA kuratórium (2018. december 18.) - jóváhagyott támogatások

Az SZPMA kuratóriumának 2018. december 18. napján tartott ülésén jóváhagyott támogatások.
tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább