PRINCE – szemináriumok - “Nyisd ki az elméd és légy részese!”

Nyomtatóbarát változat
Május folyamán összesen mintegy 90 meghívott tanár, újságíró és helyi politikus vett részt az Európai Unió nyugat-balkáni bővítéséről tartott tanfolyamainkon. Nem véletlenül választottuk ki ezt a három véleményformáló csoportot: a magyarországival egy időben számos közép- és nyugat-európai országban tartottak hasonló tanfolyamokat a Konrad-Adenauer-Alapítvány brüsszeli irodájával együttműködve. A cél a nyugat-balkáni régió jobb megismerése volt és annak elemzése, hogy mit hoz(hat) az Unió ezen országokkal való bővülése a már belépett tagoknak.
Minden alkalommal több szemszögből vizsgáltuk meg a kérdést: előadóként vendégünk volt a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnöke, önkormányzati vezető, nyugat-európai tréner, számos oktatási szakember, Horvátország tiszteletbeli konzulja és vezető statisztikus is. Elemeztük a térség történelmi kötődéseit Magyarországhoz, szó esett gazdasági kapcsolatokról, a magyar diplomácia balkáni szerep-vállalásáról és a bővítés lehetséges kockázatairól is. Remek esettanulmányt hallottunk például arról, hogy hogyan működik együtt a turizmus és a kulturális élet területén a két Komárom, vagy jobban mondva Komárom északi és déli része. A bővítés során nem megkerülhető a Horvátországban de még sokkal inkább Szerbiában meglevő jelentős magyar kisebbség identitásának erősítése, kisebbségi jogaik gyakorlásának biztosítása.
A résztvevők írásos visszajelzései alapján hasznosnak mondhatjuk a tanfolyamokat: mindannyian elmélyítették ismereteiket a térségről, új szempontokat ismertek meg és majdnem minden résztvevő dicsérte az előadókkal az előadások után kialakult kötetlen beszélgetést, vitát.
Nyomtatóbarát változat
 
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2018-as felhívása

 A PMA Kuratóriuma közzétette a Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2018-es felhívását, melyre a beadási határidő lejárt.

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

Kiss Gy. Csaba kapta a 2017-es Polgári Magyarországért Díjat

Kiss Gy. Csaba magyar irodalom- és művelődéstörténész, az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár vehette át csütörtökön Budapesten a Polgári Magyarországért díjat magas színvonalú tudományos és közéleti tevékenységéért, a közép-európai népek történelmének és kultúrájának hiánypótló, több évtizedes kutatásáért, példaértékű morális helytállásáért.

tovább
Hírek

„Választások előtt” – XVI. Polgári Piknik Kötcsén

 

Immár tizenhatodik alkalommal zajlott 2017. szeptember 02-án a kötcsei polgári piknik, ezúttal „Választások előtt” címmel, melynek házigazdája a hagyományok szerint a Polgári Magyarországért Alapítvány, a Hermina Szalon, a Barankovics István Alapítvány, valamint a Belvárosi Polgári Szalon volt.

tovább