PRINCE – szemináriumok - “Nyisd ki az elméd és légy részese!”

Nyomtatóbarát változat
Május folyamán összesen mintegy 90 meghívott tanár, újságíró és helyi politikus vett részt az Európai Unió nyugat-balkáni bővítéséről tartott tanfolyamainkon. Nem véletlenül választottuk ki ezt a három véleményformáló csoportot: a magyarországival egy időben számos közép- és nyugat-európai országban tartottak hasonló tanfolyamokat a Konrad-Adenauer-Alapítvány brüsszeli irodájával együttműködve. A cél a nyugat-balkáni régió jobb megismerése volt és annak elemzése, hogy mit hoz(hat) az Unió ezen országokkal való bővülése a már belépett tagoknak.
Minden alkalommal több szemszögből vizsgáltuk meg a kérdést: előadóként vendégünk volt a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnöke, önkormányzati vezető, nyugat-európai tréner, számos oktatási szakember, Horvátország tiszteletbeli konzulja és vezető statisztikus is. Elemeztük a térség történelmi kötődéseit Magyarországhoz, szó esett gazdasági kapcsolatokról, a magyar diplomácia balkáni szerep-vállalásáról és a bővítés lehetséges kockázatairól is. Remek esettanulmányt hallottunk például arról, hogy hogyan működik együtt a turizmus és a kulturális élet területén a két Komárom, vagy jobban mondva Komárom északi és déli része. A bővítés során nem megkerülhető a Horvátországban de még sokkal inkább Szerbiában meglevő jelentős magyar kisebbség identitásának erősítése, kisebbségi jogaik gyakorlásának biztosítása.
A résztvevők írásos visszajelzései alapján hasznosnak mondhatjuk a tanfolyamokat: mindannyian elmélyítették ismereteiket a térségről, új szempontokat ismertek meg és majdnem minden résztvevő dicsérte az előadókkal az előadások után kialakult kötetlen beszélgetést, vitát.
Nyomtatóbarát változat
Hírek

Felhívás - Polgári Magyarországért Díj 2018

A Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriuma „Polgári Magyarországért” díjat alapított, amely minden évben olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív tevékenységével maradandó szellemi, emberi értékeket hozott létre, mellyel Magyarországot, a magyarságot, annak valamely adott közösségét gazdagította, megerősödését az európai közösségen belül hitelesen, szakszerűen és hatásosan elősegítette, valamint tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. Amennyiben a felterjesztés magánszemélyre vonatkozik, hangsúlyozottnak kell lennie közösségépítő tevékenységének.

 

tovább
Hírek

„Új Kormány” – XVII. Polgári Piknik Kötcsén

Idén tizenhetedik alkalommal került megrendezésre 2018. június 3-án a kötcsei polgári piknik, mely ezúttal az „Új Kormány” címet viselte.  A rendezvényen, melyen több száz fő vett részt a jobboldali politikai élet és a polgári értelmiség köreiből, neves politikusok osztották meg gondolataikat az áprilisi választások és az új kormány felállásának apropóján.

tovább
Hírek

A Kosztolányi Dezső Céltársulás kapta 2018-ban a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat

A Kosztolányi Dezső céltársulásnak ítélte oda idén a „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) Kuratóriuma. A díjat – mely a fiatalok értékteremtő tevékenységét részesíti elismerésben – az Alapítvány 2006-ban hívta életre. A díjjal járó juttatás összege nettó 1,5 millió forint.

tovább