A társadalom és a polgárok felelőssége a biztonság megteremtésében – konferencia

Nyomtatóbarát változat

2011. április 1-jén tartotta a fenti címmel közös konferenciáját a Honvédelmi Minisztérium, a Hanns Seidel-Alapítvány és a Polgári Magyarországért Alapítvány az Andrássy Egyetem Tükörtermében.

Ulrich Kleppmann, a Seidel-Alapítvány új képviselőjének rövid megnyitója után Hende Csaba honvédelmi miniszter kezdte meg nyitóelőadását Magyarország XXI. századi haderejéről, különös hangsúlyt adva az önkéntes tartalékos rendszernek. Nem áprilisi tréfának szánta, hogy 2010-re a korábban mintegy 100,000 fős tartalékos állomány 18(!) főre csökkent Magyarországon. Véleménye szerint hiányzott az ösztönzés és a  politikai akarat a rendszer fenntartására. 2011. január 1-ére sikerült újból 2,000 főt felvenni a tartalékos rendszerbe, a cél a 6-8,000-es szám elérése.
Christian Hegemer, a Hanns-Seidel-Alapítvány Nemzetközi Együttműködési Intézetének igazgatója civil szemszögből vizsgálta, hogy mit tehet a társadalom a biztonság érdekében a XXI. században. Szót ejtett a japán és észak-afrikai krízisről és arról, hogy az ember/polgár biztonság iránti vágyát a mindennapokban messze nem csak katonai összefüggésben kell értelmezni, hanem élelmiszer- és energiabiztonsági szempontból is, de ide tartozik a tiszta ivóvíz iránti igény is, vagy a polgár igénye a társadalom egészét érintő döntésekbe való beleszólásba is.
Prőhle Gergely,  helyettes államtitkár a magyar Külügyminisztériumból a magyar EU-elnökség központi témáit vette górcső alá. Véleménye szerint a magyar elnökség a nyitott kérdések tisztességes feldolgozásáról, egyfajta mediátori szerepről is szól. Horvátország és a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása évszázados kapcsolatok, jelzések, reflexek hátterében zajlik. Álláspontja szerint az egész európai politika a polgárok biztonságáról/biztonságérzetéről szól.
A kávészünet után     Johann Berger tábornok, a IV. délnémet védelmi parancsnokság helyettes vezetője adott áttekintést a Bundeswehr felépítéséről és várható reformjáról. A 40 évvel ezelőtti hidegháborús állományról (500,000 katona, 180,000 civil munkatárs, 1,2 millió tartalékos) mára 250,000 katonára és 95,000 tartalékosra csökkent a létszám, és a pénzügyi lehetőségek még ezt a létszámot is csökkenteni fogják. Németországban a tartalékosok hagyományosan közvetítő szerepet játszanak a társadalom és a hadsereg között. A nem beosztott tartalékosok is folyamatosan gyakorolnak, veszélyhelyzetben gyakran ők érnek először a helyszínre.
Márki Gábor, h. államtitkár a Honvédelmi Minisztériumból  Új védelmi kihívások Európában – cyber-defence címen tartott érdekfeszítő előadást a legújabb kor védelmi kihívásairól, az informatikai támadások szintjeiről, fajtáiról, a védekezésről és a válaszcsapások lehetőségeiről.
Dr. Tálas Péter igazgató a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kutatóintézetétől a magyar társadalom biztonság-felfogásáról osztotta meg kutatási eredményeit és véleményét a hallgatósággal. Mint elmondta, a fő témák folyamatosan változnak: hol a terrorveszély, hol az árvíz, hol más témák vezetik a híreket. A biztonság-percepciót a poltikai közbeszéd és a média irányítják. A magyarok elsősorban a személyes szféra (család) biztonságára gondolnak, az általános közbiztonságra, majd a munkahely/megélhetés biztonságára. A rendszerváltozás óta (Jugoszlávia szétesését leszámítva) a biztonság a szociális biztonsággal volt egyenlő.
A konferencián elhangzottakat Oliver Rolofs, a Müncheni Biztonsági Konferencia sajtószóvivője foglalta össze és értékelte röviden.
A rendezvény után állófogadást tartottak  Ulrich Kleppmann úr, a Hanns-Seidel-Alapítvány január elején hivatalba lépett magyarországi, horvátországi és szlovákiai képviselőjének hivatalos beiktatása alkalmából.
2011. április 5.
 
Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább