Német országklub, 2011. november 25.

Nyomtatóbarát változat
Német nyelvű országklubunk vendége volt ismét Cséfalvay Zoltán professzor, a Nemzetgaz-dasági Minisztérium államtitkára. Az államtitkár úr „Stabilitás és növekedés:  Magyarország stratégiája a versenyképesség növelésére” címmel tartott előadást, elemezve a legutolsó ta-lálkozás óta bekövetkezett nemzetközi változásokat és a magyar gazdasági vezetés válaszlé-péseit és terveit. Pozitív példákon, statisztikákkal alátámasztva mutatta be a német vállalatok magyarországi befektetéseinek helyzetét. Ezek a vállalkozások egyre jobban lefedik az egész országot, mára elérték az északi és keleti határszéleinket is, és összesen mintegy 500,000 em-bernek adnak közvetlenül vagy közvetve munkát. Megnyugtató a németajkú vállalatvezetők körében végzett kutatás eredménye, amely szerint a csökkenő adókedvezmények, az emelke-dő munkabérek és egyes különadók ellenére alig néhány százalékuk döntene a mai helyzetben másik befektetési célország mellett.
Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

SZPMA kuratórium (2018. december 18.) - jóváhagyott támogatások

Az SZPMA kuratóriumának 2018. december 18. napján tartott ülésén jóváhagyott támogatások.
tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább