Német országklub, 2011. november 25.

Nyomtatóbarát változat
Német nyelvű országklubunk vendége volt ismét Cséfalvay Zoltán professzor, a Nemzetgaz-dasági Minisztérium államtitkára. Az államtitkár úr „Stabilitás és növekedés:  Magyarország stratégiája a versenyképesség növelésére” címmel tartott előadást, elemezve a legutolsó ta-lálkozás óta bekövetkezett nemzetközi változásokat és a magyar gazdasági vezetés válaszlé-péseit és terveit. Pozitív példákon, statisztikákkal alátámasztva mutatta be a német vállalatok magyarországi befektetéseinek helyzetét. Ezek a vállalkozások egyre jobban lefedik az egész országot, mára elérték az északi és keleti határszéleinket is, és összesen mintegy 500,000 em-bernek adnak közvetlenül vagy közvetve munkát. Megnyugtató a németajkú vállalatvezetők körében végzett kutatás eredménye, amely szerint a csökkenő adókedvezmények, az emelke-dő munkabérek és egyes különadók ellenére alig néhány százalékuk döntene a mai helyzetben másik befektetési célország mellett.
Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább