Brüsszeli tanulmányút

Nyomtatóbarát változat

2012. novemberében fiatal, főként jogász és közgazdász szakemberekből álló küldöttség utazott Brüsszelbe a Hanns Seidel-Alapítvány meghívására. A résztvevők diplomatákkal, az Európai Bizottság munkatársaival, európai parlamenti képviselőkkel találkoztak, megismerve a NATO képviselőit és a Régiók Bizottsága magyar küldöttségét is.

A szakmailag és nyelvileg tökéletesen felkészült, de még csak szerényebb nemzetközi tapasztalattal bíró fiatalok így betekintést kaptak a brüsszeli intézmények mindennapos működési mechanizmusaiba, kapcsolatokat létesíthettek, amelyeket később munkájukban is használhatnak.

Nyomtatóbarát változat
Hírek

Sajtóközlemény


A Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elkötelezett a szuverén nemzetállamokon alapuló Európa eszménye, a szubszidiaritás, a decentralizáció és a keresztény értékek mellett.

 

tovább
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

 A javaslatok beadási határideje lejárt. Kérjük ne küldjenek be további felterjesztéseket. 

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább