Átadásra került a Polgári Magyarországért Díj

Nyomtatóbarát változat

 

A Konrad Adenauer Stiftung kapta az idei – immár tizedik alkalommal odaítélt Polgári Magyarországért Díjat. A szervezet nevében Frank Spengler vette át az elismerést Mádl Dalmától, a Polgári Magyarországért Díj első díjazottjától és Balog Zoltántól, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) kuratóriumának elnökétől Budapesten, 2014. december 16-án. A díjazottat Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke köszöntötte. A kitüntetés egy bronzplakettből és az adományozást igazoló oklevélből áll, a díjjal járó juttatás nettó 3 millió forint.

A PMA 2005-ben hozta létre a polgári oldal életműdíjának is tekinthető Polgári Magyarországért Díjat. Az alapítvány minden évben egy olyan személynek vagy közösségnek adományozza az elismerést, aki, amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív tevékenységével maradandó szellemi, emberi értékeket hozott létre, mellyel Magyarországot, a magyarságot, annak valamely adott közösségét gazdagította, megerősödését az európai közösségen belül hitelesen, szakszerűen és hatásosan elősegítette, valamint tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A Polgári Magyarországért Díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege nettó három millió forint.

Az alapítvány idei felhívására 12 felterjesztés érkezett.

 

A Kuratórium a 2014. évi Polgári Magyarországért Díjat a német-magyar kapcsolatok előmozdításért, a polgári közéleti kultúra erősítéséért, a jobbközép német és magyar pártok közötti együttműködés elmélyítéséért, Alapítványunk német és nemzetközi kapcsolatai fejlesztésének elősegítéséért, a valóságnak megfelelő magyar országkép kialakításáért tett kitartó és fáradhatatlan erőfeszítések elismeréseképpen ítélte oda a Konrad Adenauer Alapítványnak.

 

A Polgári Magyarországért Díjat a korábbi években: Mádl Dalma (2005), Dr. Schmidt Mária, F. Kovács Attila és Kovács Ákos (2006), Ékes Ilona és Dr. Gaudi-Nagy Tamás (2007), Kopp Mária és Skrabski Árpád (2008), Lezsák Sándor (2009), Wilfried Martens (2010), Duray Miklós (2011), Békemenet (2012), Füsi Csaba és Miletics Andrea házaspár, Szilvágyi Gergely, valamint a kárpátaljai Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltók (2013) kapták.

 

A december 16-án megtartott rendezvény egyben évadzáró ünnepség is volt, melyen Gulyás Gergely, a PMA főigazgatója beszámolt az Alapítvány elmúlt egy éves tevékenységéről.

Nyomtatóbarát változat
Hírek

Sajtóközlemény


A Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elkötelezett a szuverén nemzetállamokon alapuló Európa eszménye, a szubszidiaritás, a decentralizáció és a keresztény értékek mellett.

 

tovább
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

 A javaslatok beadási határideje lejárt. Kérjük ne küldjenek be további felterjesztéseket. 

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább