Átadták a 2016-os Fiatalok a Polgári Magyarországért Díjakat

Nyomtatóbarát változat

A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Iubilate leánykarának, és a Honismereti Szövetségnek ítélte oda idén a „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) Kuratóriuma. A díjat – mely a fiatalok értékteremtő tevékenységét részesíti elismerésben – az Alapítvány 2006-ban hívta életre. A díjjal járó juttatás összege – egyenként – nettó 1,5 millió forint. 

A díjazottak képviselői a díj plakettjét és az elismerést tanúsító oklevelet Mádl Dalma asszonytól vették át 2016. április 22-én, Budapesten. A díjazottat Gulyás Gergely, a PMA főigazgatója köszöntötte, a laudációt Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, a PMA kuratóriumának tagja mondta.
Gulyás Gergely az elismerés odaítéléséről döntő határozatot ismertetve elmondta: 

  • az ifjúság honismereti nevelése, ismereteinek és érzelmeinek elmélyítése, a Kárpát-medence magyarságának megmaradása, a nemzettudat ébrentartása, a szülőföld és haza történetének, értékeinek, népéletének felkutatása és megismertetése, valamint a kulturális örökség megóvása érdekében végzett értékteremtő tevékenységéért a Honismereti Szövetségnek; 
  • a magyar gyermekkultúráért folytatott értékteremtő és értékhordozó tevékenysége, a zenei nevelésben, zeneművészetben és magyar zenei kultúrában, illetve a hazai és nemzetközi kulturális életben betöltött szerepe, egyházzenei szolgálata, valamint a magyar és gregorián zeneművészet megismertetése érdekében folytatott kiemelkedő tevékenységéért pedig a Magyarországon máig egyedülálló Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Iubilate leánykarának ítélte oda.

Az Alapítvány februárban a médián keresztül hívta fel a magánszemélyek és a civilszervezetek figyelmét a díjra, és kérte, hogy tegyenek javaslatot arra a személyre vagy szervezetre, akit, illetve amelyet méltónak találnak az elismerés elnyerésére. A javaslatokat írásban, február 28-ig várta a PMA. A felhívásra összesen 27 felterjesztés érkezett. A javaslatok közül az Alapítvány kuratóriuma választotta ki a díjazottakat.

A PMA annak érdekében, hogy a tehetséges, már fiatalon is komoly értékeket teremtő személyt vagy közösséget elismerjen, és ezáltal felhívja a figyelmet e korosztály kiválóságaira, 2006-ban létrehozta a „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat. Az elismerést olyan 35 év alatti személy vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közössége kaphatja, aki, illetve amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege nettó 1,5 millió forint.

A „Fiatalok a Polgári Magyarországért” díj korábbi díjazottjai: 2006-ban megosztva a Tamás Gábor vezette szegedi neurobiológus-kutatócsoport és az UFI (Utolsó Figyelmeztetés) szerkesztősége; 2007-ben megosztva az Európa Szívében Alapítvány és Bujdosó János; 2008-ban megosztva Malina Hedvig, Kruchina Károly és Kruchina Vince; 2009-ben Várda Ferenc; 2010-ben a Misztrál Együttes; 2011-ben a Táj és Ember Népfőiskola; 2012-ben a zalaegerszegi Összefogás Botfáért Egyesület; 2013-ban a Rákóczi Szövetség; 2014-ben a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség; 2015-ben a Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért Egyesület.

Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább