Ha megmozdul a föld …

Nyomtatóbarát változat

Civil kurázsi változó időkben   
A Polgári Magyarországért Alapítvány, a Keresztény Közéleti Akadémia és
a Protestáns Fórum közös konferenciája


A konferencia az egyén, az ember személyes felelősségvállalásának, bátorságának, ellenállásának, tiltakozásának lehetőségeit vizsgálja. Arra keresi a választ, hogy mit tehet az egyes ember olyan történelmi helyzetekben, amikor körülötte összezavarodnak, s meggyengülnek a „társadalom”, a hivatalos ideológia elvárásai, az erkölcsi kapaszkodót nyújtó normarendszerek, amikor emberellenes politika veszélyezteti a közösség életét. Hol vannak azok az értékek, tájékozódási pontok, melyek képessé teszik az embert arra, hogy szembe ússzon az árral, hogy civil bátorsággal megtegye azt, amit a belső erkölcsi parancs neki diktál.
15 évvel ezelőtt százezreket megmozgató, látványos események jelezték a magyarországi politikai változásokat. Tüntetés a Dunáért és az erdélyi magyarokért, Páneurópai piknik és határnyitás, Nagy Imre miniszterelnök és társainak újratemetése. Utóbbin részt vettek az elkövetkező évek közéletének legfontosabb szereplői, s a szónokok mondanivalója mintha már előre jelezte volna az általuk befutandó közéleti pályát.
60 évvel ezelőtt a Magyarország elszenvedte zsidó honfitársainak szinte teljes megsemmisítését, a magyar tragédiát.
A két esemény, s a közben eltelt több mint négy évtized számos „lehetőséget biztosított” az egyéni bátorságra és kiállásra, arra, hogy az ember szembe ússzon az árral.

A konferencia első előadóját, Klaus von Dohnanyit, egykori német oktatási és államminisztert, majd hosszú évekig Hamburg főpolgármesterét családja mintha arra predesztinálta volna, hogy a civil bátorság jelképes alakja legyen. A németországi közéletben sokszor képvisel szövetségesei és ellenfelei számára is kényelmetlen álláspontokat. Majd’ 50 éves szociáldemokrata párttagsága ellenére elismert erkölcsi tekintéllyé vált egész Németországban, s az európai politika világában. Nagyapja Dohnányi Ernő, a világhírű magyar előadóművész és zeneszerző, akit egyszer zsidóbérencnek, majd az ötvenes évek Magyarországában háborús bűnösnek kiáltottak ki. Apja, Hans von Dohnanyi Hitler koncentrációs táborában pusztult el néhány héttel a háború vége előtt. Édesanyja révén rokona Dietrich Bonhoeffernek, a 20. század nagy evangélikus mártírteológusának. Klaus von Dohnanyi mind a baloldali házfoglaló autonómok elleni fellépésével, mind a 20. századi németországi zsidóság szerepének kritikus megítélésével komoly vitákat váltott ki Németországban.

A második előadó Orbán Viktor 15 évvel ezelőtt, Nagy Imre újratemetésén elmondott beszédével lépett először a nagy nyilvánosság elé. Közéleti emberként, Magyarország miniszterelnökeként, s azután is sokat tett azoknak a közösségeknek megerősítéséért és megteremtéséért (polgári körök), melyekben a civil kurázsi kultúráját ápolják.
Előadásában rámutat: 1989-90-ben az emberek civil tudata, az emberi méltósághoz ragaszkodó érzülete hozta meg a rendszerváltást. Bizony ma újra a társadalom egészséges ellenálló képességére van szükség, hiszen újra bátorság kell az igazság kimondásához, saját álláspontunk képviseletéhez, ha nem úgy gondolkodik az ember, mint a kormány és annak holdudvara.

A Regnum Marianum katolikus mozgalom lelkisége szemben állt a hivatalos kommunista ideológiával. A diktatúra évtizedeiben fiatalok tízezreinek jelentett szellemi-lelki otthont, s erősítette a non-konform magatartás erkölcsi gyökereit. A mozgalom hitbeli alapjairól és maradandó jelentőségéről Deák István beszél.

Prőhle Gergely, Magyarország berni nagykövete arra a kérdésre keresi a választ, milyen szerep juthat a civil bátorságnak Svájc társadalmában, ahol a közösség tagjainak számos, törvényesen garantált, demokratikus eszköz van a kezében a politikai döntések befolyásolására, saját álláspontjuk képviseletére, s ahol több évszázad óta stabil, szervesen fejlődő demokratikus berendezkedésben élnek.

Balog Zoltán, a konferencia moderátora tartalmi bevezetéssel és összegző gondolataival járul hozzá a téma kifejtéséhez.

Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

SZPMA kuratórium (2018. december 18.) - jóváhagyott támogatások

Az SZPMA kuratóriumának 2018. december 18. napján tartott ülésén jóváhagyott támogatások.
tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább