Ha megmozdul a föld …

Nyomtatóbarát változat

Civil kurázsi változó időkben   
A Polgári Magyarországért Alapítvány, a Keresztény Közéleti Akadémia és
a Protestáns Fórum közös konferenciája


A konferencia az egyén, az ember személyes felelősségvállalásának, bátorságának, ellenállásának, tiltakozásának lehetőségeit vizsgálja. Arra keresi a választ, hogy mit tehet az egyes ember olyan történelmi helyzetekben, amikor körülötte összezavarodnak, s meggyengülnek a „társadalom”, a hivatalos ideológia elvárásai, az erkölcsi kapaszkodót nyújtó normarendszerek, amikor emberellenes politika veszélyezteti a közösség életét. Hol vannak azok az értékek, tájékozódási pontok, melyek képessé teszik az embert arra, hogy szembe ússzon az árral, hogy civil bátorsággal megtegye azt, amit a belső erkölcsi parancs neki diktál.
15 évvel ezelőtt százezreket megmozgató, látványos események jelezték a magyarországi politikai változásokat. Tüntetés a Dunáért és az erdélyi magyarokért, Páneurópai piknik és határnyitás, Nagy Imre miniszterelnök és társainak újratemetése. Utóbbin részt vettek az elkövetkező évek közéletének legfontosabb szereplői, s a szónokok mondanivalója mintha már előre jelezte volna az általuk befutandó közéleti pályát.
60 évvel ezelőtt a Magyarország elszenvedte zsidó honfitársainak szinte teljes megsemmisítését, a magyar tragédiát.
A két esemény, s a közben eltelt több mint négy évtized számos „lehetőséget biztosított” az egyéni bátorságra és kiállásra, arra, hogy az ember szembe ússzon az árral.

A konferencia első előadóját, Klaus von Dohnanyit, egykori német oktatási és államminisztert, majd hosszú évekig Hamburg főpolgármesterét családja mintha arra predesztinálta volna, hogy a civil bátorság jelképes alakja legyen. A németországi közéletben sokszor képvisel szövetségesei és ellenfelei számára is kényelmetlen álláspontokat. Majd’ 50 éves szociáldemokrata párttagsága ellenére elismert erkölcsi tekintéllyé vált egész Németországban, s az európai politika világában. Nagyapja Dohnányi Ernő, a világhírű magyar előadóművész és zeneszerző, akit egyszer zsidóbérencnek, majd az ötvenes évek Magyarországában háborús bűnösnek kiáltottak ki. Apja, Hans von Dohnanyi Hitler koncentrációs táborában pusztult el néhány héttel a háború vége előtt. Édesanyja révén rokona Dietrich Bonhoeffernek, a 20. század nagy evangélikus mártírteológusának. Klaus von Dohnanyi mind a baloldali házfoglaló autonómok elleni fellépésével, mind a 20. századi németországi zsidóság szerepének kritikus megítélésével komoly vitákat váltott ki Németországban.

A második előadó Orbán Viktor 15 évvel ezelőtt, Nagy Imre újratemetésén elmondott beszédével lépett először a nagy nyilvánosság elé. Közéleti emberként, Magyarország miniszterelnökeként, s azután is sokat tett azoknak a közösségeknek megerősítéséért és megteremtéséért (polgári körök), melyekben a civil kurázsi kultúráját ápolják.
Előadásában rámutat: 1989-90-ben az emberek civil tudata, az emberi méltósághoz ragaszkodó érzülete hozta meg a rendszerváltást. Bizony ma újra a társadalom egészséges ellenálló képességére van szükség, hiszen újra bátorság kell az igazság kimondásához, saját álláspontunk képviseletéhez, ha nem úgy gondolkodik az ember, mint a kormány és annak holdudvara.

A Regnum Marianum katolikus mozgalom lelkisége szemben állt a hivatalos kommunista ideológiával. A diktatúra évtizedeiben fiatalok tízezreinek jelentett szellemi-lelki otthont, s erősítette a non-konform magatartás erkölcsi gyökereit. A mozgalom hitbeli alapjairól és maradandó jelentőségéről Deák István beszél.

Prőhle Gergely, Magyarország berni nagykövete arra a kérdésre keresi a választ, milyen szerep juthat a civil bátorságnak Svájc társadalmában, ahol a közösség tagjainak számos, törvényesen garantált, demokratikus eszköz van a kezében a politikai döntések befolyásolására, saját álláspontjuk képviseletére, s ahol több évszázad óta stabil, szervesen fejlődő demokratikus berendezkedésben élnek.

Balog Zoltán, a konferencia moderátora tartalmi bevezetéssel és összegző gondolataival járul hozzá a téma kifejtéséhez.

Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább