Áldás, népesség

Nyomtatóbarát változat

 Sorskérdés a Kárpát-medencében - nemzetközi tudományos konferencia

 

A Polgári Magyarországért Alapítvány és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közös programjával fontos kezdeményezést indít el, s kívánja erre felhívni a figyelmet.

A XX. század magyarsága a népesedési mutatók tekintetében zuhanó pályára került. Számbeli fogyatkozásunk a Kárpát-medencében drámai méreteket öltött. Mindez arra készteti a felelősen gondolkodó magyar közéletet, az egyházakat, intézményeket, civil szervezeteket, iskolákat, tudományos műhelyeket és gazdasági szakembereket, hogy a tudományos igényű helyzetfelmérésen túl a lehető legszélesebb összefogást keresve tekintet nélkül pártállásukra olyan cselekvési programot készítsenek, mely nem csupán a fájdalmas demográfiai helyzetünkre tekint, hanem a sorvadás mélyén húzódó bajokat akarja orvosolni.

A program fővédnöke Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A konferencián részt vesz Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke, aki megnyitóbeszédében a politikai cselekvés szükségességét nemzetstratégiai szempontból veszi górcső alá. Az esemény házigazdája Tőkés László, királyhágómelléki református egyházkerületi püspöke.

A szervezők alapvető nemzetstratégiai kérdésnek tekintik a demográfia alakulását.  Az általuk összehívott tanácskozás célja, hogy számba vegyék azokat a lehetőségeket, szándékokat, képességeket, erőtartalékokat és gyakorlati tennivalókat, melyek eredményeként népünk visszaszerezheti az életbe és a jövőbe vetett hitét. A konferenciára olyan szakembereket hívtak meg, akik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megforduljon a trend. Az előadók között megtalálható Vasile Gheţau, a román népesedéspolitikával foglalkozó legismertebb szakember is. A tanácskozáson a jelenlegi helyzetet több szakterület: az egészségügy, a kultúra, az egyházak és a gazdaság szempontjából vizsgálják.

A két napos konferencia első lépésben szakemberek részvételével a diagnózist állítja fel, ezt követően a párbeszéd és az együttműködés lehetőségéről, majd az erdélyi történelmi egyházak népesedési programjáról szól, végül pedig széles társadalmi kitekintéssel terápiás lehetőségeket fogalmaz meg a gyógyulás érdekében.

Október 1-én 12.00 órakor kerül sor az akkreditált Partiumi Keresztény Egyetem évnyitójára. A PKE – közel másfél évtizedes küzdelem után – 2004-ben nyerte el az akkreditációt. Jelenleg ez az egyetlen magyar nyelvű felsőoktatási intézmény, amely birtokolja ezt a minősítést Romániában.

Az Áldás-Népesség Mozgalom (ÁNM) ötletgazdája Csép Sándor, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének volt elnöke. 1975-ben forgatta Egyetlenem című filmjét, melyben a Nagyvárad és Kolozsvár között lévő Kalotaszeg vidékének egykézését (csak egyetlen gyermek vállalását) vette górcső alá. Az ÁNM ötletét a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Tőkés László karolta fel. Az első partiumi és erdélyi konferenciára 2004. április 16-án és 17-én a szilágysági Szilágycsehben került sor, melyen akadémikusok, egyetemi tanárok, lelkipásztorok és a politikum képviselői vettek részt. Az október 1-én és 2-án sorra kerülő, immár Kárpát-medencei kitekintésű konferencia az ÁNM zászlóbontó alkalma.

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) 90 után jöttek létre, ill. alapították újra azokat.

Nagyvárad, 2004. október 1-2.

Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább