Áldás, népesség

Nyomtatóbarát változat

 Sorskérdés a Kárpát-medencében - nemzetközi tudományos konferencia

 

A Polgári Magyarországért Alapítvány és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közös programjával fontos kezdeményezést indít el, s kívánja erre felhívni a figyelmet.

A XX. század magyarsága a népesedési mutatók tekintetében zuhanó pályára került. Számbeli fogyatkozásunk a Kárpát-medencében drámai méreteket öltött. Mindez arra készteti a felelősen gondolkodó magyar közéletet, az egyházakat, intézményeket, civil szervezeteket, iskolákat, tudományos műhelyeket és gazdasági szakembereket, hogy a tudományos igényű helyzetfelmérésen túl a lehető legszélesebb összefogást keresve tekintet nélkül pártállásukra olyan cselekvési programot készítsenek, mely nem csupán a fájdalmas demográfiai helyzetünkre tekint, hanem a sorvadás mélyén húzódó bajokat akarja orvosolni.

A program fővédnöke Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A konferencián részt vesz Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke, aki megnyitóbeszédében a politikai cselekvés szükségességét nemzetstratégiai szempontból veszi górcső alá. Az esemény házigazdája Tőkés László, királyhágómelléki református egyházkerületi püspöke.

A szervezők alapvető nemzetstratégiai kérdésnek tekintik a demográfia alakulását.  Az általuk összehívott tanácskozás célja, hogy számba vegyék azokat a lehetőségeket, szándékokat, képességeket, erőtartalékokat és gyakorlati tennivalókat, melyek eredményeként népünk visszaszerezheti az életbe és a jövőbe vetett hitét. A konferenciára olyan szakembereket hívtak meg, akik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megforduljon a trend. Az előadók között megtalálható Vasile Gheţau, a román népesedéspolitikával foglalkozó legismertebb szakember is. A tanácskozáson a jelenlegi helyzetet több szakterület: az egészségügy, a kultúra, az egyházak és a gazdaság szempontjából vizsgálják.

A két napos konferencia első lépésben szakemberek részvételével a diagnózist állítja fel, ezt követően a párbeszéd és az együttműködés lehetőségéről, majd az erdélyi történelmi egyházak népesedési programjáról szól, végül pedig széles társadalmi kitekintéssel terápiás lehetőségeket fogalmaz meg a gyógyulás érdekében.

Október 1-én 12.00 órakor kerül sor az akkreditált Partiumi Keresztény Egyetem évnyitójára. A PKE – közel másfél évtizedes küzdelem után – 2004-ben nyerte el az akkreditációt. Jelenleg ez az egyetlen magyar nyelvű felsőoktatási intézmény, amely birtokolja ezt a minősítést Romániában.

Az Áldás-Népesség Mozgalom (ÁNM) ötletgazdája Csép Sándor, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének volt elnöke. 1975-ben forgatta Egyetlenem című filmjét, melyben a Nagyvárad és Kolozsvár között lévő Kalotaszeg vidékének egykézését (csak egyetlen gyermek vállalását) vette górcső alá. Az ÁNM ötletét a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Tőkés László karolta fel. Az első partiumi és erdélyi konferenciára 2004. április 16-án és 17-én a szilágysági Szilágycsehben került sor, melyen akadémikusok, egyetemi tanárok, lelkipásztorok és a politikum képviselői vettek részt. Az október 1-én és 2-án sorra kerülő, immár Kárpát-medencei kitekintésű konferencia az ÁNM zászlóbontó alkalma.

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) 90 után jöttek létre, ill. alapították újra azokat.

Nagyvárad, 2004. október 1-2.

Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

SZPMA kuratórium (2018. december 18.) - jóváhagyott támogatások

Az SZPMA kuratóriumának 2018. december 18. napján tartott ülésén jóváhagyott támogatások.
tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább