Családok Európája - konferencia

Nyomtatóbarát változat

Budapest, 2005. április 18-19.
Sajtóanyag

A két napos konferencia több szervezet és alapítvány összefogásával jött létre, melynek célja az európai népesedési folyamatok áttekintése, valamint a kialakult demográfiai helyzettel összefüggő lehetőségek vizsgálata: a családokat támogató politikák számbavétele, a munkaerő-piaci szükségletek és a népesedéspolitika összefüggéseinek értékelése, az aktív családpolitika vagy nyitott kapuk Európája alternatívája.

 

A konferencia fővédnöke a Magyar Köztársaság Elnöke, Mádl Ferenc, díszvendége Orbán Viktor. A rendezvény előadói európai és magyar szakemberek valamint a témával foglalkozó politikusok.

Európa demográfiai helyzete – az alacsony termékenység, a stagnáló vagy csökkenő lélekszám és a fokozódó demográfiai öregedés – számos tényezővel magyarázható. Ezek közé tartozik egyebek mellett a családalapítás időzítésének és körülményeinek megváltozása, valamint a családi együttélési viszonyok átalakulása is.  

A XXI. század elejére kialakult és a következő évtizedekre prognosztizálható népesedési helyzet új kihívásokat jelent a társadalom mikro- és makroszintjein egyaránt. Ezek közül leggyakrabban a várható munkaerőhiány, valamint az idősek „eltartási terhe” növekedésének problémája merül fel. Több országban dolgoznak már a szakemberek a kialakult helyzet megoldási lehetőségein, amelyek között a legegyszerűbbnek az tűnik, ha a hiányzó munkaerőt és a nagy ellátó rendszerek befizetőit bevándorlókkal pótolják. Ennek azonban alternatívája lehet azon politikák kidolgozása, amelyek – figyelembe véve a társadalmi realitásokat – elősegítik a családok stabilitását és a termékenység reprodukciós szint közelébe emelkedését. A konferencia ebből a szemszögből vizsgálja a jelenlegi helyzetet, valamint megfogalmazza a „Családok Európája - Budapesti Nyilatkozatot”, amelyben felhívást intéz az európai nemzetek vezetői számára.

Családok Európája - Budapesti Nyilatkozat

Mi a „Családok Európája; aktív családpolitika és/vagy nyitott kapuk Európája” című Budapesti konferencia résztvevői, felismerve Európa válságos demográfiai helyzetét, ennek súlyos társadalmi, kulturális és a jóléti rendszerek fenntarthatóságát kockáztató következményeit, az európai nemzetek jövőjéért felelősséget viselő polgárként határozott és azonnali cselekvést tartunk szükségesnek. Ehhez kérjük az európai nemzetek vezetőinek és a civil társadalom képviselőinek támogatását.

I.

A halálozások száma Európa egyre több országában meghaladja a születések számát.

A jelenlegi demográfiai folyamatok a népesség további csökkenését és fokozódó öregedését vetítik előre.

A népesség létszámát Európa legtöbb országában már csak növekvő mértékű bevándorlással lehet fenntartani.

Az európai gazdaság fejlődéséhez szükséges többlet-munkaerőt is többnyire az Európa perifériáiról és a kontinensen kívüli országokból bevándorló népesség biztosítja.

Az aktív korú népesség csökkenése és öregedése, valamint az idősek létszámának és arányának gyors növekedése súlyos válságba sodorja a társadalombiztosítási és szociális rendszereket és túlzott, esetenként elviselhetetlenné váló mértékű hátrányokat okoz mind az aktív, mind az inaktív korosztályoknak.

II.

Van kiút: még egy gyermeket minden európai családba!

A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére; Az anyaság és a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz adnak jogot (Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata).

Az európai történelmi és kulturális hagyományok, a morális értékek fokozott védelme érdekében szükségesnek tartjuk a szociális kohézió mellett az európai nemzetek és családok kohéziójának erősítését.

A család, mint egy férfi és egy nő kapcsolatára épülő életközösség, az Európában kialakult viszonyok között védelemre szorul.

Nem halogatható tovább átfogó, a házasság intézményének védelmét is magába foglaló családpolitikai rendszerek kidolgozása az Európai Unió országaiban a közös európai értékek és célok mentén.

A gyermekeket nevelő családok biztonsága, mentális és fizikai egészsége, a generációk közötti kapcsolatok és együttműködés erősítése teremtheti újjá a sokszínűségében is egységes európai szellemet, védheti meg távlatosan is a már megszületett és a jövendő generációk érdekeit.

Az európai nemzetek családjai a kutatások szerint általában a jelenleginél több gyermeket szeretnének, azonban számos társadalmi, gazdasági, munkaerő-piaci akadály gátolja családterveik megvalósítását. Ezen akadályok megszüntetése segítené a kívánt családnagyság elérését.

A célzott és aktív családpolitika megerősítése, hatékonyságának növelése és a családbarát és gyermekközpontú társadalom erősítése vezethet az európai népesedési problémák megoldásához, a felnövekvő generációk, a családok, a gyerekek és az idősek reményeinek megvalósulásához, a közösségek biztonságához.

Felkérjük az európai nemzetek vezetőit, hogy felelősségteljes döntéseket hozzanak ezen célok megvalósítása érdekében.

Felhívással fordulunk Európa civil társadalmához, hogy csatlakozzanak a Nyilatkozatban foglaltakhoz.

Kelt Budapesten, 2005. április 18-án

Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább