Az egyházi iskolák nehéz évei - konferencia

Nyomtatóbarát változat
Budapest, 2005. május 20. - Sajtóanyag

Az egyházi iskolák nehéz évei – A Polgári Magyarországért Alapítvány és az Egyházi Egyeztető Tanács (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség) konferenciája
Gyermekeinknek megértő és határozott felnőttekre, érzelmi biztonságot nyújtó családra, tudást adó és normákat közvetítő iskolákra van szükségük, s ezekben kulcsszerepük van az egyházi intézményeknek. A mai magyar társadalom nem nélkülözheti az egyházi iskolák sok évszázados tapasztalatait.

2000 és 2004 között az egyházi közoktatási intézményekben tanulók létszáma folyamatosan nőtt, míg ugyanebben az időszakban az önkormányzati felügyelet alatt működő iskolákban tanulók létszáma csökkent.

Ezzel szemben az utóbbi évben csökkentett állami támogatáshoz juthattak csak hozzá az egyházi iskolák. A 2005-ös költségvetési törvény szerint az egyházi intézményeket kevesebb normatív támogatás illeti meg, mint az önkormányzati iskolába járó diákok után kifizetett összeg. Ugyanígy csökkent az egyházi kiegészítő támogatás is, amely korábban az önkormányzati fenntartóval azonos mértékű volt.  Az egyházi intézmény akkor sem kapja meg az óvodai és általános iskolai kiegészítő hozzájárulást, ha az iskola megfelel a létszámelőírásoknak, valamint nem jogosult az általános- és középiskolai bejáró normatívára sem.  

Mindezek a fejlemények fölvetik a kérdést, hogy látja-e a mindenkori kormányzat az egyházi oktatás jelentőségét, kíván-e hosszú távú, megbízható finanszírozási rendszert és törvényi kereteket biztosítani a működésükhöz. Hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy azok, akik vallásos meggyőződésből vagy egyéb elhatározásból egyházi iskolákba küldik gyermekeiket, ne szenvedjenek hátrányos megkülönböztetésben.

A rendezvénynek nem célja a „számháború” folytatása. Elsősorban nem számokról, hanem szándékokról kíván beszélni. A konferencia külön előadást szentel az egyházi oktatás jelentőségének, a finanszírozást illetően pedig egy elemzést és egy – különböző véleményeket ütköztető – kerek-asztal beszélgetést hallgathatnak meg a résztvevők.
Nyomtatóbarát változat
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább