"A Politikai alapítványok szerepe a demokráciában" konferencia

Nyomtatóbarát változat
Budapest, 2003. december 12.    

Az európai kereszténydemokrácia jövőjéről, a politikai kultúráról, a Magyarország előtt álló feladatokról cseréltek eszmét a megjelentek A Politikai alapítványok szerepe a demokráciában címmel rendezett konferencián a Gellért Szállóban.

A péntek este megrendezett konferencia fő témája a Szövetség és a Magyar Demokrata Fórum új alapítványainak bemutatása volt. A rendezvény díszvendégeiként a németországi Konrad Adenauer és Hanns Seidel alapítványok vezetőit üdvözölte a konferencia szép számú közönsége.

Bernhard Vogel, volt tartományi miniszterelnök, a Konrad Adenauer Alapítvány elnöke nyitóbeszédében elmondta, hogy a politikai alapítványok egyik legfontosabb szerepe, hogy segítséget nyújtsanak a pártokon átnyúló együttműködés kialakításához. Beszédében kiemelte, hogy Antall József az első szabadon választott magyar miniszterelnök fektette le a a demokratikus intézményrendszer alapjait, Orbán Viktor pedig az volt, aki antalli gondolatok nyomában járva kivezette az ifjúságot az apátiából.

Dávid Ibolya, az MDF elnökasszonya beszédében Antall Józsefre emlékezett, az általa képviselt politikai kultúra mellett foglalt állást. Az MDF alapítványa azért is vette fel Antall József nevét, mert Magyarországon baj van a politikai kultúrával, s reményei szerint az Antall József Alapítvány segíteni fog a jelenlegi politikai kultúra megváltoztatásában. Mint elmondta, az MDF alapítványának célja egy olyan közélet megteremtése, amelyben a néhai miniszterelnök személyisége, politikai öröksége és az általa vallott szilárd értékrend nyugvópontot jelenthet.

Orbán Viktor beszédében az európai kereszténydemokratákat foglalkoztató főbb kérdésekkel, s ezek magyarországi vetületével foglalkozott. A Szövetség elnöke kijelentette, ahhoz, hogy Európa kereszténydemokrata alapokon álljon és jövőjét is így lássa, szabad Európára, erős Európai Néppártra és egy polgári, kereszténydemokrata alapokon álló magyarországi szövetségre van szükség.
Mint elmondta, ezért sem mindegy, hogy a közelgő Európai Parlamenti választásokon kiket küld Magyarország Brüsszelbe.

Hallható, hogy jelenleg is zajlik a vita arról, hogy az európai alkotmányban szerepeljen-e utalás az európai kultúra keresztény gyökereire. Ám ez egyáltalán nem valami elvont értelmiségi vita, hiszen a felvilágosodás és a humanizmus említését már egyöntetűen elfogadták a nemzetek. Orbán Viktor szerint feltehető a kérdés, hogy vajon nem vagyunk-e elfogultak az ész javára a szívvel, az érzelemmel szemben? Vagyis a preambulum vitájának egyik fő kérdése, hogy vajon lesz-e lelke Európának.

Jól tudjuk, hogy felszabadítva lenni nem azonos a szabadsággal. Orbán Viktor szerint a Szövetség A Polgári Magyarországért Alapítvány egyik legfontosabb teendője az lesz, hogy ezek a kérdések a közélet fontos kérdései között maradjanak a jövőben is és ahhoz fogják hozzásegíteni a Szövetség képviselőit, hogy Európai Néppártban megjelenő magyar polgári erők kereszténydemokrata alapozású néppárt és ilyen alapozású Európa mellett álljanak ki.

Orbán Viktor beszéde végén a konferenciával egy időben zajló európai csúcsra, s az ott folyó alkotmányozási vitára utalva kifejtette, hogy kétségkívül igaz, hogy izgalmas időket élünk, bonyolult kérdések vannak előttünk és nagy szükségünk van olyan alapítványokra, amelyek ezeket a rendkívül kényes kérdéseket érzelmektől amennyire lehet eltávolítva, hideg, nyugodt, tárgyalható formába hozzák, bizonyos értelemben kivonják a politikai csatamezőről, és lehetővé teszik, hogy ilyen távlatokban gondolkodni képes emberek leüljenek, gondolkodjanak és stratégiát alkossanak Magyarország számára úgy, hogy közben ezekről a bonyolult európai kérdésekről is képesek gondolkodni és ezekhez alkalmazkodó, a magyar érdekeket szolgáló döntéseket hozni.

A beszédek végeztével Bernhard Vogel, a Konrad Adenauer Alapítvány elnöke és Matolcsy György a Szövetség A Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke aláírta a két alapítvány jövőbeli közös munkáját megalapozó együttműködési szerződést.
Nyomtatóbarát változat
Hírek

Sajtóközlemény


A Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elkötelezett a szuverén nemzetállamokon alapuló Európa eszménye, a szubszidiaritás, a decentralizáció és a keresztény értékek mellett.

 

tovább
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

 A javaslatok beadási határideje lejárt. Kérjük ne küldjenek be további felterjesztéseket. 

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább