Német Klub Budapest

Német országklub, 2011. november 25.

Német nyelvű országklubunk vendége volt ismét Cséfalvay Zoltán professzor, a Nemzetgaz-dasági Minisztérium államtitkára. Az államtitkár úr „Stabilitás és növekedés:  Magyarország stratégiája a versenyképesség növelésére” címmel tartott előadást, elemezve a legutolsó ta-lálkozás óta bekövetkezett nemzetközi változásokat és a magyar gazdasági vezetés válaszlé-péseit és terveit. Pozitív példákon, statisztikákkal alátámasztva mutatta be a német vállalatok magyarországi befektetéseinek helyzetét. Ezek a vállalkozások egyre jobban lefedik az egész országot, mára elérték az északi és keleti határszéleinket is, és összesen mintegy 500,000 em-bernek adnak közvetlenül vagy közvetve munkát. Megnyugtató a németajkú vállalatvezetők körében végzett kutatás eredménye, amely szerint a csökkenő adókedvezmények, az emelke-dő munkabérek és egyes különadók ellenére alig néhány százalékuk döntene a mai helyzetben másik befektetési célország mellett.

2010. március 19.

Téma: Összevont munkareggeli – Három héttel a parlamenti választások előtt…
Előadó: Martonyi János volt külügyminiszter
tovább

2009. december 3.

Téma: A cigányság helyzete. Milyen kiutak lehetségesek?
Előadók: Balog Zoltán, az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának elnöke
és Farkas Flórián, országgyűlési képviselő, a Lungo Drom elnöke
tovább

2009. szeptember 29.

Előadók: Hans KAISER, a Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Irodájának vezetõje és Heinz Albert HUTHMACHER, a Friedrich Ebert Alapítvány Budapesti Irodájának vezetõje
Téma: Németországi választások 2009.:Eredmények értékelése

tovább

2009. június 10.

Előadó: Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke
Téma: Általános politikai helyzetértékelés
tovább

2009. március 31.

Előadók: Varga Mihály, volt pénzügyminiszter, a Fidesz alelnöke és Vahl Tamás, a Német-magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke
Téma: Gazdasági, pénzügyi válság és terápia
tovább

Német klub

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával 2005. év elején idegen nyelvű Fórumok létrehozására került sor, azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson Magyarországon élő külföldi döntéshozók, illetve magyar konzervatív politikusok számára a rendszeres informális véleménycserére. Az egyes Fórumokon résztvevők az azonos anyanyelvű, valamint földrajzilag, politikailag egymáshoz kapcsolódó államok Magyarországon élő, vagy rendszeresen itt tartózkodó, a magyar politika, gazdaság, kultúra iránt érdeklődő, befolyásos személyiségeiből kerülnek ki. A rendezvényeken, melyekre jellemzően üzleti reggeli formájában kerül sor, a külföldi meghívottakon kívül a magyar közélet vezető konzervatív személyiségei vesznek részt, ily módon a bevezető előadások témájához kapcsolódva alkalom nyílik kötetlen, közvetlen véleménycserére is a résztvevők között. A rendezvényeken elsősorban kül- és belpolitikai, gazdasági, és pénzügyi témájú előadásokra kerül sor.

A Fidesz-frakció úgynevezett „német nyelvű országcsoportja”, amelyet 2000 és 2002 között Orbán Viktor miniszterelnök kabinetfőnöke, Nagy Andor országgyűlési képviselő, államtitkár hozott létre és vezetett, elképzeléseink megvalósításának első lépcsője volt.

Ezekre az alapokra támaszkodtunk és kívántuk – kéz a kézben a „Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal” – a kezdeményezést újra életre hívni. A Német Klub Budapest keretében egy fórumot kínálunk a nyílt beszélgetésekre.

A Német Klub Budapest, a franciával és az angolszásszal együtt, a Fidesz idegen nyelvű intézményeinek sorához csatlakozik. Diplomatákkal, a gazdasági élet képviselőivel és országunk fontos befektetőivel, alapítványokkal valamint újságírókkal folytatunk rendszeres dialógust. Célunk az érdeklődőknek lehetőséget biztosítani arra, hogy a Fidesz németül beszélő politikusaival és dolgozóival közelebbről is megismerkedjenek, a párt állásfoglalásairól és a háttér-információkról bővebb ismereteket szerezhessenek.

Írjon a német klubnak

deutscherklub@szpma.hu

2008. december 5.

Téma: Összevont külügyi munkareggeli - Politikai helyzetértékelés
Előadó: Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke
tovább

2008. október 15.

Téma: Túlélhet-e a kisebbségi kormány?
Előadó: Stumpf István, politológus, a Századvég Alapítvány elnöke, volt kancelláriaminiszter
tovább

2008. március 31.

Téma: Összevont külügyi munkareggeli
Előadó: Orbán Viktor
tovább
Hírek

Sajtóközlemény


A Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elkötelezett a szuverén nemzetállamokon alapuló Európa eszménye, a szubszidiaritás, a decentralizáció és a keresztény értékek mellett.

 

tovább
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

 A javaslatok beadási határideje lejárt. Kérjük ne küldjenek be további felterjesztéseket. 

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább