Orosz Klub Budapest

2010. március 19.

Téma: Összevont munkareggeli – Három héttel a parlamenti választások előtt…
Előadó: Martonyi János volt külügyminiszter
A Polgári Magyarországért Alapítvány által életre hívott Országklubok (Német Klub Budapest, Budapesti Frankofón Fórum, Budapesti Atlanti Fórum, Budapesti Japán Fórum, Budapesti Olasz Fórum, Orosz Klub Budapest) a parlamenti választások előtt három héttel, 2010. március 19-én a budavári Hotel Hiltonban közös munkareggelit tartottak.  A rendezvény Hammerstein Judit, a PMA külügyi igazgatója köszöntőjével kezdődött. Elmondta, hogy a PMA külügyi klubjainak tevékenysége az elmúlt öt évben sikeresnek bizonyult. A mintegy ötven külpolitikai munkatalálkozó alkalmával szinte minden fontos témáról (gazdaság, pénzügyi válság, egészségügyi reform, a pártpolitikai erőviszonyok alakulása, önkormányzatok, közigazgatás…) sikerült párbeszédet kezdeményezni, de olyan érzékeny kérdések megvitatásra is sor kerülhetett, mint az energiabiztonság, vagy a cigány-magyar együttélés problémája. Hammerstein Judit megköszönte a klubok elnökeinek és titkárainak az eddig elvégzett munkát, majd a klubok tagjainak is köszönetet mondott az aktív részvételért. Hangsúlyozta, hogy a klubok munkáját, függetlenül az áprilisi választások kimenetelétől, az alapítvány a jövőben is folytatni szeretné.
Ezt követően a reggeli meghívott előadója, Martonyi János, a Szegedi Tudományegyetem professzora, az Orbán-kormány volt külügyminisztere osztotta meg a választásokkal és a FIDESZ, illetve az ország jövőjével kapcsolatos gondolatait a jelenlévőkkel.
A volt külügyminiszter kitért arra, hogy a magyar választópolgároknak és politikusoknak egy teljesen új szituációval kell szembenézniük, hiszen a rendszerváltás óta most először jósolható meg előre, hogy melyik politikai erő lesz a választások győztese. Ám szerinte akadnak nyitott kérdések is: meglesz-e a FIDESZ kétharmados parlamenti többsége, illetve melyik párt – az MSZP vagy a Jobbik – fut majd be a második helyre? Természetesen ezeknek a pártoknak a jövője is sok meglepetést tartogathat még – hangsúlyozta az előadó.  
Martonyi János a jövővel kapcsolatosan kifejtette: a Jobbik parlamenti pártok palettáján történő megjelenése a FIDESZ számára új kihívást fog jelenteni, és ezentúl bal és jobb oldalról egyaránt érkezik majd feléjük a kritika. A jelenlegi körülmények között, nyolc elvesztegetett esztendő után nem lesz könnyű az ország (gazdasági) helyzetének helyreállítása, hiszen a változások mibenléte és gyorsasága több belső és külső tényezőtől egyaránt függ. A FIDESZ, mint értékközpontú párt arra fog törekedni, hogy programját – munkahelyek számának növelése, kutatás, oktatás, családok támogatása, szegénység csökkentése, stb. – megvalósítsa, illetve mindent megtesz majd azért, hogy Magyarország a külpolitikai kapcsolatok terén is jó viszonyt ápoljon a külvilággal. Martonyi János értékelvű, kiegyensúlyozott kormányzást ígért.
Az előadást követően a volt külügyminiszter a hallgatóság kérdéseire válaszolt.

2010. február 8.

Téma: orosz - magyar kapcsolatok
Előadók: Alekszandr Alekszandrovics Tolkacs, az Oroszországi Föderáció nagykövete, valamint Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának elnöke

tovább

2009. június 10.

Előadó: Orbán Viktor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke
Téma: Általános politikai helyzetértékelés
tovább

Orosz Klub Budapest

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával 2005. év elején idegen nyelvű Fórumok létrehozására került sor, azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson Magyarországon élő külföldi döntéshozók, illetve magyar konzervatív politikusok számára a rendszeres informális véleménycserére. Az egyes Fórumokon résztvevők az azonos anyanyelvű, valamint földrajzilag, politikailag egymáshoz kapcsolódó államok Magyarországon élő, vagy rendszeresen itt tartózkodó, a magyar politika, gazdaság, kultúra iránt érdeklődő, befolyásos személyiségeiből kerülnek ki. A rendezvényeken, melyekre jellemzően üzleti reggeli formájában kerül sor, a külföldi meghívottakon kívül a magyar közélet vezető konzervatív személyiségei vesznek részt, ily módon a bevezető előadások témájához kapcsolódva alkalom nyílik kötetlen, közvetlen véleménycserére is a résztvevők között. A rendezvényeken elsősorban kül- és belpolitikai, gazdasági, és pénzügyi témájú előadásokra kerül sor.
 
A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány különösen fontosnak tartja, hogy a magyar polgári oldal és a kelet-európai térség közötti kapcsolatok fejlődjenek. A FÁK-térség kiemelkedő súllyal bír nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió szempontjából is. Az Alapítvány ezért határozta el hatodik klubjának megszervezését. Az Orosz Klub Budapest – hasonlóan a többi klubhoz – nyelvi-kulturális alapon szerveződik, és az orosz nyelvű térség államait, tehát Oroszországot, Ukrajnát, Fehéroroszországot, Azerbajdzsánt, Grúziát és Kazahsztánt fogja át. A klub Magyarországon élő kelet-európai diplomaták, üzletemberek, újságírók, kulturális vezetők és a magyar polgári oldal között teremt kapcsolatot, ezáltal komoly hiányt szüntet meg. A Klub házigazdája Balla Mihály országgyűlési képviselő, az Interparlamentáris Unió alelnöke.

E-mail: oroszklub@szpma.hu

2009. március 23.

Téma: EU – orosz reláció
Előadók: Jaromír Plíšek cseh és Igor Szavolszkij orosz nagykövetek.

Az orosz klub 2009-es első munkareggelijén nagy érdeklődés volt tapasztalható. A találkozó apropója az Oroszország és az Európai Unió között folyó tárgyalások voltak. Először Igor Szavolszkij, Oroszország budapesti nagykövetének rövid bevezetőjét hallhatták a meghívottak, amelyben ismertette az EU-orosz párbeszéd jelenlegi helyzetét, az Orosz Föderáció elképzeléseit, javaslatait. Ezt követően Jaromír Plíšek cseh nagykövet, mint az Európai Unió elnökségét adó Csehország képviselője ismertette az Unió hivatalos álláspontját és a tárgyalások menetrendjét. 
tovább

2008. december 5.

Téma: Összevont külügyi munkareggeli - Politikai helyzetértékelés
Előadó: Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke
tovább

2008. március 31.

Téma: Összevont külügyi munkareggeli
Előadó: Orbán Viktor
tovább

2008. március 7.

Téma: Összevont külügyi gazdasági munkareggeli – a Befektetői Egyeztető Tanács bemutatkozása, konzultáció a magyarországi külföldi befektetésekről
Előadók: Járai Zsigmond és Bánki Frigyes, a Befektetői Egyeztető Tanács tagjai
tovább

2007. december 5.

Téma: A magyar gazdaság helyzete, a kivezető út
Előadó: Járai Zsigmond, volt pénzügyminiszter, az MNB volt elnöke

2007. december 5-én tartotta a FÁK - Orosz Klub idei utolsó találkozóját. A rendezvény vendége Járai Zsigmond, volt pénzügyminiszter, a Magyar Nemzeti Bank előző elnöke volt. A munkareggelin képviseltette magát Azerbajdzsán, Belarusz, Moldova, Oroszország és Ukrajna, jelen volt számos orosz és magyar üzletember. Járai Zsigmond a magyar gazdaság helyzetéről, a jelenlegi recesszióból való kivezető útról és az euró bevezetésének lehetőségéről beszélt. Kérdésekre válaszolva pedig a magyar gazdaság keleti irányú tőkeexportjának lehetőségeire mutatott rá.

2007. október 11.

Téma: orosz-magyar kapcsolatok, energiapolitika
Előadó: Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke
tovább
Hírek

Sajtóközlemény


A Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elkötelezett a szuverén nemzetállamokon alapuló Európa eszménye, a szubszidiaritás, a decentralizáció és a keresztény értékek mellett.

 

tovább
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

 A javaslatok beadási határideje lejárt. Kérjük ne küldjenek be további felterjesztéseket. 

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább