PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

Nemzetközi tudományos konferencia    
Nagyvárad és Félix-fürdő, 2004. október 1-2

Sajtóanyag

A Polgári Magyarországért Alapítvány és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közös programjával fontos kezdeményezést indít el, s kívánja erre felhívni a figyelmet.
A XX. század magyarsága a népesedési mutatók tekintetében zuhanó pályára került. Számbeli fogyatkozásunk a Kárpát-medencében drámai méreteket öltött. Mindez arra készteti a felelősen gondolkodó magyar közéletet, az egyházakat, intézményeket, civil szervezeteket, iskolákat, tudományos műhelyeket és gazdasági szakembereket, hogy a tudományos igényű helyzetfelmérésen túl a lehető legszélesebb összefogást keresve tekintet nélkül pártállásukra olyan cselekvési programot készítsenek, mely nem csupán a fájdalmas demográfiai helyzetünkre tekint, hanem a sorvadás mélyén húzódó bajokat akarja orvosolni.

A program fővédnöke Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A konferencián részt vesz Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke, aki megnyitóbeszédében a politikai cselekvés szükségességét nemzetstratégiai szempontból veszi górcső alá. Az esemény házigazdája Tőkés László, királyhágómelléki református egyházkerületi püspöke, a programon részt vesz és felszólal Varga Ágnes, a magyar kormány népesedési kormánybizottságának titkára.

A szervezők alapvető nemzetstratégiai kérdésnek tekintik a demográfia alakulását. Az általuk összehívott tanácskozás célja, hogy számba vegyék azokat a lehetőségeket, szándékokat, képességeket, erőtartalékokat és gyakorlati tennivalókat, melyek eredményeként népünk visszaszerezheti az életbe és a jövőbe vetett hitét. A konferenciára olyan szakembereket hívtak meg, akik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megforduljon a trend. Az előadók között megtalálható Vasile Gheţau, a román népesedéspolitikával foglalkozó legismertebb szakember is. A tanácskozáson a jelenlegi helyzetet több szakterület: az egészségügy, a kultúra, az egyházak és a gazdaság szempontjából vizsgálják.
A két napos konferencia első lépésben szakemberek részvételével a diagnózist állítja fel, ezt követően a párbeszéd és az együttműködés lehetőségéről, majd az erdélyi történelmi egyházak népesedési programjáról szól, végül pedig széles társadalmi kitekintéssel terápiás lehetőségeket fogalmaz meg a gyógyulás érdekében.
Október 1-én 12.00 órakor kerül sor az akkreditált Partiumi Keresztény Egyetem évnyitójára. A PKE – közel másfél évtizedes küzdelem után – 2004-ben nyerte el az akkreditációt. Jelenleg ez az egyetlen magyar nyelvű felsőoktatási intézmény, amely birtokolja ezt a minősítést Romániában.

Az Áldás-Népesség Mozgalom (ÁNM) ötletgazdája Csép Sándor, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének volt elnöke. 1975-ben forgatta Egyetlenem című filmjét, melyben a Nagyvárad és Kolozsvár között lévő Kalotaszeg vidékének egykézését (csak egyetlen gyermek vállalását) vette górcső alá. Az ÁNM ötletét a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Tőkés László karolta fel. Az első partiumi és erdélyi konferenciára 2004. április 16-án és 17-én a szilágysági Szilágycsehben került sor, melyen akadémikusok, egyetemi tanárok, lelkipásztorok és a politikum képviselői vettek részt. Az október 1-én és 2-án sorra kerülő, immár Kárpát-medencei kitekintésű konferencia az ÁNM zászlóbontó alkalma.
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) ´90 után jöttek létre, ill. alapították újra azokat.P R O G R A M

Október 1.
Helyszín: Nagyvárad, Egyházkerületi Székház, Városháza u. 27/Primariei str. 27

10:00 Köszöntő és áhítat
Tőkés László, Tempfli József KRE Díszterme
10:15 Szózat
Partiumi Keresztény Egyetem kórusa és résztvevők
10:20 Megnyitó beszéd: A politikai cselekvés mint nemzetstratégia
Orbán Viktor (30´)

I. Diagnózis

10:50 Bevezető előadás: Az Áldás-Népesség Mozgalom célja, működése
Csép Sándor
11:15 Az Áldás-Népesség Mozgalom narratívája és koordinátái
Bogár László
11:30 Erdély demográfiai jelene és jövője
Veres Valér
11:40-12:00 Kávészünet- Sajtótájékoztató

Egyetemi évnyitó – Nagyárad-újvárosi Református Templom

12:00 Az akkreditált Partiumi Egyetem évnyitója
13:30 Álló-fogadás/ tánccsoport Arany János Kollégium konviktusa
15:00 Indulás Félix-fürdőre

II. Diagnózis

16:00 Népesedésünk 1100 esztendeje
dr. Für Lajos – Balog Zoltán Félix-fürdői Termál Hotel
16:30 Kárpát-medencei népesedési helyzetkép
Vass Csaba
Anyaország – (10´); Felvidék – (10´); Délvidék (10´); Kárpátalja (10´)
17:10-17:30 Kávészünet
17:30 A Kárpát-medencei migráció
Lőrincz Csaba
17:50 Az erdélyi migráció
Kiss Tamás
18:00-19:00 Hozzászólások, vita
Moderátor: Kerekes József
19:00-20:00 Vacsora
20:00-21:00 Hasznosítható tapasztalatok
Akik már bizonyítottak:
Berszán Lajos – Gyimes; Böjte Csaba – Déva; Gergely István – Csíksomlyó;
Lukácsi Szilamér - Erdőcsinád; Márkus András – Sepsiszentgyörgy; Dr. Molnár János – Zsobok; Szegedy László – Kőhalom
21:00-21:30 Filmvetítés:
Csép Sándor: Egyetlenem című filmjének megtekintése


Október 2.

Párbeszéd és együttműködés

9:00 Áhítat – Tőkés István
9:15 Fohász a jövő nemzedékért
(magyarországi) Római Katolikus Egyház képviselője Kiss-Rigó László püspök
9:40 Hittel, reménnyel Isten munkatársaiként
Bogárdi Szabó István püspök
9:55 Testi és lelki népegészség
Mikola István
10:10 A román és magyar demográfiai jelentések összevetése
Vasile Gheţau
10:35 Az asszimiláció, vegyes házasságok és a terápiák hatékonysága
Szilágyi N. Sándor
10:50 Demográfiai szakkérdések az oktatásban és a teendők
Halász Ferenc
11:10 A Népesedési Kormánybizottság eredményei
A magyarországi Kormány képviselője: Varga Ágnes (más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott a konferencián megjelenni.)
11:25-11:45 Kávészünet
11:45 Erdélyi szórvány-jövő
Vetési László
12:00 A Romániai Magyar Közgazdász Társaság programja
Somai József
12:15 Az EMKE demográfiai programja
Kötő József

Az erdélyi történelmi egyházak népesedési programja

12:30 A Római Katolikus Egyház demográfiai missziója Romániában N.N.
12:45 A Romániai Református Egyház részéről:
Dr. Pap Géza
13:05 A Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház részéről
Adorjáni Dezső (10´)
13:15 A Romániai Unitárius Egyház részéről
Dr. Szabó Árpád (10´) és Kedei Mózes lelkipásztor (5´)
13:30-15:00 Ebéd

Terápia megfogalmazása

15:00-16:30 Öt munkacsoport szekció-ülése:
1. Gazdasági – Somai József
2. Település-fejlesztési – Szász Jenő
3. Oktatási és szórvány – Vetési László
4. Családi-egészségügyi – Szász István Tass
5. Egyházi-karitatív – Böjte Csaba
6. Média és sajtó – Makkai József
16:30-17:00 Kávészünet
17:00 Munkacsoportok beszámolója
17:45 Gazdasági siker és népesedés
Matolcsy György
18:15 Igei útmutatás: Szaporodjatok és sokasodjatok (1. Móz. 1, 28)
Balog Zoltán
18:30 Konklúziók, Zárónyilatkozat, Felhívás
Tőkés László
19:00 Vacsora
20:00-20:50 Filmvetítés:
Csép Sándor: Áldás, népesség

Záróközlemény

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Nagyvárad) és a Polgári Magyarországért Alapítvány (Budapest) „Áldás, Népesség” címmel nemzetközi tudományos konferenciát tartott Nagyváradon és Félix-fürdőn, 2004 október 1. és 2. között.

A Kárpát-medence országaiból érkezett előadók és résztvevők: a történelmi egyházak, a tudomány, a közélet, az oktatás és a gazdaság képviselői egyetértettek abban, hogy a kárpát-medencei magyarság sorskérdéseivel akkor szembesülünk legradikálisabban, ha népesedési helyzetünket választjuk tükörnek.
Az adatok részben ismertek. A konferencia résztvevőit sem érte meglepetésként, hogy milyen drámai a helyzet. Néhány apró magyar szigettől eltekintve, ahol még mindig több gyermek születik, mint ahányan meghalnak, a magyar népesség fogyása zuhanásszerű.

Az okok számbevétele sem ma kezdődött. Számos történelmi, gazdasági, politikai, mentális katasztrófa eredménye, hogy mára a magyarság életkedve, életbe vetett hite csappant meg. Elsősorban ennek következménye a fogyatkozás.

A kiút keresését sokan, sokféleképpen elkezdték. Az „Áldás, Népesség” konferencia most kibontja annak a mozgalomnak a zászlaját, mely az önfejlődés útjára lépve a megmaradás és gyarapodás üzenetével szólítja meg mindazokat, akik részt kívánnak venni egy átfogó nemzeti stratégia – cselekvési program kidolgozásában, és cselekvő módon részt vállalnak eme program megvalósításában. Ennek első tervezetét, a konferencia eredményeinek összefoglalását hamarosan a közvélemény és az illetékes döntéshozók elé tárjuk. Támogatjuk, hogy a szülőföldön maradás nemzeti stratégiája mellett készüljön el az ennek megfelelő magyarországi, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági és felvidéki gazdasági stratégia.
Ezen túlmenően kötelezettséget vállalunk arra, hogy mostantól fogva minden évben összegyűjtjük a Kárpát-medence különböző országaiból azokat a felelős magyarokat és közösségeket, akiknek szívügye nemzetünk sorsa és jövője.
Vállaljuk, hogy a lehető legszélesebb nyilvánosság elé tárjuk azokat a példamutató egyházi és civil kezdeményezéseket, melyek a kihalásra ítélt falvaknak, meggyengült családjainknak, sorvadó közösségeinknek, a kallódó gyermekeknek nyújtanak életlehetőséget, valamint esélyt a túlélésre és felemelkedésre.
„Az élet él és élni akar:” (Ady) Hittel hisszük, hogy még mindig nem veszett el a remény. Bízunk abban, hogy a határokon átívelő nemzeti újraegyesítés összefogja az egyéni és közös akaratot, és gyengéket, a reményteleneket is felemeli.


Félix-fürdő, 2004. október 2.Beszédek, előadások:

Tőkés László - Köszöntő és áhítat

Orbán Viktor megnyitóbeszéde (részletek)

Matolcsy György előadása

Balog Zoltán - Igei útmutatás

Mikola István előadása

beszélgetés Dr. Für Lajossal

Szilágyi N. Sándor előadása

Halász Ferenc előadása

Kötő József előadása

Vasile Gheţau előadásának ismertetése

Kiss Tamás előadása

Dr. Pap Géza előadása

Bogárdi Szabó István előadása

Kiss Rigó László előadása

Akik már bizonyítottak - Berszán Lajos, Gergely István, Molnár János küldöttje, Márkus András, és Böjte atya küldöttje: Kolozsvári Tibor előadása

Vas Csaba előadása

Lőrincz Csaba előadása

Veres Valér előadása

Csép Sándor előadása

Tőkés László püspök – Konklúziók, összefoglaló

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2020.06.07 - 08:11): http://szpma.hu/hir/101-AldasnepessegSorskerdesaKarpatmedenceben.html