PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

Civil Egyeztető Fórum alakult

Budapest, 2005. március 24.   

A Polgári Magyarországért Alapítvány 2005. március 23-án  létrehozta a polgárok civil  szervezeteinek  

     Civil  Egyeztető Fórum –át (CEF), amely célja:

  • a civil társadalom erősítése,
  • vélemény, információ és tapasztalatcsere,
  • a civil érdekek közvetítése,
  • a szabályozási, törvényhozási háttér megismerése, lehetséges alakítása egyeztetett elvek mentén, jogszabály-előkészítése útján,
  • a civil társadalom problémáinak követése, igény szerinti kutatása,
  • aktív segítségnyújtás pályázati, jogi, szervezési és szervezet-alakítási ügyekben,
  • a civil-oktatás és továbbképzés különböző szintjeinek, színtereinek támogatása.


A szervezet összesen 22 tagú, amely a Polgári Magyarországért Alapítvány képviselőjéből és az Alapítvány által felkért 8 civil-szakértőből, valamint az egyes civil területeket reprezentáló, összesen 13 szervezet képviselőjéből áll. A Civil Egyeztető Fórum vagyonnal és bevételekkel nem rendelkezik, működésének költség-fedezetét a Polgári Magyarországért Alapítvány biztosítja. A Civil Egyeztető Fórum a 22 tagú testület ülései, valamint 2 állandó és több cél-jellegű munkacsoport működése során fejti ki tevékenységét. Az Állandó Munkacsoportok a Törvény-előkészítési,- jogi,- és igazgatási munkacsoport, valamint a Szervezési,- és Sajtó munkacsoport.

A CEF Testületi Ülése elfogadott éves munkaterv szerint, folyamatos, szükség szerinti gyakorisággal ülésezik.

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2019.10.19 - 22:43): http://szpma.hu/hir/112-CivilEgyeztetoForumalakult.html