PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

Egészségesen élni jó - Nemzeti Humánpolitikai Stratégia

Budapest, 2005. április 23.   

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség „Polgári Kormányzás 2006” munkacsoportja és a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezésében került sor a „Polgári Kormányzás 2006” című konferenciasorozatának rendezvényére: „Egészségesen élni jó” – Nemzeti Humánpolitikai Stratégia címmel.


Program:

10:00   Megnyitó – Navracsics Tibor, a „Polgári Kormányzás 2006” munkacsoport vezetője

Nyitóelőadás: „Egészségesen élni jó” – Mikola István, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Egészségügyi Egyeztető Fórumának elnöke

11:00   Kávészünet (a szünetben: sajtótájékoztató)

11:30   Referátumok – Náray-Szabó Gábor egyetemi tanár, a Professzorok Batthyány Körének elnöke, Bogár László egyetemi tanár

12:30   Hozzászólások

13:00   Zárszó


A Polgári Kormányzás 2006 múlt év szeptemberében szerveződött munkacsoport, amelynek elsődleges feladata a 2006-os kormányzati munka megkezdéséhez szükséges programok kidolgozása.

A Polgári Kormányzás 2006 munkacsoport a Szövetség elnökének alárendelten végzi munkáját, nem tagozódik a hierarchiába, hanem a pártszervezet mellett működő párhuzamos intézmény. Munkája során nagyban támaszkodik a parlamenti frakció szakpolitikai kabinetjeire és a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség szakértői bázisára. A cél az, hogy a szakmai programok elkészítésével párhuzamosan kialakuljon az a kör, amelynek munkájára egy győztes választás után a polgári kormány számíthat.

Az „Egészségesen élni jó” című humánpolitikai stratégiai koncepció azokat a célokat és törekvéseket tartalmazza, amelyre a Fidesz a 2006-os humánpolitikai stratégiáját építi.

Az egészségügyi koncepció megállapítása szerint az igazi válság magában az emberben van. Elfogyott az emberek energiája, eltűnt az öntudatosságuk, meggyengültek, „mertek kicsik lenni”, enerválttá és konokká váltak, összességében már nem tudják kezelni a környezetben nap mint nap előforduló változásokat. Hasonlóan súlyos probléma, hogy az ember kishitűvé vált, nincs tisztában sem a saját lelkéért és testéért viselt felelősségével, sem a környezetéért, embertársaiért viselt felelősségével. Elfogytak a nemzet lelki energiái. A humánpolitikai stratégia szerint az egészségügynek a jövőben sokkal szorosabban kell együttműködnie az oktatásüggyel, a foglalkoztatáspolitikával, a környezetvédelemmel, az ifjúság- és családpolitikával, hogy a magyar társadalmat sújtó krónikus problémákra választ tudjon adni.

A Fidesz is osztja azt a világon egyre több helyen megszülető felismerést, hogy az egészséges ember a gazdasági prosperitás alaptényezője. Egyre több helyen kezdik el az egyes kormányzatok teljesítményét a népegészség, a demográfiai helyzet (születéskor várható élettartam, halálozási trendek stb.) alakulásának mutatóival mérni. A politikának humanizálódnia kell, emberközpontúvá kell válnia, s a gazdaságnak, a pénzügynek ezt a megközelítést kell szolgálnia.

Az Egészségügyi Egyeztető Fórum által készített program több fő stratégiai pontot határozott meg, amelyek kormányváltás után érvényesülniük kell. Ezek egyike, hogy az állami felelősségnek a jelenleginél sokkal határozottabban kell érvényesülnie az egészségügyben. Magyarországnak szüksége van a kötelező, általános egészségbiztosítás szolgáltatásait nyújtó intézményekre. Ezek a nemzeti vagyon részei, olyan célvagyon, amelyet nem lehet a multinacionális, profitérdekelt tőkének átengedni. Sehol Európában nincs példa arra, hogy ilyen befektetőknek adnák az egészségügyi szolgáltatások ezen körét. Ugyanakkor a Fidesz továbbra is támogatja a magánosítás nonprofit formáit. A legnagyobb egészségügyi intézmények esetében ismételten meg kell jelennie az állami felelősségvállalásnak, mert az ellátás biztonságának terhét nem lehet a forráshiányos önkormányzatokra hárítani.

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2019.10.19 - 22:44): http://szpma.hu/hir/114-EgeszsegesenelnijoNemzetiHumanpolitikaiStrategia.html