PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

Az elmúlt időszak rendezvényei 2004-2006

A PMA amellett, hogy pályázatokat írt ki helyi rendezvények megvalósításának támogatására (ld. pályázatok menüpont), egyedi támogatásokkal is hozzájárult számos rendezvény létrejöttéhez, valamint önállóan és más szervezetekkel közösen is szervezett konferenciákat, ismeretterjesztő rendezvényeket.
 
2004
 
2004-ben összesen 25 olyan rendezvényt támogattunk pályázaton kívül, melyek a polgárok és a politikai szféra kapcsolatának erősítését szolgálták. Csupán néhányat kiemelve: a Barankovics Akadémia Alapítvány a kereszténydemokrata kötődésű civil társadalom megerősítése témájában tartott konferenciáját, a Batthyány Lajos Alapítvány segítségnyújtás a vidéki polgári közélet újjászervezéséhez és az Asszonyok A Nemzeti Egységért Mozgalomnak a nők társadalmi szerepvállalása kapcsán tartott rendezvényét. A Millennium Intézet Alapítvány Civil szervezetek helye és feladata a harmadik évezred elején címmel tartott konferenciához, a Rákóczi Szövetség A magyarországi közvélemény tájékoztatása a határon túli magyarság érdekében rendezvényéhez, valamint a Magyar Szociálpolitika Társaság Idősek Akadémiája című programjához járult hozzá a PMA.
Számos, az európai uniós csatlakozásunkkal kapcsolatos program megvalósulását segítette az alapítvány 2004-ben, így az Ismerjük meg együtt az Európai Uniót! nagyszabású rendezvénysorozatát kiemelt támogatásban részesítette. A Kor-Határ Alapítvány Szabad Európa ifjúsági fesztiválját és a Magyar Páneurópai Unió Páneurópai piknik rendezvényét, az Andrássy Egyetem A nemzeti parlamentek az EU-ban – Tanulságok a csatlakozó országok számára című konferenciáját szintén támogatásban részesítette a kuratórium.
 
2005
 
A 2005-ben az alapítvány által támogatott konferenciák közé tartozott egyebek mellett: a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület szervezésében megvalósult, Az európai Partiumért címet viselő konferenciasorozat, amelyet Zilahon, Debercenben és Szatmárnémetiben tartottak. Hozzájárultunk a Pro Minoritate Alapítvány Status quo of western Balkans – heading to where? című; a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter születésének 130. évfordulója tiszteletére szervezett; a Nizsalovszky Endre Emlékalapítvány által kezdeményezett Magyarország az Európai Unióban – 2005; és a Szegedi Közéletért Alapítvány Hogyan tovább Szeged? – A Tisza Lajos-terv című konferenciák létrejöttéhez.
Az ebben az esztendőben a PMA által támogatott rendezvények között megtalálható a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület politikai kultúra fejlesztését, az állampolgárok és a politikai szféra kapcsolatának erősítését, ismeretterjesztését szolgáló nagyszabású rendezvénysorozat és az Újhold Produkció Ketten a korzón est című közéleti előadássorozat. A kuratórium hozzájárult még egyebek mellett a Magyar Páneurópai Unió: Európa mint értékközösség című nemzetközi fóruma, a XVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, valamint a Lakiteleki Népfőiskolai Alapítvány Nemzetpolitikai tanszék című programja megvalósulásához is.
 
2006
 
Az alapítvány 2006-ban is számos rendezvény megvalósulásához járult hozzá. Így például támogatta a Magyar Polgári Együttműködés egyesülete hagyományos év eleji rendezvényét, a Németh László Kulturális Alapítvány 2006. január 22-én, a Művészetek Palotájában a magyar kultúra napja alkalmából megrendezett programját, a Magyar Páneurópai Unió Európa mint értékközösség – uniós és magyar válaszok a globalizáció kihívásaira című eseménysorozatát és a Fidelitas 2006. március 15-ei közösségépítő, ismeretterjesztő rendezvényét. A kuratórium anyagi segítségével jöhetett létre a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége alapításának 15. évfordulója alkalmából szervezett, és a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Beszélgetés barátainkkal című eseménysorozata, továbbá a Pro Minoritate Alapítvány által rendezett XVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. A PMA támogatásával valósulhatott meg még egyebek mellett a Duna-melléki Református Egyházkerület rendezvénye, a 2006. október 21-én és 22-én zajlott Református Világtalálkozó.
 

A PMA által szervezett ismeretterjesztő rendezvények
 
2004

 
Az alapítvány tizennégy saját konferenciát rendezett, amelyek egyebek mellett demográfiai, gazdasági, a civil szervezetek feladatai, uniós csatlakozásunk, és a magyarság életminősége témakörökben valósultak meg, illetve a támogatott kutatások eredményeit ismertették a szakemberek. Így például: a magyar gazdaság jövője kapcsán, a Párbeszéd a sikeres integrációért – osztrák tapasztalatok című, a Bokros-csomag bevezetésének kilencedik évfordulója alkalmából rendezett, a Föderalizmus és pénzügyi kiegyenlítődés Németországban és Magyarországon, a kőolajár emelkedésének okait vizsgáló, a Civil kurázsi változó időkben, Hajrá Kötcse, továbbá az Áldás, népesség című konferencia létrejötte kötődik a PMA nevéhez.
 
2005
 
2005-ben húsz konferenciát, rendezvényt szerveztünk önállóan vagy más szervezettel közösen. Részt vettünk a Polgári kormányzás 2006 konferenciasorozat rendezésében, amely a kulturális, oktatási, egészségügyi, gazdasági és honvédelmi témákról szólt. Kiemelt figyelmet fordítunk a határon túli magyarokra is. Két konferenciát szerveztünk ezzel kapcsolatban 2005-ben: a Hans Seidel Alapítvánnyal összefogva a Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében, a Thomas More Institut és Pro Minoritatével közösen pedig a Kisebbségi jogok és stabilitás Közép-Kelet-Európában címűt. Ezek mellett egyházi és egyéb témákban is szerveztünk konferenciát, beszélgetéseket, például a KÉSZ-szel közösen a kaposvári Egység a keresztény etikában, egység a nemzetben programot és az Egyházi Egyeztető Tanáccsal Az egyházi iskolák nehéz évei, illetve a Keresztények a társadalomban címűt. 2005-ben két nagy rendezvény megszervezésében vállalt szerepet az alapítvány: a kőszegi Fesztivál a határon ifjúsági közéleti fesztivált anyagilag támogatta, és a program tematikai kidolgozásában, az előadók kiválasztásában is részt vett. Kötcsén pedig a polgári értelmiségiek kötetlen találkozóját rendezte meg olyan neves előadók részvételével, mint az Egyesült Államokban élő Demény Pál demográfus, Lánczi András filozófus, Seregély István érsek, Ádám Veronika biokémikus és Ugron Gáspár, a Rákóczi Szövetség főtitkára.
A gazdasági konzultáció az alapítvány egyik nagy vállalkozása. A PMA dolgozta ki teljes egészében a 2005 nyarán indult programokat, s azok lebonyolítását is mi végeztük.
 
2006
 
2006-ban az előző évhez hasonlóan ismét volt saját nagy rendezvénye az alapítványnak: a kötcsei polgári értelmiségi kötetlen találkozót rendezte meg. 2006. szeptember 9-én 1956 jövője témakörében két kerekasztal-beszélgetés zajlott. Az elsőt Balog Zoltán, a PMA főigazgatója vezette, ezen Schmidt Mária tartott vitaindítót. A témával kapcsolatos véleményét Martonyi János, Matolcsy György, Lánczi András, Navracsics Tibor és Semjén Zsolt osztotta meg a hallgatósággal. Ezt követően Orbán Viktor összefoglalója következett. A második kerekasztal-beszélgetés fiatalok részvételével zajlott, amelyet Ablonczy Bálint vezetett. A résztvevők Mráz Ágoston, Varga Csaba és Ifjabb Bertényi Iván voltak.
Az Alapítvánnyal közösen rendezte meg az Egyesület a Társadalomtudományi Kutatásért szervezet a Közjó és szolidaritás című konferenciát Budapesten februárban. Ugyancsak közös rendezésben zajlott a német Konrad Adenauer Alapítvánnyal a Német–magyar kapcsolatok az EU-n belül című konferencia 2006 májusában.

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2020.06.07 - 07:12): http://szpma.hu/hir/118-Azelmultidoszakrendezvenyei20042006.html