PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

Kiadvány a sikeres pályázatokért

2008. június 2.

A PMA és Centre for European Studies (CES) közös kiadványt készített Sikeres magyar önkormányzatok az Európai Unióban címmel, amely az eredményes EU-pályázatok elkészítésében nyújt gyakorlati segítséget a települési önkormányzatoknak. A könyv 2008 augusztusában készült el, ezt követően megkezdte a PMA annak eljuttatását az önkormányzatokhoz. A könyv teljes terjedelmében letölthető a lenti csatolmányban. A kötet előszavát Orbán Viktor írta, amely alább olvasható:


 

Előszó

Tisztelt Olvasó!

Immanuel Kant a Francia Köztársaság és a Porosz Királyság közt 1795. április 5-én megkötött bázeli békét követően híres tervet készített arról, hogy az európai nemzetek között hogyan valósulhatna meg végre az örök béke. Úgy vélte, az emberek természetes állapota a háború, s ezen csak a kulturális fejlődés, valamint a nemzetközi törvényes renden és a szabadságon alapuló, európai föderális unió tud változtatni. Ismerve az események további alakulását, a híres filozófus vélelmei az emberi természetet illetően igazolódni látszottak: a rossz békék újabb és újabb véres konfliktusokba hajszolták Európa nemzeteit. Mégpedig azért, mert a győztesek nem csupán a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál is meg akarták semmisíteni a vereségében megalázott, kiszolgáltatott és kimerült, gyenge nemzeteket.

Az európai közösség megalapítását a derék filozófus által vizionált kulturális fejlődésen kívül leginkább egy komoly szemléletváltozásnak köszönhetjük. Annak, hogy az európai nemzetek a két világháború szörnyűséges viharát követően végre felismerték, győzelmük akkor lesz teljes, ha erejüket és sikerüket nem a vesztes rovására próbálják érvényesíteni, hanem a vesztesekből is győzteseket csinálnak. Európa – talán a Gondviselésnek köszönhetően – a megfelelő időben a megfelelő helyen lévő államférfiúi felismerték, hogy Európa győztesekre és vesztesekre osztása ugyan egyes nemzeteket, rövidtávon, a katonai sarcnak köszönhetően megizmosíthat, de végső soron gyenge Európát és abban gyenge nemzeteket fog eredményezni, ezért új egyezségekre van szükség. A paradigmaváltás, mely végre meghaladta a „jaj a legyőzötteknek szemléletét”, nem ment egyik napról a másikra végbe. Ám az egységes és győztes Európa hívei nem adták fel, és nekik köszönhető, hogy megindult az integráció megállíthatatlan, folyamatosan erősödő, bővülő, alapjában véve hihetetlenül sikeres folyamata.

Ahhoz, hogy Európa olyan sikeres legyen, mint amilyennek mi is, elődeink is a történelemben sokszor megálmodtuk, egy erős, érdekeiben, identitásában magabiztos, elveiből nem engedő, kibúvókat nem ismerő Európai Unióra, a közösségek közösségére van szükségünk. Európa újraegyesítése, az unióhoz való csatlakozás nem behajózás, hanem az igazi kezdet: vitorlabontás. Ha maga az egységes Európa tömérdek szenvedés és küzdelem árán jöhetett csak létre, egy hatalmas erőfeszítés következménye, akkor ezt most nem elernyedésnek kellene követnie, hanem új lendületnek.

Szövetségünk a polgárok bizalmából 2006-ban számos településen kapott lehetőséget a közös munkára. Az önkormányzatokban nap mint nap bizonyíthatjuk, hogy felkészültünk a kormányzati feladatokra is. Célunk tehát az, hogy az önkormányzati sikereinkkel is kivívjuk a polgárok megbecsülését és bizalmát. Ehhez olyan helyi vezetőkre van szükségünk, akik nem csupán településük hiteles irányítói, de behatóan ismerik és képesek is kiaknázni az uniós tagságunk nyújtotta lehetőségeket, és osztoznak velünk abban a hitben, hogy ebben az országban addig nem jó egyikünknek sem élni, míg mindannyiunknak nem lesz jó, míg mindannyian nem lehetünk nyertesek. Szövetségünk ebből a célból adja át Önnek ezt a kézikönyvet, remélve azt, hogy hasznos információkat tartalmaz munkájához, mindannyiunk érdekében. Az Európai Néppárt Európai Tanulmányok Központja és a Polgári Magyarországért Alapítvány első közös vállalkozását abban a reményben bocsátjuk útjára, hogy az egy gyümölcsöző, tartós együttműködés kezdetét jelenti.

2008. június 2.

Orbán Viktor
CsatolmányMéret
Sikeres magyar önkormányzatok1.2 MB

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2019.09.22 - 00:22): http://szpma.hu/hir/121-Kiadvanyasikerespalyazatokert.html