PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

A PMA által támogatott, és saját képzések 2004-től

PMA céljai között kiemelt jelentősége van a polgári-keresztény-nemzeti értékközösség politikai képviseletét vállaló pártok képviselői és az információkat igénylő polgárok képzésének. Ugyancsak fontos szerepet tulajdonít a határon kívüli és magyarországi fiatalok képzésének támogatásával zajló tehetséggondozásnak.

PMA céljai között kiemelt jelentősége van a polgári-keresztény-nemzeti értékközösség politikai képviseletét vállaló pártok képviselői és az információkat igénylő polgárok képzésének. Ugyancsak fontos szerepet tulajdonít a határon kívüli és magyarországi fiatalok képzésének támogatásával zajló tehetséggondozásnak. (Ebben a témában 2004-ben pályázatot is hirdettünk, amelynek eredményeiről a pályázatok menüpontban található beszámoló.)Az alapítvány által szervezett képzések


2004-ben

Saját képzéseink szervezését a Polgárok Háza Kht.-val közösen valósítottuk meg.

2005-ben

Az alapítvány által létrehozott és működtetett Közéleti Képviselői Akadémia 350 fő közéleti képzését tette lehetővé három intenzív hétvégi és négy másfél napos képzéssel. A program folyamán a résztvevők számos előadáson és tréningen vettek részt. Így bővíthették gazdasági, mezőgazdasági, társadalomszerkezeti, történelmi és választójogi ismereteiket. Előadást hallhattak a kereszténységismeretről, politikai cselekvés és keresztény etika kapcsolatáról, társadalmi koalíciókról és etikai alapokról. Hasznosítható tanácsokat kaptak a politikus személyisége és a helyi szintű médiahasználat kapcsán, stylist fogalmazott meg számukra javaslatokat a külső megjelenést illetően, gyakorlati ismereteiket is bővíthették adatbázisok, direkt marketing, győzelmi terv, kampánycsapat építés és a szavazóbázis bővítése témakörökben.
A képzésekkel párhuzamosan az akadémia tanári kollégiuma is létrejött, akikkel rendszeresen konzultáltunk a képzésekről.

2006 novemberétől folyamatosan

Alapítványunk a 2006-os önkormányzati választásokat követően indította el a KÖZÉLETI AKADÉMIA önkormányzati képzését, amelynek célja a helyi politikusok, a nemzeti - polgári oldalhoz tartozó polgármesterek, alpolgármesterek, a megyei közgyűlések elnökei, alelnökei  és a képviselő testületek tagjai felkészítése az önkormányzat és az önkormányzati intézményrendszer hatékonyabb működtetésére. A Közéleti Akadémia „Önkormányzati Alapismeretek” című képzése két részből, 8 modulból áll: általános és szakmai célú szemináriumokból. Az általános célú képzés folyamán a résztvevők előadást hallhatnak szervezetfejlesztési stratégiákból, konfliktuskezelésről, kommunikációról, a helyi nyilvánosságról illetve pályázatkészítésről, ezen kívül tréningekre is sor kerül a politikus személyisége megnevezésű modulban, illetve megismerkednek a kommunikációs háttérmechanizmusokkal is. A szakmai célú képzés folyamán ismereteket szerezhetnek az önkormányzati igazgatás legfontosabb kérdéseiről, joganyagáról, az Európai Unió intézményrendszeréről és az önkormányzatok kapcsolatáról, gyakorlott, sikeres polgármesterek adják át tapasztalataikat, a „mesterfogásokat” A kb. 100 - 110 fős turnusokban zajló programon 2009. április végéig – 23 hétvége során – mintegy 2300 fő vette át a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt. A képzésekre Lakiteleken, a Népfőiskola Alapítvánnyal együttműködve, annak székhelyén és Balatonszárszón, az SDG konferenciaközpontban került sor.

2008 februárjától folyamatosan

Az „Önkormányzati Alapismeretek” című képzés után a Közéleti Akadémia elindította a
kisebb (kb.15-25 fős) csoportokból álló szakpolitikai képzéseit. A szakpolitikai képzéseken kizárólag azok vehetnek részt, akik az alapképzést („Önkormányzati Alapismeretek”) sikeresen elvégezték. A jelentkezők 16-féle programból választhatnak, melyeknek egy része az önkormányzatok hagyományos bizottsági struktúrájára épül, más része a helyi társadalommal történő kapcsolatépítést segítik elő, vagy speciális tréningek: „Oktatás-kultúra”, „Szociális-egészségügy”, „Költségvetés-pénzügy”, „Kisebbségi politika”, „Civil társadalom - egyházi kapcsolatok”, „Kistérségi politika”, „Településfejlesztés, vagyongazdálkodás, városüzemeltetés”, „Turizmus-sport” „Környezetvédelem, mezőgazdaság”, „Nők az önkormányzati politikában”, „Helyi társadalom feltérképezése, közösségépítés”, „Fejlesztési politika, pályázatkészítés, EU ágazati és regionális programok”, „Humán erőforrás menedzsment”, illetve a kommunikációval, médiával, a közszerepléssel foglalkozó témák is, mint pl. a: „Kommunikáció és retorika. Mások előtt való beszéd”, Kommunikációs tréning” és a „Helyi média-kommunikáció”.

2008. februárjától 2009. május közepéig
19 hétvége alatt összesen 52 képzésre került sor, egy hétvégén általában 3 különböző témában. Előadóink között vegyesen politikusok, de főleg a téma kiemelkedő szakemberei és szakpolitikusai, egy szakpolitikai képzési csoportban kb. 8 – 13 előadó váltotta egymást, egész évben összesen kb. 160 előadó jelent meg nálunk. A képzések valamelyikét eddig mintegy 1100 helyi politikus sikeresen elvégezte. A képzések helyszíne minden esetben a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány székhelye.

Az alapítvány által támogatott képzések


2004

Ebben az évben a Szövetség a Nemzetért Alapítvány: Közösségi Ház című népfőiskolai jellegű, és a Polgárok Háza Kht. felnőttképzéséhez járultunk hozzá. Emellett támogattuk a Tihanyi Alapítvány A legtöbbet a legjobbakért! elnevezésű képzési programját és egy északkelet-magyarországi civil képzési programot.

2005

A Polgárok Háza Kht. rendezésében 2005 februárja és júniusa között került sor a Közéleti Civil Akadémia elnevezésű felnőttképzésre, amelyet a PMA támogatott. A programon öt alkalommal, szombatonként megtartott képzésen mintegy ötven hallgató vett részt. Az előadók tudósok, közéleti személyiségek voltak: Rókusfalvy Pál, Czakó Gábor, Granasztói György, Tőkéczki László, Balog Zoltán, Horváth József, Skrabski Árpád, Hende Csaba, Navracsics Tibor, Borókai Gábor, Siklósi Beatrix, Matolcsy György és Martonyi János.
2005-ben hozzájárultunk még az Ifjúsági Közéleti Akadémia, az északkelet-magyarországi civil képzési program folytatásához és a Népfőiskola Alapítvány képzéseihez. A Polgárok Házában működő civil pályázati tanácsadó iroda működését is támogattuk.

2006

A Barankovics Akadémia Alapítvány mezőgazdaság és vidékpolitika, egészségpolitika, valamint a család- és társadalompolitika témakörében indított képzéseket vidéki településeken. Az előadásokhoz, és az azokhoz kapcsolódó kiadványok megjelentetéséhez járultunk hozzá.
A Fidelitas által szervezett Ifjúsági Közéleti Akadémiát is támogatta az Alapítvány. Az öt hétvégén át zajló képzésen a résztvevők csapat- és szervezetépítést, konfliktuskezelést, prezentációt, egyesület alapítási szabályokat és pályázatírást, önkormányzati és parlamenti politikai ismereteket tanulhattak.

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2019.09.22 - 00:17): http://szpma.hu/hir/122-APMAaltaltamogatottessajatkepzesek2004tol.html