PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

Kutatások 2004 és 2006 között

A PMA célkitűzéseinek megfelelően megalakulása óta pályázati formában (ld. pályázatok menüpont) és egyedi döntésekkel is támogatott kutatásokat, melyek leginkább társadalom- és gazdaságpolitikai, illetve településszerkezeti témájúak voltak.

2004

Társadalomszerkezeti, településszerkezeti, történeti, etikai és egyházi, valamint gazdaságpolitikai kutatások zajlottak a 2004-es esztendőben az alapítvány megbízásából vagy támogatásával. Egyebek mellett a társadalom makro-szerkezetének vizsgálatában, a települések magyarországi változásaiban, összehasonlító kormányzattani kutatásban, továbbá a gazdasági növekedés és lakáspolitika kapcsán jutottunk fontos eredményekre.
Társadalomszerkezeti kutatásaink voltak egyebek mellett: a Bogár László, Vass Csaba, Bense Andrea és Galaskó Gergely nevével fémjelzett A magyar társadalom makroszerkezetének vizsgálata című és a Kopp Mária, Skrabski Árpád és Székely András által végzett A magyar népesség lelki és egészségi állapotának, elégedettségének, attitűdjének, értékrendjének jellemzői című munkája. Ugyancsak ezen a területen zajlottak az alábbi projektek: Faggyas Sándor Tükörben a társadalom, Ihász Anita A hálózati típusú együttműködési modell ismérvei és gyakorlata, és Sebestyén Kristóf Népesedési és makrogazdasági folyamatok kölcsönhatásai.
A településszerkezeti kutatások egyik kiemelkedő programja volt a Cséfalvay Zoltán, Csizmadia Norbert, Hinek Mátyás, Kállay László, Csordás László, Bálint Árpád, Kákai László és Szemenyei Gyula részvételével megvalósult Települések változásai Magyarországon című kutatás.
A 2004-es történeti kutatások között támogattuk például a Kádár Péter és munkacsoportja által végzett A Fidesz és a jobboldal eredettörténetének dokumentumai archiválását.
Etikai és egyházi kutatásokat is végeztünk a Keresztény Közéleti Akadémia és a Református Közéleti és Kulturális Központ részvételével közéleti, tudományos, politikai, nemzetstratégiai témák etikai megközelítése kapcsán.
A gazdaságpolitikai kutatások között támogattuk: Botos Balázs Gazdaságpolitikai forgatókönyvek az euró bevezetése kapcsán, Ruda Győző – Rikker Tamás – Barabás Béla Az otthonteremtés feltételeinek vizsgálata, Jánosi Márton A villamosenergia-ipar helyzete, a kormány által tervezett lopakodó privatizáció leleplezése, valamint Petz Ernő Közérdekű szolgáltatások alkotmányának koncepciója, Szociális tarifa koncepció című kutatását.

2005

A 2005-ös esztendőben támogatott kutatásaink leginkább társadalom- és gazdaságpolitikai, illetve településszerkezeti témájúak voltak.
A társadalompolitikai projektek közül egyebek mellett hozzájárultunk: Tellér Gyula A magyar társadalom szociológiai és politikai tagoltságát vizsgáló, Óhegyiné Langner Erzsébet Az otthonteremtés jelene és jövője Magyarországon című, az Egyesület a Társadalomtudományi Kutatásért A magyar társadalom szerkezetének vizsgálata, valamint a Kempelen Farkas Társaság Szlovákiai társadalompolitikai jelenségek és gazdasági eredmények feltárását szolgáló kutatásához.
Az alapítvány által támogatott településszerkezeti kutatások közül néhányat kiemelve segítettük, például az Anova Bt. által készített A lakóhely típusa és a közéleti aktivitás összefüggései Budapesten és a megyeszékhelyeken című kutatását, illetve Csizmadia Norbert Budapest városfejlődésének térbeli változásai tanulmányát.
Ebben az évben kiemelt figyelmet szenteltünk a gazdaságpolitikai témájú projekteknek. Így többek között támogattuk Szőnyi Zoltán: Az EU energiapolitikája, az EU-konform magyar energiapolitika témájában megvalósuló és az Eutrend Kkt Globális megítélésünk és helyezésünk trendjei, az EU-hoz csatlakozó 8+2 ország összehasonlító elemzése, A jelenlegi és az előző kormányzati ciklus összehasonlító elemzése című projektjét. Hozzájárultunk Forman Balázs: Az Európai Unió 2004–2006 közötti közös költségvetése és Magyarország közötti pénzügyi kapcsolatok, átutalások és azok egyenlegének vizsgálatához, Kengyel Ákos (Eurostrat Bt.) Az Európai Unió 2007–2013 közötti pénzügyi perspektívája és Magyarország lehetőségei című kutatásához, Nagy Viktor A kisvállalkozások középtávú fejlesztési programja, és Újvári Dóra Az adó- és jogharmonizáció kiemelt kérdései Magyarországon címet viselő kutatási projektek megvalósulásához.
Ezek mellett politikatörténeti kutatásokat is támogattunk, többek között Újváry Gábor vezetésével a Fidesz eredettörténetéről és 1956-ról. Hozzájárultunk a komáromi Selye János Egyetem fiatal munkatársai által végzett, a szlovákiai társadalmi és gazdasági tapasztalatok összegyűjtését szolgáló kutatáshoz is.
 
2006

2006-ban is több kutatás létrejöttéhez járultunk hozzá egyedi támogatásokkal. Így a kuratórium hozzájárulásának köszönhetően valósulhattak meg egyebek mellett Csutak Máté: Térségi turizmusfejlesztés Magyarországon – a TDM modell, a Proconsus Bt. Politikai közélet és fiatalok, Gerstl Balázs Helyzetelemzés és prognózis a magyar építési piac vonatkozásában 2005–2006-ban regionális szinten, valamint Boros Emese Az Európai Unió regionális politikája című kutatási projektek.
Támogattuk az Etnofon Bt. Magyar ünnepek – Jelesnapi szokások a Kárpát-medencében elnevezésű kutatását, amely feldolgozza az emberi élet fordulópontjaihoz kapcsolódó magyar rituálékat és hagyományokat, Diószegi Anikó Kis helyi csodák, a helyi gazdaságfejlesztés Magyarországon című programját, Vereczki Adrienn A gyermekvállalás állami ösztönzési lehetőségei projektjét, és hozzájárultunk az Egyesület a Társadalomtudományi Kutatásért szervezet által, fiatal kutatók számára kiírt ösztöndíjaihoz.
Az alapítvány által ebben az évben megrendelt kutatások között szerepelt egyebek mellett: Mészáros László A polgári oldal civil szervezeteinek jellemzői, szerepük a helyi társadalomban című, és a Bába 2002 Bt.: Az Európai Unió szomszédságpolitikája (A szomszédságpolitika és a további bővítés összefüggései) kutatása és tanulmánya. Megbíztuk az Eutrend Kkt.-t A bruttó hazai termék és jövedelem (GDP és GDI) és a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alakulása tanulmány elkészítésével, és a Nézőpont Rt.-t napi és heti belpolitikai hírösszefoglalók, elemzések készítésével. Ebben az esztendőben is folytatódtak az alapítvány által megrendelt politikatörténeti kutatások, így többek között Újváry Gábor és Modor Ádám által vezetett, a Fidesz eredettörténetének feltárása, a párt kronológiájának összeállítása (mely könyv formájában is megjelent 18 év Fidesz címmel) és az ’56 mint kultusz című, az 1956-os megemlékezések szerepét az ellenzéki mozgalmak kialakulása és a rendszerváltás szempontjából – az 1970-es évek elejétől 1990-ig – vizsgáló projekt.

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2019.10.19 - 22:43): http://szpma.hu/hir/124-Kutatasok2004es2006kozott.html