PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

PRINCE – szemináriumok - “Nyisd ki az elméd és légy részese!”

Május folyamán összesen mintegy 90 meghívott tanár, újságíró és helyi politikus vett részt az Európai Unió nyugat-balkáni bővítéséről tartott tanfolyamainkon. Nem véletlenül választottuk ki ezt a három véleményformáló csoportot: a magyarországival egy időben számos közép- és nyugat-európai országban tartottak hasonló tanfolyamokat a Konrad-Adenauer-Alapítvány brüsszeli irodájával együttműködve. A cél a nyugat-balkáni régió jobb megismerése volt és annak elemzése, hogy mit hoz(hat) az Unió ezen országokkal való bővülése a már belépett tagoknak.
Minden alkalommal több szemszögből vizsgáltuk meg a kérdést: előadóként vendégünk volt a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnöke, önkormányzati vezető, nyugat-európai tréner, számos oktatási szakember, Horvátország tiszteletbeli konzulja és vezető statisztikus is. Elemeztük a térség történelmi kötődéseit Magyarországhoz, szó esett gazdasági kapcsolatokról, a magyar diplomácia balkáni szerep-vállalásáról és a bővítés lehetséges kockázatairól is. Remek esettanulmányt hallottunk például arról, hogy hogyan működik együtt a turizmus és a kulturális élet területén a két Komárom, vagy jobban mondva Komárom északi és déli része. A bővítés során nem megkerülhető a Horvátországban de még sokkal inkább Szerbiában meglevő jelentős magyar kisebbség identitásának erősítése, kisebbségi jogaik gyakorlásának biztosítása.
A résztvevők írásos visszajelzései alapján hasznosnak mondhatjuk a tanfolyamokat: mindannyian elmélyítették ismereteiket a térségről, új szempontokat ismertek meg és majdnem minden résztvevő dicsérte az előadókkal az előadások után kialakult kötetlen beszélgetést, vitát.

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2019.09.22 - 00:18): http://szpma.hu/hir/313-PRINCEszeminariumokNyisdkiazelmedeslegyreszese.html