PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

A társadalom és a polgárok felelőssége a biztonság megteremtésében – konferencia

2011. április 1-jén tartotta a fenti címmel közös konferenciáját a Honvédelmi Minisztérium, a Hanns Seidel-Alapítvány és a Polgári Magyarországért Alapítvány az Andrássy Egyetem Tükörtermében.

Ulrich Kleppmann, a Seidel-Alapítvány új képviselőjének rövid megnyitója után Hende Csaba honvédelmi miniszter kezdte meg nyitóelőadását Magyarország XXI. századi haderejéről, különös hangsúlyt adva az önkéntes tartalékos rendszernek. Nem áprilisi tréfának szánta, hogy 2010-re a korábban mintegy 100,000 fős tartalékos állomány 18(!) főre csökkent Magyarországon. Véleménye szerint hiányzott az ösztönzés és a  politikai akarat a rendszer fenntartására. 2011. január 1-ére sikerült újból 2,000 főt felvenni a tartalékos rendszerbe, a cél a 6-8,000-es szám elérése.
Christian Hegemer, a Hanns-Seidel-Alapítvány Nemzetközi Együttműködési Intézetének igazgatója civil szemszögből vizsgálta, hogy mit tehet a társadalom a biztonság érdekében a XXI. században. Szót ejtett a japán és észak-afrikai krízisről és arról, hogy az ember/polgár biztonság iránti vágyát a mindennapokban messze nem csak katonai összefüggésben kell értelmezni, hanem élelmiszer- és energiabiztonsági szempontból is, de ide tartozik a tiszta ivóvíz iránti igény is, vagy a polgár igénye a társadalom egészét érintő döntésekbe való beleszólásba is.
Prőhle Gergely,  helyettes államtitkár a magyar Külügyminisztériumból a magyar EU-elnökség központi témáit vette górcső alá. Véleménye szerint a magyar elnökség a nyitott kérdések tisztességes feldolgozásáról, egyfajta mediátori szerepről is szól. Horvátország és a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása évszázados kapcsolatok, jelzések, reflexek hátterében zajlik. Álláspontja szerint az egész európai politika a polgárok biztonságáról/biztonságérzetéről szól.
A kávészünet után     Johann Berger tábornok, a IV. délnémet védelmi parancsnokság helyettes vezetője adott áttekintést a Bundeswehr felépítéséről és várható reformjáról. A 40 évvel ezelőtti hidegháborús állományról (500,000 katona, 180,000 civil munkatárs, 1,2 millió tartalékos) mára 250,000 katonára és 95,000 tartalékosra csökkent a létszám, és a pénzügyi lehetőségek még ezt a létszámot is csökkenteni fogják. Németországban a tartalékosok hagyományosan közvetítő szerepet játszanak a társadalom és a hadsereg között. A nem beosztott tartalékosok is folyamatosan gyakorolnak, veszélyhelyzetben gyakran ők érnek először a helyszínre.
Márki Gábor, h. államtitkár a Honvédelmi Minisztériumból  Új védelmi kihívások Európában – cyber-defence címen tartott érdekfeszítő előadást a legújabb kor védelmi kihívásairól, az informatikai támadások szintjeiről, fajtáiról, a védekezésről és a válaszcsapások lehetőségeiről.
Dr. Tálas Péter igazgató a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kutatóintézetétől a magyar társadalom biztonság-felfogásáról osztotta meg kutatási eredményeit és véleményét a hallgatósággal. Mint elmondta, a fő témák folyamatosan változnak: hol a terrorveszély, hol az árvíz, hol más témák vezetik a híreket. A biztonság-percepciót a poltikai közbeszéd és a média irányítják. A magyarok elsősorban a személyes szféra (család) biztonságára gondolnak, az általános közbiztonságra, majd a munkahely/megélhetés biztonságára. A rendszerváltozás óta (Jugoszlávia szétesését leszámítva) a biztonság a szociális biztonsággal volt egyenlő.
A konferencián elhangzottakat Oliver Rolofs, a Müncheni Biztonsági Konferencia sajtószóvivője foglalta össze és értékelte röviden.
A rendezvény után állófogadást tartottak  Ulrich Kleppmann úr, a Hanns-Seidel-Alapítvány január elején hivatalba lépett magyarországi, horvátországi és szlovákiai képviselőjének hivatalos beiktatása alkalmából.
2011. április 5.
 

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2020.06.07 - 01:56): http://szpma.hu/hir/314-Atarsadalomesapolgarokfelelossegeabiztonsagmegteremtesebenkonferencia.html