PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség kapta 2014-ben a "Fiatalok a Polgári Magyarországért" díjat

 

>

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetségnek ítélte oda idén a "Fiatalok a Polgári Magyarországért" Díjat a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) Kuratóriuma. A díjat - mely a fiatalok értékteremtő tevékenységét részesíti elismerésben - az Alapítvány 2006-ban hívta életre. A díjjal járó juttatás összege nettó 1,5 millió forint. A díjazott képviselője a díj plakettjét és az elismerést tanúsító oklevelet Mádl Dalma asszonytól vette át 2014. május 9-én Budapesten. A díjazottat Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a PMA Kuratóriumának elnöke köszöntötte, a laudációt Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, a PMA kuratóriumának tagja mondta. Balog Zoltán az elismerés odaítéléséről döntő határozatot ismertetve elmondta: a kárpátaljai magyarság érdekében végzett önkéntes munkáért, a helyi fiatalság összefogásáért és megszervezéséért, a régió történelmi egyházaival és a meghatározó magyar társadalmi és szakmai szervezetekkel való együttműködéséért, a magyarság történelmi hagyományainak ápolásáért ítélte oda a díjat a Kuratórium a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetségnek.

 

Az Alapítvány februárban a médián keresztül hívta fel a magánszemélyek és a civilszervezetek figyelmét a díjra, és kérte, hogy tegyenek javaslatot arra a személyre vagy szervezetre, akit, illetve amelyet méltónak találnak az elismerés elnyerésére. A javaslatokat írásban, február 28-ig várta a PMA. A felhívásra összesen 71 felterjesztés érkezett. A javaslatok közül az Alapítvány kuratóriuma választotta ki a díjazottat. A PMA annak érdekében, hogy a tehetséges, már fiatalon is komoly értékeket teremtő személyt vagy közösséget elismerjen, és ezáltal felhívja a figyelmet e korosztály kiválóságaira, 2006-ban létrehozta a ,,Fiatalok a Polgári Magyarországért" Díjat. Az elismerést olyan 35 év alatti személy vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közössége kaphatja, aki, illetve amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A "Fiatalok a Polgári Magyarországért" Díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege nettó 1,5 millió forint.

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2020.06.07 - 01:42): http://szpma.hu/hir/362-AKarpataljaiMagyarCserkeszszovetsegkapta2014benaFiatalokaPolgariMagyarorszagertdijat.html