PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért Egyesület kapta 2015-ben a "Fiatalok a Polgári Magyarországért" díjat

A "Fiatalok a Polgári Magyarországért" Díjat a Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért Egyesületnek ítélte oda idén Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) Kuratóriuma. A díjat - amely a fiatalok értékteremtő tevékenységét részesíti elismerésben - az Alapítvány 2006-ban hívta életre. A díjjal járó juttatás összege nettó 1,5 millió forint. A díj plakettjét és az elismerést tanúsító oklevelet Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterétől, az Alapítvány Kuratóriumának elnökétől vette át az egyesület elnöke, Kavecsánszki Ádám 2015. június 13-án, Budapesten, a Zsófia Rendezvényhajón.

A díjazottat Balog Zoltán köszöntötte, a laudációt Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, a PMA kuratóriumának tagja mondta. Balog Zoltán az elismerés odaítéléséről döntő határozatot ismertetve elmondta: a Kárpát-medencei magyar közösségek összetartozásának támogatásáért, előadásaik kiemelkedő művészeti értékéért, a közéletben folytatott, karitatív tevékenységekben való részvételéért, a fiatal nemzedék nemzeti öntudatának, a polgári-keresztyén érdekközösség szellemiségének érősítéséért, a magyarság történelmének, szimbólumainak népszerűsítéséért ítélte oda a díjat a Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért Egyesületnek.

Az Alapítvány februárban a médián keresztül hívta fel a magánszemélyek és a civilszervezetek figyelmét a díjra, és kérte, hogy tegyenek javaslatot arra a személyre vagy szervezetre, akit, illetve amelyet méltónak találnak az elismerés elnyerésére. A javaslatokat írásban, február 28-ig várta a PMA. A felhívásra összesen 31 felterjesztés érkezett. A javaslatok közül az Alapítvány kuratóriuma választotta ki a díjazottat. A PMA annak érdekében, hogy a tehetséges, már fiatalon is komoly értékeket teremtő személyt vagy közösséget elismerjen, és ezáltal felhívja a figyelmet e korosztály kiválóságaira, 2006-ban létrehozta a ,,Fiatalok a Polgári Magyarországért" Díjat. Az elismerést olyan 35 év alatti személy vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közössége kaphatja, aki, illetve amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A "Fiatalok a Polgári Magyarországért" Díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege nettó 1,5 millió forint.

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2019.10.19 - 22:44): http://szpma.hu/hir/375-MagyarIfjakaNemzetiKozossegvallalasertEgyesuletkapta2015benaFiatalokaPolgariMagyarorszagertdijat.html