PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

Megjelent a „Magyar politikai enciklopédia”

A Polgári Magyarországért Alapítvány és a Mathias Corvinus Collegium kerekasztal-beszélgetéssel egybekötve tartotta meg az Alapítványunk támogatásával megjelent „Magyar politikai enciklopédia” című kötet bemutatóját.

A „Szükséges-e a konzervatív politikai szókincs megteremtése?” című eseményt Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke nyitotta meg. Az kötetet Pásztor Péter, A magyar politikai enciklopédia főszerkesztője mutatta be.


                


A konzervatív politikai szókincs megteremtésével kapcsolatban Békés Márton, a Terror Háza kutatási igazgatója és a Kommentár folyóirat főszerkesztője, Karácsony András, a kötet szerkesztőbizottságának tagja és az ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszékének oktatója, valamint Szilvay Gergely, a mandiner.hu újságírója folytatott diskurzust Szalai Zoltán, az MCC ügyvezető igazgatójának moderálásával.


A könyv ismertetője szerint a rendszerváltozás óta politikai vitáinkat gyakran meddővé teszi a fogalomhasználat átgondolatlansága és ellentmondásossága. Az értelmes közbeszéd lehetőségeit korlátozzák a marxizmustól öröklött, mindig is kérdéses nyelvi klisék. A Magyar politikai enciklopédia szerkesztői és több mint nyolcvan szerzője arra vállalkozott, hogy a hazai közéletben használatos fogalmakat megpróbálják sajátos történelmi tapasztalataink figyelembevételével, tágabb eszmetörténeti és mai érvénnyel meghatározni. Mivel politikai vitáink nemegyszer történeti események, jelenségek vagy személyek megítélése körül csúcsosodnak ki, ezeket a gyakran kényes, nehezen feldolgozható kérdéseket is igyekeztek a szerzők körültekintően taglalni. Az enciklopédia vizsgálja a magyar politikai életet érintő legtöbb kérdést, az abortusztól Arisztotelészen, Erdélyen, a fékek és ellensúlyok tételén, Hegelen, a konzervativizmuson, Kornis Gyulán, a korrupción, a liberalizmuson, Platónon át egészen a zsidó-keresztény hagyományig. Tudományos igénye, higgadt, konzervatív-szabadelvű szemlélete kivételes próbálkozássá teszi a magyar politikai gondolkodás történetében. Haszonnal forgathatják mindazok, akik a politika iránt érdeklődnek, középiskolás diákok és egyetemi hallgatók, tanárok, újságírók, jogászok, köztisztviselők, szaktudósok, üzletemberek, lelkészek és politikusok.A kötet a neves angol konzervatív gondolkodó, Roger Scruton előszavával és Orbán Viktor miniszterelnök ajánlásával jelent meg.

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2020.07.13 - 17:37): http://szpma.hu/hir/442-MegjelentaMagyarpolitikaienciklopedia.html