PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

Civil Egyeztető Fórum alakult

Budapest, 2005. március 24.
Sajtóanyag

A Polgári Magyarországért Alapítvány Civil Egyeztető Fórumának létrejöttéről

 

 Az Országgyűlés felhatalmazása alapján, 2003 novemberében létrehozott Polgári Magyarországért Alapítvány deklarált célja annak elősegítése, hogy „a Kárpát medencében és Európában olyan országot és közösséget építsünk, amely

-          történelmi ismeretekre és emberségre épülő, erős biztos nemzeti azonosságtudattal rendelkezik,
-          szilárd erkölcsi alapokkal bír,
-          értékeket átadni képes és a nemzet jövőjét biztosító családok és egyének lakják,
-          virágzik a gazdasága,
-          természeti környezete a jövő nemzedékek számára is egészséges életlehetőségeket biztosít.”

E célokat – más szervezetek mellett – a polgárok önkéntesen szerveződő közösségei, az erős és fejlett civil társadalom képes megvalósítani, ezért a civil társadalom erősödése Magyarország gazdasági és társadalmi felemelkedésének záloga.

 Az egyének és közösségek együttműködései az értékrend gyarapodását, az erkölcs, az emberi méltóság, a szellemi, kulturális és természeti értékek védelmét és megerősödését eredményezik.  

 A Polgári Magyarországért Alapítvány e célok megvalósulásának elősegítésére kezdeményezte és létrehozta a polgárok civil  szervezeteinek

 

      Civil  Egyeztető Fórum –át (CEF), amely célja 

-          a civil társadalom erősítése,
-          vélemény, információ és tapasztalatcsere,
-          a civil érdekek közvetítése,
-          a szabályozási, törvényhozási háttér megismerése, lehetséges alakítása egyeztetett elvek mentén, jogszabály-előkészítése útján,
-          a civil társadalom problémáinak követése, igény szerinti kutatása,
-          aktív segítségnyújtás pályázati, jogi, szervezési és szervezet-alakítási ügyekben,
-          a civil-oktatás és továbbképzés különböző szintjeinek, szintereinek támogatása.

 A szervezet összesen 22 tagú, amely a Polgári Magyarországért Alapítvány képviselőjéből és az Alapítvány által felkért 8 civil-szakértőből, valamint az egyes civil területeket reprezentáló, összesen 13 szervezet képviselőjéből áll. A Civil Egyeztető Fórum vagyonnal és bevételekkel nem rendelkezik, működésének költség-fedezetét a Polgári Magyarországért Alapítvány biztosítja. A Civil Egyeztető Fórum a 22 tagú testület ülései, valamint 2 állandó és több cél-jellegű munkacsoport működése során fejti ki tevékenységét. Az Állandó Munkacsoportok a Törvény-előkészítési,- jogi,- és igazgatási munkacsoport, valamint a Szervezési,- és Sajtó munkacsoport.

A CEF Testületi Ülése elfogadott éves munkaterv szerint, folyamatos, szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. 

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2020.06.07 - 08:42): http://szpma.hu/hir/45-CivilEgyeztetoForumalakult.html