PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

Családok Európája - konferencia

Budapest, 2005. április 18-19.
Sajtóanyag

A két napos konferencia több szervezet és alapítvány összefogásával jött létre, melynek célja az európai népesedési folyamatok áttekintése, valamint a kialakult demográfiai helyzettel összefüggő lehetőségek vizsgálata: a családokat támogató politikák számbavétele, a munkaerő-piaci szükségletek és a népesedéspolitika összefüggéseinek értékelése, az aktív családpolitika vagy nyitott kapuk Európája alternatívája.

 

A konferencia fővédnöke a Magyar Köztársaság Elnöke, Mádl Ferenc, díszvendége Orbán Viktor. A rendezvény előadói európai és magyar szakemberek valamint a témával foglalkozó politikusok.

Európa demográfiai helyzete – az alacsony termékenység, a stagnáló vagy csökkenő lélekszám és a fokozódó demográfiai öregedés – számos tényezővel magyarázható. Ezek közé tartozik egyebek mellett a családalapítás időzítésének és körülményeinek megváltozása, valamint a családi együttélési viszonyok átalakulása is.  

A XXI. század elejére kialakult és a következő évtizedekre prognosztizálható népesedési helyzet új kihívásokat jelent a társadalom mikro- és makroszintjein egyaránt. Ezek közül leggyakrabban a várható munkaerőhiány, valamint az idősek „eltartási terhe” növekedésének problémája merül fel. Több országban dolgoznak már a szakemberek a kialakult helyzet megoldási lehetőségein, amelyek között a legegyszerűbbnek az tűnik, ha a hiányzó munkaerőt és a nagy ellátó rendszerek befizetőit bevándorlókkal pótolják. Ennek azonban alternatívája lehet azon politikák kidolgozása, amelyek – figyelembe véve a társadalmi realitásokat – elősegítik a családok stabilitását és a termékenység reprodukciós szint közelébe emelkedését. A konferencia ebből a szemszögből vizsgálja a jelenlegi helyzetet, valamint megfogalmazza a „Családok Európája - Budapesti Nyilatkozatot”, amelyben felhívást intéz az európai nemzetek vezetői számára.

Családok Európája - Budapesti Nyilatkozat

Mi a „Családok Európája; aktív családpolitika és/vagy nyitott kapuk Európája” című Budapesti konferencia résztvevői, felismerve Európa válságos demográfiai helyzetét, ennek súlyos társadalmi, kulturális és a jóléti rendszerek fenntarthatóságát kockáztató következményeit, az európai nemzetek jövőjéért felelősséget viselő polgárként határozott és azonnali cselekvést tartunk szükségesnek. Ehhez kérjük az európai nemzetek vezetőinek és a civil társadalom képviselőinek támogatását.

I.

A halálozások száma Európa egyre több országában meghaladja a születések számát.

A jelenlegi demográfiai folyamatok a népesség további csökkenését és fokozódó öregedését vetítik előre.

A népesség létszámát Európa legtöbb országában már csak növekvő mértékű bevándorlással lehet fenntartani.

Az európai gazdaság fejlődéséhez szükséges többlet-munkaerőt is többnyire az Európa perifériáiról és a kontinensen kívüli országokból bevándorló népesség biztosítja.

Az aktív korú népesség csökkenése és öregedése, valamint az idősek létszámának és arányának gyors növekedése súlyos válságba sodorja a társadalombiztosítási és szociális rendszereket és túlzott, esetenként elviselhetetlenné váló mértékű hátrányokat okoz mind az aktív, mind az inaktív korosztályoknak.

II.

Van kiút: még egy gyermeket minden európai családba!

A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére; Az anyaság és a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz adnak jogot (Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata).

Az európai történelmi és kulturális hagyományok, a morális értékek fokozott védelme érdekében szükségesnek tartjuk a szociális kohézió mellett az európai nemzetek és családok kohéziójának erősítését.

A család, mint egy férfi és egy nő kapcsolatára épülő életközösség, az Európában kialakult viszonyok között védelemre szorul.

Nem halogatható tovább átfogó, a házasság intézményének védelmét is magába foglaló családpolitikai rendszerek kidolgozása az Európai Unió országaiban a közös európai értékek és célok mentén.

A gyermekeket nevelő családok biztonsága, mentális és fizikai egészsége, a generációk közötti kapcsolatok és együttműködés erősítése teremtheti újjá a sokszínűségében is egységes európai szellemet, védheti meg távlatosan is a már megszületett és a jövendő generációk érdekeit.

Az európai nemzetek családjai a kutatások szerint általában a jelenleginél több gyermeket szeretnének, azonban számos társadalmi, gazdasági, munkaerő-piaci akadály gátolja családterveik megvalósítását. Ezen akadályok megszüntetése segítené a kívánt családnagyság elérését.

A célzott és aktív családpolitika megerősítése, hatékonyságának növelése és a családbarát és gyermekközpontú társadalom erősítése vezethet az európai népesedési problémák megoldásához, a felnövekvő generációk, a családok, a gyerekek és az idősek reményeinek megvalósulásához, a közösségek biztonságához.

Felkérjük az európai nemzetek vezetőit, hogy felelősségteljes döntéseket hozzanak ezen célok megvalósítása érdekében.

Felhívással fordulunk Európa civil társadalmához, hogy csatlakozzanak a Nyilatkozatban foglaltakhoz.

Kelt Budapesten, 2005. április 18-án

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2020.06.07 - 08:39): http://szpma.hu/hir/46-CsaladokEuropajakonferencia.html