PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

Az egyházi iskolák nehéz évei - konferencia

Budapest, 2005. május 20. - Sajtóanyag

Az egyházi iskolák nehéz évei – A Polgári Magyarországért Alapítvány és az Egyházi Egyeztető Tanács (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség) konferenciája
Gyermekeinknek megértő és határozott felnőttekre, érzelmi biztonságot nyújtó családra, tudást adó és normákat közvetítő iskolákra van szükségük, s ezekben kulcsszerepük van az egyházi intézményeknek. A mai magyar társadalom nem nélkülözheti az egyházi iskolák sok évszázados tapasztalatait.

2000 és 2004 között az egyházi közoktatási intézményekben tanulók létszáma folyamatosan nőtt, míg ugyanebben az időszakban az önkormányzati felügyelet alatt működő iskolákban tanulók létszáma csökkent.

Ezzel szemben az utóbbi évben csökkentett állami támogatáshoz juthattak csak hozzá az egyházi iskolák. A 2005-ös költségvetési törvény szerint az egyházi intézményeket kevesebb normatív támogatás illeti meg, mint az önkormányzati iskolába járó diákok után kifizetett összeg. Ugyanígy csökkent az egyházi kiegészítő támogatás is, amely korábban az önkormányzati fenntartóval azonos mértékű volt.  Az egyházi intézmény akkor sem kapja meg az óvodai és általános iskolai kiegészítő hozzájárulást, ha az iskola megfelel a létszámelőírásoknak, valamint nem jogosult az általános- és középiskolai bejáró normatívára sem.  

Mindezek a fejlemények fölvetik a kérdést, hogy látja-e a mindenkori kormányzat az egyházi oktatás jelentőségét, kíván-e hosszú távú, megbízható finanszírozási rendszert és törvényi kereteket biztosítani a működésükhöz. Hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy azok, akik vallásos meggyőződésből vagy egyéb elhatározásból egyházi iskolákba küldik gyermekeiket, ne szenvedjenek hátrányos megkülönböztetésben.

A rendezvénynek nem célja a „számháború” folytatása. Elsősorban nem számokról, hanem szándékokról kíván beszélni. A konferencia külön előadást szentel az egyházi oktatás jelentőségének, a finanszírozást illetően pedig egy elemzést és egy – különböző véleményeket ütköztető – kerek-asztal beszélgetést hallgathatnak meg a résztvevők.

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2020.06.07 - 08:37): http://szpma.hu/hir/47-Azegyhaziiskolaknehezeveikonferencia.html