PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

Civil Egyeztető Fórum

Új helyre költözött a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával működő Civil Egyeztető Fórum (CEF) Pályázati és Tanácsadó Irodája. Az iroda civil szervezetek számára térítésmentesen nyújt szolgáltatásokat: tanácsadás, segítségnyújtás civil szervezetek alapításában, átalakításában, adminisztrációs terheinek egyszerűsítésében, segítségnyújtás a megfelelő pályázati program kiválasztásához, igény esetén a pályázat megírásához. A közös munka során a megbízó civil szervezetnek lehetősége van megtanulni az önálló pályázatírás módszereit.

A CEF Pályázati és Tanácsadó Irodájának címe:
1062 Budapest, Lendvay utca 28.
Telefon: 06-1- 475 6158
E-mail: info@civilegyeztetoforum.hu
 
Ügyfélfogadási idő (előzetes bejelentkezés alapján):
Hétfő: 9-12 óra
Szerda: 14-18 óra
Péntek: 14-18 óra


A Pályázati és Tanácsadó Iroda szeretettel várja a civil szervezetek jelentkezését!

2006. január 16-tól kezdte meg működését a Polgári Magyarországért Alapítvány Civil Egyeztető Fóruma Pályázati és Tanácsadó Irodája. Az Iroda civil szervezetek számára térítésmentesen végez szolgáltatásokat.


A Civil Egyeztető Fórum alapításáról

Az Országgyűlés felhatalmazása alapján, 2003 novemberében létrehozott Polgári Magyarországért Alapítvány deklarált célja annak elősegítése, hogy „a Kárpát medencében és Európában olyan országot és közösséget építsünk, amely

 • történelmi ismeretekre és emberségre épülő, erős biztos nemzeti azonosságtudattal rendelkezik,
 • szilárd erkölcsi alapokkal bír,
 • értékeket átadni képes és a nemzet jövőjét biztosító családok és egyének lakják,
 • virágzik a gazdasága,
 • természeti környezete a jövő nemzedékek számára is egészséges életlehetőségeket biztosít.”

E célokat – más szervezetek mellett – a polgárok önkéntesen szerveződő közösségei, az erős és fejlett civil társadalom képes megvalósítani, ezért a civil társadalom erősödése Magyarország gazdasági és társadalmi felemelkedésének záloga.

Az egyének és közösségek együttműködései az értékrend gyarapodását, az erkölcs, az emberi méltóság, a szellemi, kulturális és természeti értékek védelmét és megerősödését eredményezik.

A Polgári Magyarországért Alapítvány e célok megvalósulásának elősegítésére kezdeményezte és létrehozta a polgárok civil szervezeteinek

Civil Egyeztető Fórum –át (CEF), amely célja

 • a civil társadalom erősítése,
 • vélemény, információ és tapasztalatcsere,
 • a civil érdekek közvetítése,
 • a szabályozási, törvényhozási háttér megismerése, lehetséges alakítása egyeztetett elvek mentén, jogszabály-előkészítése útján,
 • a civil társadalom problémáinak követése, igény szerinti kutatása,
 • aktív segítségnyújtás pályázati, jogi, szervezési és szervezet-alakítási ügyekben,
 • a civil-oktatás és továbbképzés különböző szintjeinek, szintereinek támogatása.

A szervezet összesen 22 tagú, amely a Polgári Magyarországért Alapítvány képviselőjéből és az Alapítvány által felkért 8 civil-szakértőből, valamint az egyes civil területeket reprezentáló, összesen 13 szervezet képviselőjéből áll. A Civil Egyeztető Fórum vagyonnal és bevételekkel nem rendelkezik, működésének költség-fedezetét a Polgári Magyarországért Alapítvány biztosítja. A Civil Egyeztető Fórum a 22 tagú testület ülései, valamint 2 állandó és több cél-jellegű munkacsoport működése során fejti ki tevékenységét. Az Állandó Munkacsoportok a Törvény-előkészítési,- jogi,- és igazgatási munkacsoport, valamint a Szervezési,- és Sajtó munkacsoport.
A CEF Testületi Ülése elfogadott éves munkaterv szerint, folyamatos, szükség szerinti gyakorisággal ülésezik.

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2020.06.07 - 07:04): http://szpma.hu/hir/51-CivilEgyeztetoForum.html