PMA webhelyen lett közzétéve (http://szpma.hu/)

Mérlegen a Bokros - program – bevezetésének 9. évfordulóján - Iván László előadása

2004. március 12. – Hotel Gellért

Nyugodtan meg lehetne kérdezni, hogy vajon a kakukktojás mit keres itt, a pszichiáter, gerontológus, az idősödés és időskorral foglalkozó, és egy pszichiáter, aki az orvosi egyetemen tevékenykedik, és némi kapcsolata van azért a mindennapi élettel, miután már 47 éve ezt műveli, kutatja, képzi. De szabadjon annyit mondani, hogy amikor 1978-ban elkészítettem az akkori tudományos disszertációmat, amelynek címe az volt, hogy az időskori szociális izoláció jelentősége a pszichiátriában, akkor rendkívüli módon megfeddtek az akkori, hát  minősítő bizottsági tagok is meg, a környezetem is, és az akkori hatalomnak az intézményes vezetői, hogy hogy gondolhatom én azt, hogy egy szocialista társadalom építkezése és fejlődése mentén szociális izoláció lehetséges, és ez befolyásolja az idősödést és az idős kort. Nos ezt csak azért mondom, mert akkor éppen azzal foglalkoztam, és azt alapoztam meg, hogy a magyar népességnek a nemzeti történelme, történelmi lélektana is azt jelezte és jelzi most már elég régóta, hogy az a bizonyos ú.n. dürcheimi anómia folyamat, az a bizonyos dezintegrálódás nagyon is megvan, megjelent és még inkább megjelent 1945, 48 után különösen. Ami azt jelentette, hogy az egyén az egyén felé, az egyén az intézmény, csoportja, családja felé és mindezek együtt az intézményekkel és a hatalom által képviselt ideológiák és programok vonatkozásában ambivalenciába, és kettőség helyzetbe került, és egy rejtőzködő visszavonulást kellet biztosítania, ha fönn akart maradni. Ez a dezintegrálódás, ez az anómia folyamat az, ami megszabta hosszú évtizedeken keresztül a dolgokat.

Miért mondom ezt a Bokros csomagról? És most akkor egy picit visszakanyarodok oda, hogy amikor a hét közepén a Hír Tv-ben egy előzetest mondhattam egy élő interjúban, akkor az utolsó mondatok közül választok, azt kérdezte a riporter, hogy van-e a Bokros csomagnak valamiféle lélektani, vagy egyáltalán valamiféle kapcsolata, és viszonya a mai Draskovics csomaggal? És akkor azt mertem mondani, illetve most is mondom, hogy a Draskovics csomag nem más, mint a Bokros csomag reinkarnálódása. Talán egy rafináltabb PR tevékenységgel, illetve egy kísérő úgynevezett feltétel, amely el akarja takarni, nem más, mint a Bokros csomag reinkarnáltsága. És akkor vegyük egy kicsit lélektanilag, emberileg a mindennapi ember számára, családja, csoportjai emberközi kapcsolatai szempontjából milyen következményei lehetnek.

A kisjövedelműek, a közepes jövedelműek, és a nagy jövedelműek egyaránt 1994 végén elinduló változásai, hirtelen a csúcsra jutva óriási zuhanásba mentek. Tehát zuhanó repüléssel 1996, 1997-re bevégezték küldetésüket. Nyilvánvaló, hogy a reáljövedelmek a 1992-es évtől kezdve ugyancsak egy sajátos zuhanó repülést mutatnak, míg az összes reáljövedelemben, munkajövedelemben, és a társadalmi jövedelmekben egyaránt. 1995 a mélypont, 1996 nyilvánvaló, hogy a szociális segélyek, munkanélküli járulékok, családi pótlék változásában is követhetővé váltak, és a szociális segélyek, munkanélküli járulék, a családi pótlék vonatkozásában megint csak már 1994 végétől elindult egy zuhanó repülés 1997-ig mélypontra zuhanva.

A Gyes, Gyed, nyugdíjak reálváltozása hogy néz ki? Hasonló a kép az előzőekhez, sőt mi több annyiban, hogy a nyugdíjak itt még mélyebbre zuhantak, és a nyugdíjaknak ez a mélyrepülése volt az, ami rendkívül izgalmassá teszi azt a gondolkodásmódot, ami azután a Fidesz kormány, ugye a polgári kormány 1998-ban a Fidesz kormányt ért támadásokkal kapcsolatosan majd előtérbe fog kerülni a következő táblázattal.

Az export – importról az előző előadóink nagyon szépen előadásaikban jelezték, hogy 1994 végétől kezdve az export – import vonatkozásában nem arányos változások és növekedések következtek be, hanem az importban zuhanás volt ugyan, de utána hirtelen növekedésbe került és az export pedig éppen hogy csak megtartja az akkor elért szintjét, de utána az is már sajátos visszavonulásban van.

Nyilvánvaló, hogy a reálkeresetek +7,2 %-a , lakossági fogyasztás mínusz 0,3 %-a jelzi megint csak az arányok felbomlását. Holott a Bokros csomagnak az egyik alapvető ideológiája az volt, hogy jól emlékszünk, hogy a növekedés és az egyensúly. Ezt akarta Ő rendbe hozni.

Kigyűjtöttem és megnéztem tíz mutatóban a nyugdíjasok, tehát a harmadik életszakasznak vagy negyedik életszakasznak a minőségét, életminőségét, érzelmi hangulati egyensúlyát egyaránt befolyásolhatja. Most csak arra hívom fel a figyelmet, hogy ebben a 10 mutatóban amelyben a nyugdíjemelkedések előző évhez viszonyítottsága, azután pl. nyugdíjak reálértéke és nem utolsó sorban, a nyugdíjak reálérték indexe, és a fogyasztói árindex vonatkozásában a zöld kockákat nézzük, ezek mind az u.n. nagyon jó mutatók abban a hasábban, illetve abban a felállásban, és a vörösek pedig, lehet, hogy véletlen, a vörösöket hozta, de talán nem is egészen véletlenül, azok pedig a legrosszabbak.

1944 elejére bejönnek a zöldek. Tehát elindul egy javulás. 1995-ben bejönnek a vörösök. És akkor ez folytatódik 1996-ban, 1997-ben és 1998 elejére. És utána ismét a zöldek elkezdenek 1998-tól kezdve, választások utántól, 1998-ban folytatódnak.

A megszorító intézkedések mögött minimális állam koncepciója mellett, a neoliberális ideológiája állt. És ez már az első két évben, a ciklus első két évében nagyon határozottan befolyásolta az egész Bokros csomagkérdést, az egész ügymenetét, a megoldás felé való újabb rendelkezésekkel egyaránt. A ciklus második felében a garancia nélküli hamis illúziók és a megoldások a felszínen történő ideologizáltságának egy sajátos kettős könyvvitelben megjelenő társadalom meghatározó, társadalmi közérzetet meghatározó voltát kell kiemelnem.

A társadalmi lélektani hatások közül az egyedi és csoport csalódottságok, és a fáradás tünetei megjelentek a mindennapi életben. Megjelentek a nyugdíjasok között, megjelentek az idősek között, megjelentek a mindennapi ember nem esély egyenlőségében, amik megint csak olyan balanszos nagy aknák, amik robbannak a francia forradalom óta a testvériség, egyenlőség, szabadság jelszavak mellett, és még ráadásul újabban az esélyegyenlőség.

A mindennapok embere, a mindennapok időse, fiatalja milyen közelségbe kerül, milyen elérhetőségbe kerül ahhoz, hogy az Ő élete szempontjából és a mi életünk szempontjából képességeink és lehetőségeink között egy biztonságos egyensúly alakulhasson ki.

Az érzékenység és tűrőképesség csökkenése. A bizalom és támasz meggyengülése mely az egész társadalom anómia jelenségeinek az u.n. pszichés és társadalom lélektani vonatkozások, anomáliáinak  alapját képező problémák találhatók ebben a bizalom és  támasz meggyengülésében. Lásd a depressziók gyakorisága és az öngyilkosságok. Kettős érzelmi állapotok jelennek meg, ambivalenciák. Van a felszín, az ígérvény és van a mindennapi élet. Megütközés, konfliktusok tömegével, a korporáció és a demokrácia dilemmája.

Hogy tudniillik mindenki rendet akar, abban a Bokros csomagban beleígéri, hogy most rendbe hozzuk a dolgokat, de közben demokráciát is igényelne csak éppenséggel a kettő kontradikcióba kerül, holott ezt meglehet másképpen is oldani. A társadalmi igazságtalanság, és az egyéni igazságigénye konfliktusai megjelentek.

Meg nem oldott kríziseket, amelyeket örököltünk, hoztunk magunkkal az anómia folyamatokban, krízist átvészelő taktikákkal próbálják megoldani. A Bokros csomagnak az egész megnyilatkozása a végrehajtásban történő ideológiai kísérő szövegek. Mind-mind azt jelzik, hogy ezek taktikák. Önigazoló állami és párt ideológiai próféciák jelennek meg. Jelen és hosszú távú előrejelzésekkel, amelyek mögött megint csak a garanciák, valós kapcsolatértékelések, értelmezések és adatok hiányoznak.

A társadalmi anómia tehát fokozódik, és ez megjelenik a pszcihoszociális stresszfokozódásokban, aminek az a lényege, hogy Magyarország népességének az egészségügyi állapota a várható élettartamának egészség tartalma, és nem utolsó sorban a közép életkorú férfiaknak a súlyos fogyatkozása. Ez mind-mind megjelenik a társadalmi anómia pszichoszociális stressz fokozódó hatásának a következtében. Befejezésképpen engedjék meg, hogy ezen gondolatok fölvillantása mellett idézzek egy mondatot: ” Az a nap amikor az értelem fogja vezetni a népeket még távolinak látszik. Egy nép gazdasági, és ipari fellendülése főleg elitjének kiválóságától függ, mihelyt valamely nép elitje ingadozik, az ország meggyengül.” Hangzott el 100 évvel ezelőtt. A jövő nem azoké a népeké, akiknél az intelligencia a legmagasabb fokon áll, fog állni, hanem akiknek a jelleme a legerősebb lesz. Ez a jellem csorbult, ennek a jellemnek a helyreigazítása, a regenerálása, a belső regenerálás alapvető, de ennek külső feltételeiből mindenképpen erősítésre van szüksége. Köszönöm a figyelmet.

Polgári Magyarországért Alapítvány, 2009.


Forrás webcím (letöltve: 2019.11.18 - 17:17): http://szpma.hu/hir/63-MerlegenaBokrosprogrambevezetesenek9evfordulojanIvanLaszloeloadasa.html