Rendezvények

Nemzetközi kerekasztal-konferencia az új orosz külpolitikáról

2008. június 2.
 
A PMA és az EIN közös rendezvénye    
A Polgári Magyarországért Alapítvány és a European Ideas Network (EIN) közös, nemzetközi konferenciát rendezett Budapesten 2008. június 2-án. Az Oroszország kül- és biztonságpolitikájával foglalkozó eseményen külföldi és magyar előadók, szakértők ismertették álláspontjaikat, majd kerekasztal-beszélgetésre is sor került.
tovább1 csatolmány

Egy erős Magyarország

2007. december 8. 

Egy európai program   

Egy erős Magyarország – Egy európai program címen zajlott a Polgári Magyarországért Alapítvány és a Konrad Adenauer Alapítvány közös konferenciája 2007. december 8-án Budapesten, a Gólyavár Rendezvény- és Konferenciaközpontban.
tovább

Az elmúlt időszak rendezvényei 2004-2006

A PMA amellett, hogy pályázatokat írt ki helyi rendezvények megvalósításának támogatására (ld. pályázatok menüpont), egyedi támogatásokkal is hozzájárult számos rendezvény létrejöttéhez, valamint önállóan és más szervezetekkel közösen is szervezett konferenciákat, ismeretterjesztő rendezvényeket.
tovább

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány két éve

2005. december 19.

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány elmúlt két esztendejének értékelésére december 19-én, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Dísztermében került sor. Az alapítvány tevékenységét Matolcsy György, a Kuratórium elnöke, valamint Balog Zoltán főigazgató értékelte.
tovább

Keresztények a társadalomban - konferencia

Budapest, 2005. szeptember 10.   

Az egyházias civil szervezetek tagjai olyan keresztények, akik társadalmi szolgálatát hitük motiválja. A magyar társadalom állapotát tekintve erre a szolgálatra nagyobb szükség van ma, mint valaha.

A konferencia egyik feladata, hogy feltérképezze az egyházi kötődésű civil szervezetek tevékenységét, társadalmi szolgálatuk sajátosságait és működésük nehézségeit. Célunknak tekintjük, hogy – a jövő igényeit és lehetőségeit tekintve – megismerhessük, a civil szervezetek milyen irányba látják fejleszthetőnek társadalmi szolgálatukat; mit várnak az egyháztól és a politikától feladatvállalásuk segítése érdekében.

„A civilek léte az egészséges társadalom alapvető igénye. A diktatúrák felülről vezényelt társadalmában nincsenek civil szervezetek, mert nincs társulási szabadság. A Rákosi korszak kezdetén szétverték az egyesületi életet, felszámoltak minden szabadon működő szervezetet. Az élet sivár, zord és ellenőrzött lett. Pedig ezek a közösségek az élet minden területén a szükségletekhez alkalmazkodó sokszínű tevékenységet végeznek. Nyilván lehet teljes emberi és hiteles keresztény életet élni, ezeken a szervezeteken kívül, csupán a családban és a munkahelyen élve. De azt el kell ismernünk, hogy az élet kihívásaira sokszor csak egy civil szervezet tud adekvát választ adni.

Ha a társadalom oldaláról közelítjük meg a kérdést, azt kell mondanunk, a mai magyar társadalomnak elemi szüksége van a keresztények szolgálatára. Ez a szolgálat történhet direkt módon a történelmi egyházak részéről, de érkezhet a világi keresztények társadalmi szolgálatán, legtöbbször civil szervezetein keresztül. Úgy tűnik az egyházak intézményfenntartó képességeik határához érkeztek. Nemigen tudnak több iskolát, szociális otthont, kórházat, kulturális intézményt működtetni. A valós társadalmi igény – a megfogalmazott és a sokak által fel sem ismert – azonban ennél nagyobb. A megoldás nyilvánvaló, az említett szervezeteknek kell felvállalni a feladatot.

Miért is van szükség a keresztény szolgálatra? Mert van benne valami sajátos, és éppen ebből a sajátosból van ma hiány Magyarországon. Sajnos a létező szocializmus világát hiába igyekeztünk elfelejteni, sajátságai, különösen morális válsága mély nyomokat hagyott a társadalomban, amit erősít és „gazdagít” a fogyasztói szemlélet terjedése. Ezért hiánycikk: az elkötelezettség, a lelkiismeretes munka, személyes odafordulás a másik emberhez, az áldozatvállalás, a normák képviselete és betartása…

Keresztény társadalmi felelősségünk arra késztet minket, hogy azt adjuk ennek a nemzetnek, ami a sajátunk: keresztény optimizmust, a társadalmi normák és minden ember személyi méltóságának tiszteletét. Így tudunk hozzájárulni egy másik Magyarország építéséhez.” – mondja Harrach Péter.


Program

09. 30  Regisztráció

10.00   Köszöntő

Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke, az Egyházi Egyeztető Tanács elnöke

10.20   Kerekasztal – beszélgetés A civilek lehetőségei Magyarországon

            Barthel-Rúzsa Zsolt lelkész (Civil Egyeztető Fórum)

            Kálóczy Imre kuratóriumi tag (Magyar Kolping Szövetség)

Dr. Lanczerdorfer Erzsébet elnök (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége,  Győr)

Várszegi Dóra igazgató (Századvég Civil Akadémia)

Moderátor:    Balog Zoltán főigazgató (PMA)

11.30           Szünet

11.45   Szekcióülések        

Egy szervezet több szekcióülésen is részt vehet.

Oktatás, ifjúság, család

     Szekcióvezető: Kapus Krisztián                                    

Egészségügy, életvédelem, rehabilitáció

     Szekcióvezető: Dr. Tahy Ádám

Karitász

     Szekcióvezető: Domjánné Harsányi Katalin

Közélet

     Szekcióvezető: Szikora József

13.15   Szekcióvezetők beszámolói

13.35   Zárszó

            Dr. Kiss-Rigó László püspök

13.45  Fogadás

Az egyházi iskolák nehéz évei - konferencia

Budapest, 2005. május 20.   

A Polgári Magyarországért Alapítvány és az Egyházi Egyeztető Tanács (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség) 2005. május 20-án Az egyházi iskolák nehéz évei címmel rendezett konferenciát az Andrássy Palota Konferencia Központ Mátyás termében (Budapest, VI. Andrássy út 62.).


Program

09.30   regisztráció

10.00   Köszöntő

Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke, az Egyházi Egyeztető Tanács elnöke

10.10   Az egyházi oktatás jelentősége és jövője Magyarországon

Dr. Kálmán Attila, a MRE Zsinatának világi elnöke 1996-2002, A Pápai Református Gimnázium nyugdíjas igazgatója

10.30   Kerekasztal-beszélgetés: Csak számtani probléma? Az egyházi oktatás jövője Magyarországon

Dr. Derce Tamás, polgármester

Futó Béla, piarista tanár

Hoffmann Rózsa, intézetvezető docens (PPKE BTK)

Horn Gábor, államtitkár, országgyűlési képviselő (SZDSZ)

Tatai-Tóth András, országgyűlési képviselő (MSZP Oktatási Kabinet vezetője)

Moderátor: Balog Zoltán, főigazgató (PMA)

12.20      Szünet

12.40      Hogyan számolunk? Az egyházi oktatás finanszírozása

Dr. Németh Emma, az MKPK gazdasági főtanácsadója

13.00   Zárszó

            Dr. Kiss-Rigó László, püspök

13.20      A konferencia vége

 

Gyermekeinknek megértő és határozott felnőttekre van szükségük: érzelmi biztonságot nyújtó családra, tudást adó és normákat közvetítő iskolákra. A mai magyar társadalom nem nélkülözheti az egyházi iskolák sok évszázados tapasztalatait.


Sajtóanyag

Egészségesen élni jó - Nemzeti Humánpolitikai Stratégia

Budapest, 2005. április 23.   

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség „Polgári Kormányzás 2006” munkacsoportja és a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezésében került sor a „Polgári Kormányzás 2006” című konferenciasorozatának rendezvényére: „Egészségesen élni jó” – Nemzeti Humánpolitikai Stratégia címmel.
tovább

Családok Európája - konferencia

Budapest, 2005. április 18-19.   

A Kárpátok Szociális Alapítvány és a Polgári Magyarországért Alapítvány közös szervezésében került sor a „Családok Európája”, aktív családpolitika és/vagy nyitott kapuk Európája? című konferenciára 2005. április 18–án és 19-én a budapesti FORTUNA Szálloda és Étteremhajón. A rendezvény fővédnöke Mádl Ferenc, köztársasági elnök, díszvendége: Orbán Viktor volt.
tovább

Civil Egyeztető Fórum alakult

Budapest, 2005. március 24.   

A Polgári Magyarországért Alapítvány 2005. március 23-án  létrehozta a polgárok civil  szervezeteinek  

     Civil  Egyeztető Fórum –át (CEF), amely célja:

  • a civil társadalom erősítése,
  • vélemény, információ és tapasztalatcsere,
  • a civil érdekek közvetítése,
  • a szabályozási, törvényhozási háttér megismerése, lehetséges alakítása egyeztetett elvek mentén, jogszabály-előkészítése útján,
  • a civil társadalom problémáinak követése, igény szerinti kutatása,
  • aktív segítségnyújtás pályázati, jogi, szervezési és szervezet-alakítási ügyekben,
  • a civil-oktatás és továbbképzés különböző szintjeinek, színtereinek támogatása.


A szervezet összesen 22 tagú, amely a Polgári Magyarországért Alapítvány képviselőjéből és az Alapítvány által felkért 8 civil-szakértőből, valamint az egyes civil területeket reprezentáló, összesen 13 szervezet képviselőjéből áll. A Civil Egyeztető Fórum vagyonnal és bevételekkel nem rendelkezik, működésének költség-fedezetét a Polgári Magyarországért Alapítvány biztosítja. A Civil Egyeztető Fórum a 22 tagú testület ülései, valamint 2 állandó és több cél-jellegű munkacsoport működése során fejti ki tevékenységét. Az Állandó Munkacsoportok a Törvény-előkészítési,- jogi,- és igazgatási munkacsoport, valamint a Szervezési,- és Sajtó munkacsoport.

A CEF Testületi Ülése elfogadott éves munkaterv szerint, folyamatos, szükség szerinti gyakorisággal ülésezik.

Felelősséggel felelni - Nemzeti Kulturális Stratégia

Budapest, 2005. március 5.   

A Fidesz − Magyar Polgári Szövetség „Polgári Kormányzás 2006” munkacsoportja és a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezésében került sor a „Polgári Kormányzás 2006” című konferenciasorozatának első rendezvényére „Felelősséggel felelni” – Nemzeti Kulturális Stratégia címmel.
tovább
Hírek

Felhívás - Polgári Magyarországért Díj 2018

A Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriuma „Polgári Magyarországért” díjat alapított, amely minden évben olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív tevékenységével maradandó szellemi, emberi értékeket hozott létre, mellyel Magyarországot, a magyarságot, annak valamely adott közösségét gazdagította, megerősödését az európai közösségen belül hitelesen, szakszerűen és hatásosan elősegítette, valamint tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. Amennyiben a felterjesztés magánszemélyre vonatkozik, hangsúlyozottnak kell lennie közösségépítő tevékenységének.

 

tovább
Hírek

„Új Kormány” – XVII. Polgári Piknik Kötcsén

Idén tizenhetedik alkalommal került megrendezésre 2018. június 3-án a kötcsei polgári piknik, mely ezúttal az „Új Kormány” címet viselte.  A rendezvényen, melyen több száz fő vett részt a jobboldali politikai élet és a polgári értelmiség köreiből, neves politikusok osztották meg gondolataikat az áprilisi választások és az új kormány felállásának apropóján.

tovább
Hírek

A Kosztolányi Dezső Céltársulás kapta 2018-ban a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat

A Kosztolányi Dezső céltársulásnak ítélte oda idén a „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) Kuratóriuma. A díjat – mely a fiatalok értékteremtő tevékenységét részesíti elismerésben – az Alapítvány 2006-ban hívta életre. A díjjal járó juttatás összege nettó 1,5 millió forint.

tovább