KÜLÜGYI TEVÉKENYSÉG

Frank Spengler
Az embereket politikai szerepvállalásra ösztönözni, őket a politikai versenyre képzéssel felkészíteni, határokon átívelő politikai párbeszédet támogatni: mindez nemcsak az állam feladata, hanem a polgári társadalomé is – különösen a politikai alapítványoké. A német Kereszténydemokrata Unióhoz (CDU) közeli Konrad-Adenauer-Stiftung a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal (PMA) annak alapítása óta ezen megbízatáson és a közös értékeken alapuló intenzív és baráti kapcsolatot ápol.
Frank Spengler
a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi irodájának korábbi vezetője
A nemzetközi szintéren tapasztalható politikai dinamizmus napjainkban folyamatosan növeli a zsidó-keresztény kultúra, valamint a közép-európai polgári értékrenden alapuló politikai kommunikáció, tudás és közösségteremtés értékét. A Polgári Magyarországért Alapítvány immár másfél évtizede, kiemelkedő eredményeket felmutatva tevékenykedik ezen a területen, azonban nem csupán tudást közvetít: Az Európa középső régiójában ismert keresztény-konzervatív eszmék megóvását tűzte ki céljául, és munkájával olyan egyetemes értékek védelmét látja el, mint a nemzeti gondolkodás, a szabadság tisztelete és a hazaszeretet. Nemzetközi tapasztalatokból láthatjuk, hogy az értékalapú összetartozás feltételeinek megteremtése a politikai alapítványok feladata is, hiszen ma már nem a jobboldali és baloldali politikai irányzatok, hanem a nemzeti és a globalista erők ellentétei határozzák meg a politikai küzdelem színtereit. A Polgári Magyarországért Alapítvány tevékenységét nem csak hazánkban, de egész Európában is ismerik és elismerik. Megtiszteltetés volt számomra, hogy öt éven keresztül külügyi igazgatóként személyesen is részt vehettem ebben az értékteremtő tevékenységben, határon innen és túl.
Dr. Schaller-Baross Ernő
a Fidesz európai parlamenti képviselője
A Polgári Magyarországért Alapítvány itthon a keresztény-konzervatív polgári gondolkodás egyik letéteményese. Sőt, több ennél, hiszen közösséget is épít, s tart össze. Gondoskodik arról, hogy a közös ügyeinkért felelősséget viselő emberek munkájukhoz rendszeresen szellemi és lelki hozzájárulást kapjanak. A PMA nem csak Magyarországon fontos. Hazánk régiós szerepe kiemelkedő, van mondanivalónk, véleményünk a világban és Európában zajló folyamatokról, s azok hatással is vannak életünkre. Ezért is lehetünk hálásak a PMA-nak, amiért nemzetközi szövetségeket ápol, segíti a nézetek ütköztetését és a közös pontok megtalálását. Az utóbbi hónapok váratlan nehézségei, a COVID- járvány sem gátolták meg az értékes kezdeményezéseket. Kiemelkedett ezek közül a Europe Uncensored című online beszélgetés, ahol a magyar és szlovén miniszterelnök és a szerb elnök osztották meg a széles közvéleménnyel gondolataikat Európa legsúlyosabb kihívásai kapcsán, a francia EPP-delegáció vezetőjének moderálásával. A PMA értékeket őriz, közvetít miközben képes és kész a megújulásra. Köszönöm az eddigi éveket, várom a következőket!
Dr. Novák Katalin
Magyarország köztársasági elnöke
Martin Kastler
Sok minden köt össze minket, bajorokat és magyarokat. Nem csak a Duna, mely a leginkább szembetűnő összekötő kapocs országaink között. A HSA és a PMA együttműködésében fontos szerepet játszanak a bajor-magyar kérdések. Gratulálok és továbbra is minden jót kívánok a PMA-nak, köszönöm a kölcsönös bizalmon alapuló, bensőséges együttműködést a magyar-német barátság szellemében. 
Martin Kastler
a Hanns-Seidel-Alapítvány korábbi magyarországi képviselője
Süti beállítások