KÜLÜGYI TEVÉKENYSÉG

Frank Spengler
Az embereket politikai szerepvállalásra ösztönözni, őket a politikai versenyre képzéssel felkészíteni, határokon átívelő politikai párbeszédet támogatni: mindez nemcsak az állam feladata, hanem a polgári társadalomé is – különösen a politikai alapítványoké. A német Kereszténydemokrata Unióhoz (CDU) közeli Konrad-Adenauer-Stiftung a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal (PMA) annak alapítása óta ezen megbízatáson és a közös értékeken alapuló intenzív és baráti kapcsolatot ápol.
Frank Spengler
a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi irodájának vezetője
A nemzetközi szintéren tapasztalható politikai dinamizmus napjainkban folyamatosan növeli a zsidó-keresztény kultúra, valamint a közép-európai polgári értékrenden alapuló politikai kommunikáció, tudás és közösségteremtés értékét. A Polgári Magyarországért Alapítvány immár másfél évtizede, kiemelkedő eredményeket felmutatva tevékenykedik ezen a területen, azonban nem csupán tudást közvetít: Az Európa középső régiójában ismert keresztény-konzervatív eszmék megóvását tűzte ki céljául, és munkájával olyan egyetemes értékek védelmét látja el, mint a nemzeti gondolkodás, a szabadság tisztelete és a hazaszeretet. Nemzetközi tapasztalatokból láthatjuk, hogy az értékalapú összetartozás feltételeinek megteremtése a politikai alapítványok feladata is, hiszen ma már nem a jobboldali és baloldali politikai irányzatok, hanem a nemzeti és a globalista erők ellentétei határozzák meg a politikai küzdelem színtereit. A Polgári Magyarországért Alapítvány tevékenységét nem csak hazánkban, de egész Európában is ismerik és elismerik. Megtiszteltetés volt számomra, hogy öt éven keresztül külügyi igazgatóként személyesen is részt vehettem ebben az értékteremtő tevékenységben, határon innen és túl.
Dr. Schaller-Baross Ernő
nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár
Antall Péter
Az Antall József Tudásközpont igazgatójaként nagyra értékelem a Polgári Magyarországért Alapítvány és személyesen Balog Zoltán elnök úr munkásságát, amelyet hazánkban és külföldön végez a magyar érdekek, a konzervatív és kereszténydemokrata politika előmozdítása érdekében. A XXI. század kihívásai közepette szükség van az erős értékrendszerrel rendelkező szervezetek kooperációjára és a folyamatos párbeszédre, ennek elősegítésében a PMA úttörő munkát végez. Magas színvonalú szakmai rendezvényeik, budapesti diplomatáknak szóló tájékoztatóik mind azt szolgálják, hogy a közös cél érdekében együttműködhessünk itthon és európai barátainkkal. Az évekre visszamenő sikeres és sokrétű együttműködés a Polgári Magyarországért Alapítvány és az Antall József Tudásközpont között számomra garancia a következő évtizedekre is. Egyúttal bízom abban, hogy a jövőben még nagyobb hangsúlyt kaphat a fiatal értelmiség megnyerése mind közös, mind pedig egyéni intézményi tevékenységünk által.
Antall Péter
az Antall József Tudásközpont igazgatója
Martin Kastler
Sok minden köt össze minket, bajorokat és magyarokat. Nem csak a Duna, mely a leginkább szembetűnő összekötő kapocs országaink között. A HSA és a PMA együttműködésében fontos szerepet játszanak a bajor-magyar kérdések. Gratulálok és továbbra is minden jót kívánok a PMA-nak, köszönöm a kölcsönös bizalmon alapuló, bensőséges együttműködést a magyar-német barátság szellemében.
Martin Kastler
az Európai Parlament volt képviselője, a Hanns-Seidel-Alapítvány magyarországi reprezentánsa
Süti beállítások